De volgende muurkranten

worden uitgegeven door de Stichting HCJB Nederland
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

 

Edities: Doelgroepen: Aanmelden: Redactieadres:
KinderMuurkrant online - klik hier!!! Kinderen van 5 tot 10 jaar
(Gestop jan. 2011)
Aanmelden voor de KinderMuurkrant niet meer mogelijk Redactie KinderMuurkrant
FamilieMuurkrant online - klik hier!!! Familie-leden jong en oud
(Gestop jan. 2011)
Aanmelden voor de FamilieMuurkrant niet meer mogelijk Redactie FamilieMuurkrant
       
TienerMuurkrant online - klik      hier!!! Tieners van 10 tot 15 jaar
(Gestop dec. 2010 - zie nu FamilieMuurkrant)
Aanmelden voor de TienerMuurkrant niet meer mogelijk Redactie
      JongerenMuurkrant
JongerenMuurkrant online - klik      hier!!! Jongeren van15 tot 25 jaar
(Gestop dec. 2010 - zie nu FamilieMuurkrant)
Aanmelden voor de JongerenMuurkrant niet meer mogelijk Redactie
      JongerenMuurkrant
Voor Gemeenteleden vanaf 25 jaar
(Gestop dec. 2010 - zie nu FamilieMuurkrant)
Aanmelden voor deGemeenteMuurkrant niet meer mogelijk Redactie
      Gemeente- en ZendingsMuurkrant
Voor redacties van omroepen
en christelijke bladen
Aanmelden voor de MediaMuurkrant niet meer mogelijk Redactie MediaMuurkrant
Muurkrant Acteel online - klik hier!!! Voor geïnteresseerden in nieuws van het christelijk erf. Aanmelden voor de MuurkrantActueel niet meer mogelijk Redactie Muurkrant Actueel

 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: http://muurkrant.org

naar boven

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR

 

naar boven