Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-03-06 23:53:31
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


MACHT…………

Macht is het vermogen om iets te doen, en onmacht is dus het tegenover gestelde. Een veelzijdig onderwerp waar ik wel even mee bezig ben.

Als mensen oefenen wij graag macht uit; we hebben het graag voor het zeggen. Onze wil aan iemand of een groep opleggen, dat is wereldwijd een kenmerk van de mens. Als ons dat niet lukt dan voelen we ons vaak machteloos, raken we gefrustreerd, gestrest, gaan we de straat op, leggen we alles plat met stakingen, in het minste geval, en in het ergste geval roeien we onze tegenstander[s] uit! Ik hoef geen voorbeelden te noemen, het verleden en het heden laten ze zien, en het einde er van is nog niet in zicht!

Hoe ook kunnen we ons vergissen in macht; neem de VN, de Verenigde Naties, aan de buitenkant één blok met 192 leden, maar vanbinnen onmachtig in verdeeldheid! Terwijl het lid Syrië haar eigen volk uitmoordt en een ander lid, Iran, in strijd met de nucleaire voorschriften, zich er op voorbereidt om een paar andere leden te vernietigen, vergadert men rustig voort en komt men tot niets! Hoe ook hebben we ons vergist in de macht van het geld;

We dachten dat het allemaal wel goed zat met onze banken, met een safe euro, steeds krachtiger t.o.v. de dollar, totdat, ja, totdat het geweldige imperium ging wankelen, banken van narigheid genationaliseerd moesten worden, de laatste nog maar een maand geleden!

De machtige EU, het verenigde Europa, het blijkt een reus op lemen voeten te zijn, heden ten dage in een doodstrijd gewikkend! Naast de macht van het geld wordt onze wereld beheerd door allerlei machten die opereren vanuit een duistere duivelse achtergrond: geweld, criminaliteit, seksualiteit, amusement, hoogmoed en nog vele andere machten die allen thuis horen in “het rijk der duisternis”, zoals de Bijbel de tegenwoordige wereld noemt. Deze duivelse machten infiltreren in en onder mensen, landen, leiders, regeringen en gemeenschappen en proberen vat te krijgen op het dagelijkse leven. En dat deze macht succes heeft hoef ik je niet te bewijzen, neem ik aan. De Bijbel, het Boek van God waarschuwt ons er voor; Petrus schrijft aan de christenen van zijn tijd én aan ons: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.”[1Pet. 5:8, NBV] Hopelijk weet je er van en ben je er op bedacht, en behoor je niet tot de talloze mensen die zich afvragen waar ik het over heb! Toch is dát de werkelijkheid op deze hedendaagse aarde: een duivel die met zijn miljoenen demonen dood en verderf zaait, en mensen lichamelijk en/of geestelijk tracht te vernietigen. Hun methode is vaak geniepig en ondoorzichtig; de Bijbel waarschuwt voor valse leermeesters die de Waarheid verdraaien, “en geen wonder”, zegt Paulus: “want de satan[hun baas] zelf doet zich voor als een engel van het licht.” [2 Kor. 11:14] Hij begon al met een lief stemmetje tegen Eva in het paradijs, om haar uit de tent te lokken: “God heeft jullie zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, ?” [Gen.3:1] Zó begint hij ook tegen iemand met een drankprobleem: ‘één glas joh, dat kun je wel wagen hoor”. En zó begint dan weer een terugval in een eindeloze strijd van vallen en opstaan! Deze kwade macht, vergist je niet, het is een keiharde realiteit in deze wereld! Maar God zij dank, er is hoop voor de hopelozen en redding voor de reddelozen!

Er is een andere Macht die Zich in liefde heeft uitgestrekt naar de mensheid! Die daar zelfs Zijn leven voor over had! Zijn naam is Jezus, Hij is de Zoon van God! Toen Hij, in opdracht van Zijn Vader, alles had volbracht vertrok Hij weer naar de hemel, en Hij zei, als Triomfator en Overwinnaar: “Mij is gegeven alle macht, in hemel en op  aarde.” [Mat.28:18] [wordt vervolgd]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl