Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-03-28 16:35:24
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


Is er nog Goed Nieuws…….

te melden? Ik zou je graag willen melden dat het morgen heerlijk zacht voorjaarsweer wordt, maar de weerman heeft daar heel andere ideeën over. We zullen nog even geduldig moeten wachten, en het zou beter zijn als we stopten met het mopperen over het weer! Want al is het koud en guur, het nieuwe leven kondigt zich tóch aan; de forsythia bloeit [bijna] de knoppen van de kastanjeboom staan op springen, en andere struiken en bomen laten zien dat er iets staat te gebeuren! Goed nieuws dus voor de koukleumen en alle andere mensen!  Of er verder nog iets goeds te melden valt? Vannacht werd op de valreep Cyprus gered van een faillissement, doordat het met drastische plannen kwam en zó de EU tevreden stelde.

Maar het is noodzaak, en zeker geen goed nieuws voor iedereen; de spaarders van de Laikibank raken al hun geld boven een ton, kwijt, en de Cyprioten zullen, evenals de Grieken, nog door een diep dal moeten gaan, eer alles weer een beetje leuk wordt. En verder?  In het Midden Oosten is er, na de eens begonnen Arabische Lente, alleen maar ontevredenheid, wanhoop en ellende. In Syrië is er nog steeds die vreselijke burgeroorlog, in Egypte is het er niet beter op geworden, na de opstand en het vertrek van Moebarak. Ook in de omringende landen is er onrust en ontevredenheid. Alleen in dat ene, enig democratische landje, Israël, is er rust en is er zojuist een nieuwe regering tot stand gekomen. Deze dag, maandagavond vieren ze daar de uittocht uit Egypte, de verlossing uit de slavernij, eeuwen geleden. Ze vertellen elkaar de verhalen, de wonderen die God deed, en over alle rampspoed die hen overkwam, eeuwen lang! En ze zullen zich verheugen in het wonder dat ze weer teruggekeerd zijn in hun eigen land, en daar al weer 65 jaar wonen en werken! Opnieuw een groot wonder van God maar ook de vervulling van Zijn belofte dát Hij ze terug zou brengen! En ook al is op dit moment het grootste deel van de wereld tegen hen, God is vóór hen, Hij noemt Zichzelf de God van Israël! Uit dit bijzondere volk is de Redder der wereld geboren: Jezus, Gods enige Zoon! Dát is het Goede Nieuws van vandaag, maar ook van de eeuwen hiervoor en voor de tijd die nog komt: Jezus kwam naar de wereld om ons te redden, en Hij heeft alles volbracht! Deze week is voor christenen een bijzondere week omdat ook zij stilstaan bij het verleden én bij de toekomst! Op Goede Vrijdag denkt men terug aan die dag dat Jezus aan het kruis stierf, en daarmee de straf droeg voor de zonden van de héle mensheid! Het was dus voor elk mens, ook voor u en voor jou, voor uw kinderen en kleinkinderen, voor allen die je dierbaar zijn. Maar wil je door Jezus gered wórden? Dáár gaat het om! Het is fantastisch goed nieuws, maar wil je het wel horen? Wil je Zijn redding wel accepteren, of denk je dat jij het niet nodig hebt?

Na drie dagen stond Jezus op uit Zijn graf als Triomfator; zelfs de dood kon Hem niet ‘klein’ krijgen, want Hij is God, de Enige God die álle macht heeft! En voor ieder die Zijn redding aanneemt en Hem in zijn of haar leven toelaat heeft Hij een geweldige belofte: Wie in Mij gelooft zal leven, zelfs als hij gestorven is.”  [Joh.11: 24] Dán is er reden voor feest: Paasfeest! Opstandingfeest!! Dát is de zekerheid en de waarheid die deze chaotische wereld nodig heeft: JEZUS LEEFT !  Door Zijn lijden, sterven én opstanding heeft Hij werkelijk álles volbracht! Als je dát gaat beseffen en dát werkelijk de enige zékerheid wordt in je leven, dan kom je tot grote dankbaarheid en aanbidding, samen met Sadrach Mesach Lockridge, die op bijgaande video zijn Koning bejubelt! Die Koning, Jezus Christus, Gods Zoon, Hij volbracht het alles, ook voor u en voor jou, en Hij komt spoedig weer in macht en heerlijkheid om Zijn Koninkrijk hier op aarde te véstigen! Beter Nieuws kan ik je niet melden! Ik kijk er naar uit, jij ook? Gezegende Paasdagen! https://www.youtube.com/watch?v=ST9Vk1P5bP8&feature=youtube_gdata_player

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl