Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-05-04 22:32:13
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


Koninklijk……….

Het bijzondere gebeuren in ons land, de troonsafstand van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem Alexander en koningin Maxima, bracht heel wat in beweging. Maar alle moeite, inspanning en kosten waren niet tevergeefs, het werd een geweldige en koninklijke dag! Een groot cadeau was ook het mooie zonnige weer! Na afloop zullen de organisatoren opgelucht en tevreden huiswaarts zijn gekeerd; vooral ook de veiligheid waarvoor gezorgd moest worden bracht heel wat in beweging. Bijna een onmogelijke taak om voor de veiligheid van zóveel mensen te moeten zorgen in een zó’n onveilige wereld! En als er dan na zo’n dag nagenoeg niets ernstigs is voorgevallen, dan is er alle reden om dankbaar te zijn.

En nu is het dus zo ver: de koningin werd prinses en de prins werd koning. Uit alle onderzoeken en reacties blijkt wel dat het grootste deel van ons volk content is met deze wisseling. Een jonge koning en koningin die met hun gezin nu een geheel nieuwe episode van hun leven gaan beginnen. Koning of koningin van beroep zijn, daar hoef je niet naar te verlangen, lijkt me. Je leeft in een glazen huis en je koninklijk gedrag wordt nauwlettend gevolgd en kritisch bekeken, en de hofhouding zorgt er wel voor dat ‘je minder leuke eigenschappen’ in de roddelbladen en boeken komen! Van koninklijke bloede, dat word je niet, dat bén je. Het heeft met je ‘komaf ‘ te maken, met je wortels! Vroeger kon iemand nog in de adelstand worden verheven, maar dat is in ons land niet meer mogelijk. Wél kan een bedrijf, onder bepaalde voorwaarden, nog het predicaat ‘koninklijk’ toegevoegd krijgen  wanneer het ook tenminste 100 jaar bestaat. Dat verleent dan de koning bij Koninklijk Besluit!

Toch is er ook voor de gewone burger, zoals u en ik, betreffende het geestelijk leven ook de mogelijkheid om zo’n koninklijke titel te verkrijgen. God, Die Koning is van hemel en aarde, houdt er een heel andere maatstaf op na dan de wereld. Geen énkele prestatie of ‘goed gedrag’ van een mens verdient bij God een adellijk predicaat. “Want allen hebben gezondigd en derven [mislopen]de heerlijkheid Gods.”[Rom.3:23] Dus dat moet voor iedereen duidelijk zijn, er valt niets te verdienen! Maar toch spreekt Gods Woord over koninklijke titels voor iedereen die gelooft  in Jezus, de Zoon van God, als zijn of haar persoonlijke Verlosser!

“Want jullie zijn allen zonen en dochters van God, door jullie geloof in Christus Jezus.” [Gal.3:26] Door het geloof  in de Koning word je een  kind van Hem, een prins of prinses! Dát is toch een duidelijke belofte die God al eeuwen geleden in de Zijn Boek liet opnemen!

Om niet worden wij gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”

[Rom. 3:24] Om niet, gratis word je koninklijk, dát staat er, zoon of dochter van God, de Koning der koningen! Op geloof komt het aan; en, dat is heel eerlijk, het geldt voor iedereen, of je nu Henk, Arie, Obama of Maxima, Annie, Martha of Willem heet. Dán krijgen we adellijke wortels en worden we opgenomen in Gods grote gezin van prinsen en prinsessen.

Oké, het is geestelijk, maar dat is ook het énige waar het écht op aankomt! “Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.”[ 2 Cor.4:18] Vergis je niet, de koninklijke goedkeuring van de mensen over jouw leven hier op aarde is natuurlijk best wel aardig, maar het heeft geen enkele waarde voor de eeuwigheid! Ons nieuwe koningspaar zal tot grote zegen voor ons land en volk kunnen zijn als zij zelf ook zich laten leiden door de Koning Die alles regeert. Laten we voortdurend voor hen bidden dat ze een man en een vrouw naar Gods hart mogen worden en zijn, zoals eens koning David, die veertig jaar lang tot grote zegen mocht zijn voor Israel. 

En u en jij? De status van prins en prinses is beschikbaar voor wie gelooft! De Koning der koningen wil ook jou graag opnemen in Zijn gezin, daar kijkt Hij naar uit! Hij wacht op jouw keuze………….

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl