Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-03-18 16:33:22
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


MACHT………[2]

In het eerste deel over dit onderwerp schreef ik hoofdzakelijk over macht in het groot. Nu wil ik dichterbij blijven, bij onszelf, de wereld om ons heen, ‘de macht van het kleine’, zogezegd.

Positief kan dat zijn; mensen kunnen zich verenigen en een macht vormen, op allerlei gebied.

Dan ontstaan namen als ‘Samen sterk’ of ‘Eendracht maakt macht’ of ‘klein maar dapper’, coöperaties of verenigingen met mensen die met elkaar iets willen bereiken! Maar helaas, het negatieve facet van het woord macht is bij elk mens te vinden, bij de een sterker dan bij de ander. Het heersen over de ander, onze wil opleggen aan onze medemens, we hebben het niet van een ‘vreemde’. Na de zondeval in het paradijs, waarover de Bijbel ons vertelt, is de mens heerzuchtig geworden. Al heel snel resulteerde dat in de eerste ‘doodsklap’! Kaïn sloeg zijn broer Abel dood omdat het niet ging zoals hij het wilde! Macht uitoefenen over de ander, we weten niet beter in deze wereld, maar God, onze Schepper, heeft het nooit zo gewild! Hij had alleen aan de eerste mensen de opdracht gegeven van: “Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen.”[Gen.1:28] Niet over elkaar, dát heeft Hij nooit gezegd! Hij gaf de mensen aan elkaar zodat zij elkaar zouden dienen! Maar toen de mens zijn eigen gang ging en niet meer naar zijn Schepper luisterde, pakte alles heel anders uit. Mens én dier, heersen willen ze over elkaar! Al heel jong vertoont het zich bij kinderen en ook bij dieren is het niet anders. Het is een onderdeel van onze natuur geworden, het zit in ons!

Mensen kunnen zich overheerst voelen, machteloos onder de macht van deander. Het komt voor in alle leefsituaties: in het huwelijk, in het gezin, in kerk en maatschappij. Daarnaast zijn er onzichtbare machten die over ons kunnen regeren, machten die onoverwinnelijk lijken en waar mensen aan kapot gaan, geestelijk en lichamelijk! Ik moet denken aan de macht van angst die talloze mensen voor korte of lange tijd in zijn greep houdt! Deze macht noteert de hoogste score bij mensen: faalangst, angst voor de toekomst, angst voor ziekte en dood,

financiële zorg,  enzovoort. Herkent u het? Of is er een andere macht die over je heerst, zonder dat je je dat beseft? Roken en drinken en drugs zijn bekenden, en wat dacht je van roddelen over een ander, of het niet goed willen maken met die ander? Het zijn duivelse machten die ons pressen om iets niet te doen of juist wel te doen, maar allemaal om ons in het verderf te storten, geestelijk én lichamelijk! En als wij ons niet scharen, niet willen scharen onder de beschermende Macht van Jezus Christus, dan vallen wij of zijn we al ten prooi gevallen aan de macht van satan! God zegt heel vaak in Zijn Woord, : “Vrees niet”!

Het wordt wel 365 keer herhaald in de Bijbel, voor elke dag van het jaar een keer! Ook vandaag zegt Hij het tegen u en jou en mij: “Vrees niet, wees niet bang, heb geen angst, Ik heb de wereld overwonnen, en ook álle boze machten op aarde.”[Joh.16:33] Als je beseft dat zo’n kwade macht ook over jou heerst, vlucht er dan mee naar Jezus! Hij wil het van je afnemen, Hij wil het voor je opnemen. Jezus wil je van die kwade macht afhelpen! Dan wordt je leven anders, je gaat dingen laten, je krijgt een verlangen om Jezus te volgen in Zijn stijl van leven: “Zachtmoedig en nederig van hart.”[Mat.11:29] Niet meer heersen en niet meer beheerst worden! “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”, raadt Paulus ons aan. [Rom. 12:21] Dát is de weg van de Heiland der wereld, Die door Zijn kruisdood, Zijn begrafenis én Zijn opstanding de macht van de dood, de macht van satan en zijn demonen, ja, álle machten heeft overwonnen, HALLELUJA!! Ga die Weg van Jezus volgen, kom onder Zijn bescherming en dan zul je gaan bemerken dat Hij alle macht heeft, in de hemel en op aarde!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl