8e jaargang Laatste wijziging: 01-06-05  23:46:53

Zuid-Holland-Oost Muurkrant Agenda

ZUID-HOLLAND-OOST MUURKRANT AGENDA


Zondag 5 juni 2005 om 10:00 uur
BIJBELSTUDIE
Thema: "De Brief aan de Romeinen"
m.m.v. Ab Klein Haneveld
Patrimonium, Jeekelstraat 40a in Leerdam
Inlichtingen: Tel. 036-5362976


Zaterdag 11 juni 2005 om 9:30 uur
EO-JONGERENDAG
met Newsboys, Rachael Lampa, Paul Colman, KJ-52,
Kees Kraayenoord, Constantijn Geluk
Mail op bel voor gratis kaarten
Gelredome in Arnhem
Inlichtingen: 0900-3002200 ( 0,70 per minuut) op werkdagen van 15.00 tot 20.00 uur
Internet: www.eo.nl/jongerendag


Maandag 13 juni 2005 om 20:00 uur
GEBEDSAVOND
m.m.v. Rinke van der Meer
Gebouw de Veste, Ridder van Catsweg 300 in Gouda
Inlichtingen: Tel. 079-3613145


Zondag 3 juli 2005 om 10:00 uur
BIJBELSTUDIE
Thema: "De Brief aan de Romeinen"
m.m.v. Ab Klein Haneveld
Patrimonium, Jeekelstraat 40a in Leerdam
Inlichtingen: Tel. 036-5362976


DE MUURKRANT IS EEN UITGAVE VAN:

Startkwalificatie te Hengelo (O)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Eindredactie Muurkrant:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
telefoon en fax: 074-2420948


eigenaar@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org


Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
rekeningnummer 81.89.64
t.n.v. Startkwalificatie te Hengelo (O)