Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-06-17 22:28:46
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


Mensenlief....

Het is een uitroep van verbazing, zegt het woordenboek, of van medelijden. Ik bedoel er beiden mee, en nog meer……….

Wat een gebeurtenissen weer, de laatste weken. Alleen al in ons landje waren er naast de gebruikelijke en de te verwachten onderwerpen van die onverwachte en bijzondere plaatsvindingen. Wat kan in korte tijd je leven er plotseling heel anders uit gaan zien; met verbazing volgde ik het gebeuren rondom de voorzitter van de Eerste Kamer, vorige week.

De heer de Graaf trad zes weken geleden nog op als Senaatsvoorzitter bij het kroningsfeest; hij gaf voor een deel leiding aan de ceremonie en hij deed dat perfect. Een paar jaar eerder was hij nog burgemeester van Apeldoorn en hij hoopte als voorzitter van de eerste Kamer zijn AOW te halen. En dan ineens die hobbel daar, op zijn weg, met die Commissie van In- en Uitgeleide. Had hij Wilders er nu bewust of onbewust uitgehouden, uit die Commissie? Na zijn uitleg per brief bleef de discussie gaande, waarna hij meende dat zijn integriteit in het geding kwam, en trad hij af als voorzitter. Heel triest voor zo’n man en zijn gezin, vind je niet? Iets heel anders was dat gedoe met die gestolen examenopgaven zeg; mensenlief, wat een reuring! Zit je toch al volop in de stress en spanning bij het maken en daarna wachten op de uitslag, en dan komt daar plotsklaps dat bericht van diefstal en het misschien wel overdoen! Erg? Vreselijk lijkt me dat! Maar gelukkig werd na rijp en langdurig beraad besloten om daarvan af te zien. Alleen waren er sancties voor de ‘schuldige school’ en eventuele andere ‘misbruikers’! Na al die spanning kon het feest beginnen onder de duizenden die hun inzet beloond zagen; het vlagvertoon barstte los en in de dorpen en steden wapperden de driekleuren alle sores weg, en meldden grote blijdschap!

Naast alle andere enorme problemen die er zijn waren dit maar een paar rimpelingen in de vijver. Als Nederlanders moeten we nog eens extra gaan bezuinigen, mensenlief, weer zes miljard euro! De zorgvraag voor onze regering is waar het vandaan moet komen, waar er nog afgeroomd kan worden. En de wereld houdt zich bezig met het Midden Oosten; regeringen buigen zich over de vraag of de rebellen in Syrië nu wel of niet geholpen moeten worden met wapens en materieel. Mensenlief, waar moet dit op uitlopen? Rusland en Iran voorzien het leger van Syrië van allerlei wapentuig; de Hezbollah, aartsvijand van Israël, helpt Assad en zijn leger tegen de rebellen en gaat nu het Westen onder leiding van Amerika ‘investeren’ in de opstandelingen, waaronder zich ook talrijke extremisten bevinden? Is Assad slechter dan de rebellen? Zijn ze in staat het land te regeren? Schrijnend is het dat miljoenen mensen aan een enorm lijden onderhevig zijn in deze Arabische wereld, terwijl daarnaast vele miljarden worden uitgegeven aan wapentuig om elkaar, landgenoten, uit te roeien! Mensenlief, als we eerst ‘onze zaken’ op deze aarde, die God ons als taak gegeven heeft, eens in orde brachten, wat zou het er dan anders uitzien! God wil wel! “Alzo lief had God de mensen dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft! [Joh.3:16] De almachtige God is een Liefhebber van mensen, er is geen God als Hij!! Hij heeft Zijn liefdesverklaring gegeven in Jezus, Zijn Zoon! Maar liefde kan niet van één kant komen, Hij wacht op jouw reactie! Waar wacht je nog op, lief mens?

Gods normen en waarden beogen een volmaakte wereld, ook al kunnen we ons daar niets bij voorstellen. Maar als wij beginnen er naar te luisteren, en na het horen ze in praktijk te brengen, dan gaat er al iets gebeuren. Zo wil God ons inschakelen om mét Hem zijn plan uit te voeren, om zo te komen tot die volmaakte wereld, wat Zijn ultieme Doel is! We hoeven niet mee te gaan vechten, dáár in die vreselijke burgeroorlog, zoals sommigen uit Nederland dat zijn gaan doen. Maar we kunnen wel strijden in gebed, bidden tot de God van de hemelse Machten! Dát is een van die opdrachten die God bedoelt. Als je om je heen kijkt dan kun je soms denken: mensenlief, dat komt nooit meer goed! Maar als je tot een levend geloof komt in God de Vader en Jezus zijn Zoon, dan ga je inzien dat we op weg zijn naar een geweldige, volmaakte toekomst! Jezus is niet voor niets naar de aarde gekomen, Hij heeft alles volbracht, ALLES! We moeten alleen nog even geduld hebben, net als Hij, tot God de Vader het sein geeft dat Hij terug kan keren naar de aarde en Zijn plaats kan innemen in Jeruzalem!

Daar mogen christenen elkaar mee vertroosten in deze beroerde wereld! Lijden, ziekte, dood, oorlog, alle beroerde dingen gaan voorgoed voorbij en de Boze, Satan, wordt voorgoed en voor eeuwig opgeborgen! Mensenlief, het wordt fantastisch man, voor ieder die gelooft, en………, het duurt  e e u w i g !  Geloof je dat?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl