Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-08-01 19:23:19
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


B O Y C O T ?

Wat een vreemd woord, vind je niet? Wat het betekent? ‘Het opzettelijk verbreken van zakelijke of maatschappelijke relaties met een land, een groep of een enkeling, uit vijandschap of om politieke redenen of bij wijze van represaille.’ Waar het vandaan komt? Uit Ierland; daar was in de 19e eeuw een hardvochtige rentmeester, captain Charles Cunningham Boycot, die door zijn pachters zo werd gehaat dat zij hem in 1879 volledig isoleerden, waarna hij van ellende naar de VS emigreerde. Zo kan je naam voor altijd als een werkwoord de geschiedenis in gaan! En dat het een werkwoord is, dat leert de praktijk wel. Wij raken er aan gewend en leven er vaak aan voorbij, maar er wordt wat geboycot! Uit het verleden kennen we bekende oproepen tot boycot; een bekende is bv. de olieboycot tegen de westerse landen die Israël hadden bijgestaan in de Jom Kipoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis. 

Daarvoor was er de boycot van de Olympische Spelen in Melbourne, 1956, vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand. En een recente boycot meldde de Volkskrant deze week op  Russische wodka, wegens de anti-homowetgeving in dat land, en PowNed schreef over de harde kern van de Ajax-supporters die de open dag van Ajax boycotten vanwege het feit dat er niet of niet voldoende naar hen werd geluisterd. Het boycotten van verkiezingen is een ‘normaal’ verschijnsel en zo zijn er nog tal van voorbeelden te geven, uit het verleden en deze tijd. En in uw privé-wereld bent u misschien ook wel een boycotactie begonnen tegen uw buren of in de familiekring. Mensen ‘doodzwijgen’, net doen of ze niet bestaan, iemand volledig ‘afschrijven’ om bepaalde redenen, het valt in feite allemaal onder datzelfde begrip!

De aanleiding om over dit onderwerp te schrijven ontstond toen ik vernam over de boycot die Europa in wil stellen tegen Israël. Vanaf 2014 wil de EU aan haar lidstaten voorschrijven dat geen financiële steun en geen samenwerking meer mag worden geboden aan bedrijven die gevestigd zijn in de ‘bezette gebieden’. Bovendien mogen de geëxporteerde goederen uit deze streken niet meer het label ‘made in Israël’ dragen. Ook onze minster Timmermans meent hier mee in te moeten stemmen. Wat is dat toch met Israël? Zó begon het ook vóór de 2e wereldoorlog; In Duitsland begon men in 1933 ook met het boycotten van Joodse goederen en winkels! Het begin van een lange zwarte nacht die over dit toch al zwaar beproefde volk kwam. Maar toch, op wonderbaarlijke manier is het na de vreselijke Holocaust weer tot leven gekomen in het land wat het eens door God Zelf als een eeuwig bezitwerd toevertrouwd! Als je er iets van zou wil begrijpen, dan zou je écht het Boek van de God van Israël, de Bijbel, moeten gaan lezen. Met een open Bijbel en een open hart, om te willen begrijpen, zal het dan duidelijk worden dat God wérkelijk een bijzonder plan met dit volk heeft, dat Hij in datzelfde Boek ook Zijn oogappel noemt![Zach.2:8] Gods bestemming voor dit volk is een zegen voor de wereld te zijn, maar de meerderheid verwerpt het als een vloek! Ook dát menen we beter te weten, net als vele van Gods normen en waarden, die wij vervangen hebben door surrogaat

Ruim 2000 jaar geleden kwam uit dit volk de grootste Zegen voor de wereld voort; God Zelf liet Zich daaruit geboren worden: Jezus, de Zoon van God maar ook, een Joodse Man! En zoals Hij daar was, zo zal Jezus dáár ook terugkeren, in Jeruzalem, de stad van de Grote Koning! Helaas gaat er heel wat [geestelijke] strijd aan vooraf; duivelse machten, met satan aan het hoofd, hebben door de eeuwen heen getracht om Gods Plan te dwarsbomen. Uit de lange geschiedenis van het volk Israël kun je opmaken dat het Gods bijzondere aandacht had, maar ook van de duivel! Hij wist Wat er uit voort zou komen, en wilde dat met alle geweld voorkomen! Hij meende, na de kruisiging en dood van de Here Jezus, dat hem dat gelukt was!

Maar na Jezus’ opstanding bleek dat hij voorgoed verloren had. Hij weet dat zijn einde nadert en probeert nog op allerlei manieren de terugkomst van Jezus, in Israel, in Jeruzalem, te verhinderen. Op gruwelijke wijze gebruikt hij talloze mensen om dát te verwezenlijken, en zijn leugens regeren de wereld, de media, de VN en de EU, en zij veroorzaken een heksenketel in het Midden Oosten, rondom dat kleine landje, Israël. Maar “Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.”[Ps. 121:4] Hij, Die Joodse Man, Hij leeft en regeert en álles is onder Zijn controle, wát er ook gebeurt! Zelfs een duivels georganiseerde boycot en alle andere aanvallen zullen niets uitrichten, want God voert Zijn Plan stipt uit, totdat Hij komt en elke macht voorgoed verbroken wordt!

Zolang het nog duurt vraagt God u en jou en mij om een zegen voor Israël te zijn, [Gen.12:2]

om hen te troosten en moed in te spreken, bij alles wat ze moeten doorstaan, [Jes. 40:1] om ze vrede toe te bidden, [Ps. 122:6-7] en om als wachters om hen heen te zijn en tot de HEERE te

roepen “totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.”

[Jes. 62: 6-7] Dán zal Hij óns zegenen zoals Hij belooft; Israël boycotten is Gods zegen mislopen, dat geldt voor iedereen! Niet in toestemmen dus, minister Timmermans.

--------------

Aanvulling:

Beste lezers,
Als je eerst de column zou willen lezen en dan wellicht tot actie zou willen overgaan, dan is hier de site van Dirk van Genderen, waar je luidt en duidelijk de daad bij het woord kunt voegen: ‘Wij zeggen NEE tegen de boycot van Israel".


Met een hartelijke groet, en Zijn Shalom,
h a n s

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl