Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-09-09 23:45:34
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


[M]achteloos?

Natuurlijk kun je achteloos voorbijgaan aan al het wereldgebeuren, maar als je je er in verdiept dan overvalt je een machteloos gevoel. En het zou zo zorgeloos kunnen zijn! Het weer werkte daar wel aan mee; na een somber voorjaar kregen we een heerlijke zomer cadeau, met veel prachtige dagen. Maar als je als wereldburger om je heen kijkt, ik schreef het al eerder, dan moet je eerlijk concluderen dat er weinig reden is tot vrolijkheid. Het machteloze gevoel neemt alleen maar toe als we onmacht zien van de VN Veiligheidsraad om tot een eensluidend besluit te komen inzake Syrië.

President Obama is door zijn krachtige uitspraken in een spagaat geraakt, waar bijna niet meer is uit te komen! Hij hoopte op steun vanuit de G20 vergadering in Petersburg, maar dat heeft ook niets opgeleverd. Hij probeert nu uit zijn spagaat te geraken door de verantwoordelijkheid bij het  Amerikaanse Congres te leggen, dat nu moet uitmaken of er [nog] een ‘strafexpeditie’ volgt tegen de daders van de gifgasaanval op Syriëse burgers. Wereldwijd weten regeringsleiders gewoon niet wat ze met dit probleem aan moeten, bang als ze zijn, terecht, wat het uit zal werken in de wereld, en in de regio! Israël, omringd door veel geweld en vijandschap, wacht het gelaten af, teleurgesteld door zoveel besluiteloosheid! Zij startten bezorgd het nieuwe jaar, Rosh Hashana 5774, terwijl ze appel met honing eten, hopend op een ‘zoet’ jaar!

In de Bijbel, het Boek van God waarin veel over dit volk geschreven wordt, is te lezen dat Israël zich vele malen in de problemen werkte door eigenzinnig optreden. Totdat ze uiteindelijk tot bezinning kwamen en zich wendden tot hun God, Die hen al zo vaak uitgered had. En Hij deed het weer, genadig bracht JHWH weer uitkomst in hun machteloze situatie!

Die God is nog steeds Dezelfde, Almachtig en een Helper voor wie Hem aanroept! Dát zouden we moeten doen, de Almachtige om hulp vragen! Dat geldt voor Israël, maar ook voor regeringsleiders en staatshoofden, en ook voor u en voor jou en voor mij. In de Bijbel wordt het ook uitgeschreeuwd: “Och, dat U de hemel openscheurde, dat U nederdaalde.” [Jes.64:1] En, weet je, God heeft het gedaan, Hij is naar beneden gekomen. Naast alle ingrepen die Hij al gedaan had, als Zijn volk Israël weer eens in een machteloze en uitzichtloze situatie terecht was gekomen, dan kwam God de Zoon Zélf, voor Zijn volk en voor de wereld! De Here Jezus offerde zich vrijwillig aan het kruis om daarmee het machteloze van deze wereld weg te nemen, ook dat van joU en mij! Toen Hij alles had volbracht, toen was het ook afgelopen, de schijnbaar Machteloze stond op uit de dood en Hem werd “Alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde.”[Mat. 28:18] En deze geweldige Heer geeft nu “de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.” [Jes. 40:29] Ook in een wereld als de onze, waarin nog van alles zal gaan gebeuren. De strijd is nog niet ten einde, maar het einde nadert snel. Als we ons aan Jezus toevertrouwen, dan hoeven we ons geen zorgen te maken, en zijn we ook niet machteloos. Hij deelt Zijn macht met hen die Hem volgen, en Hem trouw blijven, en dan “zijn wij meer dan overwinnaars”! [Rom. 8:37]

Wil je daar bij horen, ga dan niet achteloos verder op een doodlopende weg maar ga Jezus volgen, Die dé Weg, de Waarheid en het Leven is!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl