Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2007
2007-09-04 14:37:35
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida


Rampgebied

De stelling voor deze week is: De wereld is een groot rampgebied, en wij zitten er middenin! Ben je het daar mee eens of oneens? Je kunt reageren en je mening geven, per brief of e.mail of telefoon, of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Hartelijk welkom!
Exact 12 jaar geleden schreef ik ook over dit onderwerp en stond ik vierkant achter bovenstaande stelling. Helaas moet ik constateren dat het alleen maar verslechterd is en alleen maar duidelijker geworden dat het werkelijk zo is: een rampgebied!
Onderstaand wil ik graag deze stelling opnieuw onderbouwen.

Oké, onze minister-president heeft de noodtoestand niet afgekondigd en de sirenes op kerktorens en andere gebouwen in alle dorpen en steden gaan alleen [nog] maar af op de eerste Maandag van de maand, om ze te testen!
Als we letten op de nieuwsberichten en/of de krant lezen dan zijn naar de mening van de media de rampgebieden in deze dagen in Noord-Korea en India en Bangla Desh en Griekenland en Portugal, waar water of vuur verwoestend haar weg ging, vele doden achterlatend, mensen en dieren, en voor miljarden aan schade! Om van Soedan en Irak en Afghanistan en Pakistan maar niet te spreken, waar niet natuurrampen maar mensen zelf, elkaar vernietigen! Duidelijk zichtbare rampgebieden, en het verontrustende is dat er steeds toegevoegd worden, maar dat in verhouding er maar weinig ‘geschrapt’ worden van het lijstje!
En dan natuurlijk de milieurampen, de opwarming van de aarde, de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande invloeden op ijs en water en temperatuur! En ook al beweren ‘deskundigen’ dat de inbreng van de mens in dit hele gebeuren maar gering is, het gebeurt wel! En het geeft heel veel kopzorg aan bestuurders en overheden; en de maatregelen die genomen moeten worden,
teneinde te voorkomen dat nog meer rampgebieden ontstaan, verslinden vele miljarden aan euro’s of dollars!
Met het sociale milieu is het niet anders gesteld, en dat heeft ook mijn grootste zorg. Als je de berichten volgt dan moet je met mij constateren dat de verloedering en de ongezonde leefsituatie alleen maar toeneemt, en het leefklimaat meer en meer verziekt wordt! De korte berichten aan de zijlijn van de krant liegen er niet om; talloos zijn de meldingen van geweld en aanranding en dood! Of heeft u een ‘betere’ krant? Er worden geen berichten geplaatst over ‘machten’ die het milieu ‘geestelijk’ verontreinigen, hoewel dat wel de hoofdoorzaak is van het ontstaan van ‘ons’ rampgebied!
In Europa en zeker ook in Nederland moet alles kunnen, zeker als het geld opbrengt! Niets is te dol! Het bedrijfsleven, de media,
die goud delft [verdient] aan tv-programma’s, computertoepassingen en spelletjes en allerlei troep, die verziekend zijn voor de menselijke geest, maar gretig aftrek vindt bij jeugd en ouderen! Sluipende geestelijke milieurampen, een gif dat door de EU spoelt, door velen niet opgemerkt, maar wel vernietigend! En ons lieve landje is vaak nog het ‘gidsland’! Je moet uiterst selectief en geconcentreerd met je tv-toestel en gids omgaan, wil je niet geconfronteerd worden met de verdorvenheid die via het scherm je kamer en je denken wil vervuilen! Goorheid ten top! Vanwege vertoningen op internetsites stelt vandaag een lid van de partij van de Arbeid vast, dat ‘Seks met dieren’ strafbaar is, en derhalve in het Wetboek van Strafrecht dient opgenomen te worden! Nederland op z’n smalst, of op z’n goorst? Holland, een rampgebied, laten we maar gerust de noodtoestand afkondigen!
Occulte, onzichtbare krachten, verborgen in muziek, amusement en andere normaal schijnende zaken, doen stil en dodelijk hun werk, het milieu, de moraal verwoestend!
Ik schreef het al, deze wereld is een rampgebied, en wij leven er middenin! Dit bedreigde aardse gebied neigt naar de ondergang!
De Bijbel is daar heel duidelijk over, deze periode wordt spoedig afgesloten, en alles wat nu gebeurt wordt voorzegd in het Woord van God! Maar nu is het nog genadetijd, en de vraag is of je je los wil maken van dit rampgebied en of je wil kiezen voor Koning Jezus, zodat Hij ook joUw Koning wordt! Zoals Jezus eens kwam op deze aarde, zo zal Hij weer komen om dit verklaarde rampgebied te veranderen in een Vrederijk! Zijn komst is aanstaande, dus schiet op, en maak [eindelijk] de juiste keuze! Niet dat je dan gespaard zult blijven voor rampen, want de Bijbel zegt dat de “rampen van een gelovige talrijk zijn”!
[Ps. 34:20] Maar, zo vervolgt de Psalm: “uit die alle redt hem/haar de Here.” En daar gaar het om; als je oprecht gaat geloven in Jezus, en dat Hij ook voor u, voor jou, verlossing heeft gebracht, dan mag je weten dat je ‘reddingslijn’ klaar ligt, verankerd in de hemel! Als je dit leest kun je nog kiezen hoe je straks de eeuwigheid gaat doorbrengen, ‘zalig’ of ‘rampzalig’! Als je meent dat het ‘hier en nu’ ‘alles’ is, ‘het einde’, weet dan dat God van je houdt en je waarschuwt! Hij zegt: “Neemt u in acht want onheil
[rampen] bedreigt u.” [Ex. 10:10] Als je dat niet doet, en maar verder sukkelt, dan voltrekt zich een ramp om je heen, ongemerkt, die tot een eeuwige R A M P  zal leiden! Dit is niet de mening van een zwartkijker maar de vaste overtuiging van een gelovige realist!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl