Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2007
2007-09-18 14:34:41
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida


P L A N N I N G ?

Vandaag lijkt het er op dat de zomer definitief afscheid neemt, en de herfst alweer haar entree predikt. Met het weer ging het heel anders dan dat onze planning was; een bijzonder mooi en zomers voorjaar met daarop volgend een zomer, die maar niet echt ‘warm en zonnig’ wilde worden! Het ging allemaal snel voorbij; een verregende vakantie of toch nog goed getroffen, je kunt van alles ‘regelen’, maar het weer, je kunt het niet plannen, en het blijft onvoorspel-baar in ons kikkerlandje. Trouwens, dat ‘regelen’ valt ook vaak tegen, we moeten zo vaak ‘over rekenen’! Je ziet het om je heen en in de ‘grote’ wereld, er zijn steeds weer voorvallen en gebeurtenissen waar niet op gerekend werd!

Morgen is het weer de derde Dinsdag van September, en dus Prinsjesdag. De nieuwe regering maakt, na rijp beraad, en ‘100 dagen luisteren naar het volk’, haar plannen openbaar, hoewel, ze zijn eigenlijk alweer voortijdig uitgelekt en al bekend bij de media! Maar hoe dan ook, morgen wordt alles, letterlijk en figuurlijk, weer van stal gehaald! Uit de door de koningin voor te lezen troonrede zal de planning voor de nabije toekomst zichtbaar worden. Maar het blijft een planning, de toekomst onzeker! Het tij kan zomaar keren! Fractieleider Rutte, van de VVD, dacht met zijn ploeg er eens flink tegenaan te gaan, als oppositiepartij! En nu? Hij heeft zijn handen vol om zelf in het zadel te blijven, nu Rita zicht als een luis genesteld heeft in de pels van de liberalen! En de binnenbrand bij de andere grote opponent, de SP, is die al geblust, of smeult er ondergronds nog vreemd vuur? Ook daar werd een kamerlid [1e] van z’n zetel gewipt, waar hij nog wel met veel voorkeurstemmen op terecht was gekomen! Evenals mevrouw Verdonk gaat hij nu ook alleen verder, met als gevolg dat wij weer twee partijen rijker zijn geworden! Wat is het allemaal betrekkelijk en wat moeten we voorzichtig zijn met onze planning, bedenkend dat we niets in eigen hand hebben!
Vandaag blijkt dat, als gevolg van de opwarming van de aarde, in Siberië de keiharde ijsgrond zacht wordt en wegen verzakken; vandaag zegt de oude financiële goeroe Greenspan dat de babyboomers in de toekomst niet veel goeds hebben te verwachten, omdat de Bush-regering een verkeerd financieel beleid voert, dat desastreuze gevolgen zal hebben, ook voor de wereld, als er niet snel ingegrepen wordt!
We leven in een wereld waarin alles is gebaseerd op onzekerheden; het geluk, dat je dacht te bezitten, kan je als zand tussen je vingers door ontglippen. Gezondheid en ziekte, leven en dood, rijk of arm, voorspoed of tegenspoed, vrede of oorlog, het zijn tegenstellingen die we niet in eigen hand hebben! Het positieve kan ‘zomaar’ omslaan en in een negatieve spiraal terechtkomen. Als je niet met oogkleppen op door het leven gaat, moet je dat, om je heen en/of in je eigen leven, herkennen.
Planning, we kunnen er niet van buiten! Huishoudens niet, de regering niet, het bedrijfsleven niet, voor een goed verloop is het noodzaak om eerst een goed plan te maken, voor we gaan beginnen! Maar, en daar gaat het me om, wel in het besef dat we mensen zijn, afhankelijk en levend bij de gratie Gods!
Die God, de Koning van hemel en aarde, Hij regeert! Hij heeft een plan voor deze wereld, een wereldplan, hetwelk Hij al eeuwen geleden heeft afgekondigd in Zijn Troonrede, de Bijbel! Door mensen opgeschreven, maar onder Zijn controlerende invloed, en naar Zijn wensen, volgens Zijn planning! Ik ben blij dat wij vandaag een regering hebben waar christenen deel van uit maken, die rekening willen en zullen houden met Zijn planning! Het is fantastisch om in deze onzekere tijd toch altijd terug te kunnen keren naar een vast Fundament, een vaste Rots, waarop je kunt bouwen! God heeft dat Fundament gelegd, door Zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden, zodat Hij voor de gehele mensheid de straf zou dragen voor de enorme zondelast, die een ondoordringbare scheiding had opgeworpen tussen de mens en zijn Schepper! Het lijden, de dood en de opstanding van Jezus, werd de kern van Gods geweldige Plan met deze aarde! Als je dit kunt geloven, dan heb je voortaan een vaste basis, een onbewegelijk Fundament waar je altijd terecht kunt: een God die van je houdt en Die je heel graag wil betrekken in Zijn Plan, dat Hij heeft met deze wereld en met joU!
Zolang God nog bezig is Zijn Plan te verwezenlijken, is het nog genadetijd! Daarom roept Hij ook vandaag naar u en jou, om te luisteren en serieus je bezig te houden met Zijn Troonrede!
Normen en waarden noemt Hij daarin, die tot eeuwig heil zijn van alle volken, voor alle mensen! Hij vraagt joU vandaag om je planning aan Hem bekend te maken, je aan Hem toe te vertrouwen, en de leiding van Zijn Geest te gaan ervaren! Dan kan Hij je opnemen in Zijn Planning, zodat je eens dat eeuwige heerlijke leven, dat de Vader van de Here Jezus je zo graag wil geven, in ontvangst kan nemen! Daarom, trek je Plan, Jezus wacht op je, Zijn liefde voor joU heeft Hij al lang bewezen, toen Hij daar aan het kruis hing! Laat die liefdes-verklaring niet onbeantwoord, daar krijg je eeuwige wroeging en spijt van!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl