Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-05-06 16:35:51
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Vlammen van Vrijheid

Vandaag werd het op vele plaatsen in ons land ontstoken, het vuur van de vrijheid! Al heel vroeg werd het ‘gehaald’ in Wageningen, en daarna verspreid over het land. Het moest het gedenken en herdenken opluisteren, dat in deze dagen weer even de volle aandacht krijgt!

Stilstaan bij het feit dat we alweer 63 jaar in vrijheid leven, luisteren naar oudere mensen die heel bewust die vreselijke jaren van oorlog en bezetting en honger en dood meemaakten. Die te nauwernood overleefden! Meeleven met mensen die altijd nog die voor ons onvoorstelbare gebeurtenissen in zich, en met zich, meedragen! Begaan zijn met de Joden die de Holocaust hebben overleefd, maar nu, bij het oud worden, meer en meer psychische problemen ondervinden, en hulp nodig hebben. Het is wel het minste dat wij kunnen doen, wij die nog dagelijks kunnen genieten van de vrijheid, die we zo heel vaak héél gewoon vinden! Maar als je om je heen kijkt in de wereld, écht kijkt naar wat er allemaal gebeurt in een land als Tibet, waar eerdaags de trotse overheerser China, koste wat kost, de Olympische vlam door het geknechte land wil laten dragen tot óp het Himalajagebergte, terwijl het volk wreed onderdrukt wordt, dan ga je iets van je eigen rijkdom beseffen. Maar ook volken die een eigen regering hebben, zoals Noord Korea, Zimbabwe en Birma, dat in het nieuws is vanwege de vreselijke gevolgen van de cycloon die het land trof, kennen geen vrijheid!
Als je de wereld bekijkt met een heldere blik, dán ga je de rijkdom van de vrijheid zien op een dag als vandaag, als duizenden mensen geestdriftig rondom de vlam van de vrijheid bijeen zijn en het vieren! Hoe geweldig het is dat op zo’n mooie lenteavond duizenden mensen rustig aan de Amstel kunnen zitten luisteren, met de koningin in hun midden! Wát een vrijheid! Laten we de Gever van dat alles danken voor zoveel goeds nog, in ons land, en dat ónverdiend! Ook als je zelf misschien nooit bevrijd hoefde te worden, is het toch goed om stil te staan bij hoe het allemaal kon gebeuren, en wat er allemaal kán gebeuren! Dán leer je bedánken!
Gedenken en herdenken, het is er gewoon druk mee in deze dagen! Over een paar dagen is het Pinksteren en herdenken christenen de dag dat de Heilige Geest naar de aarde kwam, en permanent in mensen ging wonen. Als je het verhaal kent, dan weet je ook dat die gebeurtenis ook met vlammen gepaard ging! Van oorsprong was het een oogstfeest in Israël, maar 10 dagen na Jezus’ Hemelvaart, nu 1975 jaar geleden, gebeurde er iets speciaals op die dag! Terwijl de stad Jeruzalem vol was van mensen die naar het oogstfeest kwamen, waren daar opeens die volgelingen van Jezus, die een vlammetje op hun hoofd hadden en in vreemde talen spraken, terwijl ze die nooit geleerd hadden! Én er was een geluid als van een stormwind, terwijl het toch prachtig weer was! De Geest van God was gekomen en manifesteerde Zich en werd ‘zichtbaar’ door wonderen en tekenen. De Zoon van God had het beloofd aan Zijn volgelingen, toen Hij naar zijn Vader ging. [Joh.16:7]  
En sindsdien is deze onzichtbare God, de heilige Geest op aarde en woont en werkt in en door mensen, overal waar werkelijk geloof gevonden wordt! Niet meer zichtbaar door vlammen, maar Zich wel uitend door mensen heen, in vurigheid en geestdrift en vrijheid! “De Geest die van de Vader uitgaat,” [Joh.15:26] doet mensen ‘vlammen’ van vrijheid, als je begrijpt wat ik bedoel. Die Kracht Gods is door al die eeuwen heen niet verminderd, maar wél het geloof er in! Heel veel mensen geloven/geloofden dat dát alles van toen was, van die eerste
Christengemeenten, maar dat het later allemaal over is gegaan! Maar gelukkig is het niet zo!
Hoe is uw en jouw mening over deze Geest van God, de Heilige Geest? Of praat je er liever niet over, is er een soort taboe om je hier over uit te laten? Ik herken dat heel goed; vroeger vond ik het ook maar eng als iemand daarover begon, alsof het doodgewoon was! Over God praten, nou ja, dat klinkt nog vrijblijvend, maar over Jezus, en over de Heilige Geest, die in je hart wil wonen? Moeilijk hoor. Maar als Hij kómt, écht in gaat wonen, joUw geest en ziel en lichaam in beslag gaat nemen, dán word je echt tot vrijheid geroepen! En dan krijg te vrijmoedigheid en wil je ‘vlammen’ voor Jezus!
 
Devrijheid die wij mogen beleven als volk van Nederland, is een groot cadeau; maar de vrijheid die de Geest van God in ons hart wil leggen is van een heel andere orde! Hij maakt werkelijk vrij, geestelijk! [Gal.5:1] Daarom kunnen christenen die in een land wonen, waarin ze verdrukt en vervolgd worden, tóch spreken van de vrijheid en de vrede die alle verstand te boven gaat! Want “waar de Geest des Heren is, is vrijheid”, zegt de Bijbel overduidelijk!
[2 Cor: 3:17] Wil je dat ook gaan ervaren?
De Geest van Pinksteren is er nog steeds, hier en nu! En Hij zoekt een hart als tempel, om in te wonen, zo simpel is het! Sta je daar ‘open’ voor, of heb je andere, aardse ‘inwoning’? Dan komt Hij niet, want God wil niet delen! Tot welke kerk je behoort, of je wel in een kerk komt, dát vraagt Jezus niet! Hij vraagt of je Hem de eerste plaats wilt geven, in je leven. Als je daar van harte ‘ja’ op zegt, dan komt Hij met Zijn Geest je hart bewonen. En dán gaat Gods Geest je leren en de Weg wijzen, zodat in vuur en vlam raakt voor Jezus! Word bevrijd, en voel je Vrij!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl