Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2007
2007-10-02 14:01:04
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida


Verzoening

Ruim tien jaar geleden schreef ik ook al eens over dit ‘beladen’ woord. Toen heb ik aandacht gevraagd voor enige ‘brandhaarden’ in de wereld, waar verzoening onmogelijk leek. En inderdaad, na zolange tijd is er nog weinig toenadering gekomen. Een blijde uitzondering is de verzoening die er gekomen is tussen IRA en Unionisten in Ierland; in dat jaar zou de pas aangetreden premier Tony Blair besprekingen beginnen met beide partijen!
Voor het overige is er weinig veranderd, en bepaalde situaties alleen maar verslechterd! De ETA in Spanje, het kruitvat dat ‘het Midden Oosten’ heet, Algerije, dat geen grote moordpartijen zoals toen meer kent, maar waar zeker geen sprake is van verzoening, het zijn enkele voorbeelden van hoe moeilijk mensen zoals wij, ons kunnen verzoenen

Wereldwijd is het alleen maar erger geworden na 9/11 2001; de terreur en de wreedheden van
islam-fundamentalisten laten geen ruimte voor verzoening; zij hebben de dood gezworen aan alle ‘westerlingen’, en aan iedereen die heult met Amerika! Hamid Karzai, de president van Afghanistan, heeft de Taliban en andere opstandelingen uitgenodigd voor een dialoog, om zodoende tot vredesoverleg te komen. Een teken van goede wil, maar bijvoorbaat al gedoemd om afgewezen te worden door deze wrede, niets ontziende, onverzoenlijke groepering.
En u, en jij? Is er in die tien jaar iets veranderd in die relatie, waarmee je gebrouilleerd was, ik bedoel: waarmee je in onmin leefde, die je ‘nooit’ meer wilde zien? Heb je gedaan wat ik voorstelde? Om die week op haar of hem af te stappen en verzoening te bewerken? Of is het nog een onveranderde situatie, zoals we in de grote wereld zien?
Verzoening; het betekent ‘de vijandschap doen ophouden’, of ‘weer tot vrede of vriendschap brengen’, maar wat is dat een moeilijk ‘werkwoord’!! Ja, want nadat de mens ongehoorzaam werd aan zijn Schepper, werd het dat, een werkwoord! Het kwam in Gods woordenboek niet voor, Hij wilde een paradijselijk leven voor Zijn schepselen, een leven van enkel vrede en vreugde, met Hem en met elkaar! Maar de mens ‘gooide roet in het eten’, dat schepsel verknalde het en heel de schepping ging er onder lijden! Het had zo mooi kunnen zijn, al eeuwen, maar door de mensen is de zonde in de wereld gekomen, en laat dat paradijselijk leven nog [even] op zich wachten!
En nu zitten we met dat woord: verzoenen, goedmaken, af-zoenen, vrede maken, vredestichter zijn, of worden! Het klinkt allemaal zo makkelijk, maar wat is het moeilijk voor ons mensen; als volk, als groepering, maar ook als familie, en als persoon, zoals ik! Vindt u het ook nog steeds zo moeilijk, heb jij er ook nog steeds zo’n moeite mee om het ‘weer goed te maken’, om ‘sorry’ te zeggen?
 Maar de Schepper van het heelal, en van de mens, wilde toch dat prachtige plan uitvoeren, dat Hij had bedacht voor alles begon! En ook wilde Hij de mens er toch bij betrekken! Maar er was een probleem: Hij houdt van de mensen, maar niet van hun zonden; die haat Hij, zegt de Bijbel, ook hun onverzoenlijkheid! Maar God kwam met een bijzondere Voorziening: Hij beloofde al direct na de zondeval in het paradijs dat er Iemand zou komen die de mensen met God zou verzoenen! En later, toen Hij het volk Israël door de woestijn leidde, leerde Hij hen ook over verzoening en stelde hij een bijzondere dag in: Grote Verzoendag, die onlangs weer in Israël werd gevierd. Hoe liefdevol God voor mensen wil zijn blijkt wel uit het feit dat Hij het initiatief neemt tot verzoening en een weg aanwijst, waarlangs de Israëlieten toen, en wij nu, weer bij God kunnen komen! Op die bijzondere dag, ook wel Yom Kippur genoemd, werden talloze dieren geslacht, waarbij het bloed werd opgevangen en geofferd. In feite was dat het belangrijkste, in het bloed bevindt zich het leven, en dat leven van dat dier werd aan God geofferd, in de plaats van dat mens! Zo kwam tijdelijke verzoening tot stand tussen God en mens, heel persoonlijk, maar het moest steeds herhaald worden, omdat er steeds weer gezondigd werd! Maar toen, ruim 2000 jaar geleden, kwam de door God beloofde Verzoener: Jezus, Zijn Zoon! Hij was bestemd om het Zoenoffer voor de gehele mensheid te worden, niemand uitgezonderd! Hij kwam niet met voorwaarden vooraf, of andere moeilijke formules, Hij kwam als het “Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt,” zo zei Johannes, toen hij Hem zag. [Joh.1:29] Hij kwam vrijwillig, liet zich in Zijn korte leven van 33 jaar bespotten en bespuwen, en tenslotte liet Hij zich vrijwillig kruisigen, tot de dood erop volgde! Zijn kostbare bloed vloeide als het Enige Offer dat God welgevallig was! Jezus kwam, Hij stierf en na drie dagen stond Hij weer op, en zo “is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.”[Heb.5:9]
Als je het met heel je hart gelooft ben je een gelukkig mens, je bent verzoend met de heilige God, die zonden haat maar zondaars liefheeft! Als je Jezus gaat gehoorzamen is je eeuwig Heil een feit, je bent een kind van God geworden, in plaats van alleen maar een schepsel!
Dat gehoorzamen is joUw offer, aan Hem! Dat gehoorzamen is ook je [eindelijk] verzoenen met die ‘ander’, waarvan je altijd nog zegt: ‘Laat hij, laat zij maar komen’!
Jezus stelde geen voorwaarden, Hij ging, toen Zijn Vader het zei. Ga ook, in Jezus’ naam, en stap deze week naar die ander toe! Het kan een nieuw begin worden: V E R Z O E N I N G !

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl