Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-02-07 09:12:58
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Mensenlief………..,

Wat gebeurt er toch van alles in ons land, in de wereld en in het heelal! Vind je dat ook, of laat je alles aan je voorbij gaan en interesseert het je niet? Mij wél; als ik wakker word dan ben ik al benieuwd of er die nacht nog wat gebeurd is; een van m’n eerste handelingen is de radio aanzetten. En het gaat allemaal ook zo snel hè, de ene week treedt er een staatssecretaris af, de volgende week is er een nieuwe, en dan is er weer een minister die het heel bont gemaakt heeft en zich moet verantwoorden. En onderwijl gaan onze topsporters naar Sotsji; daar is zoveel over gepraat en geschreven, dat kán je niet ontgaan zijn! Het worden de duurste Olympische Winterspelen ooit, een uitspatting van Poetin zeg maar, zijn ‘feestje’ van veertig miljard! Tot ongenoegen van velen gaan ook ons koninklijk paar, onze minister president én de minister van sportzaken naar dit evenement om onze helden aan te moedigen én natuurlijk om met Poetin te prakten over de mensenrechten in zijn land!

Als je daarnaast dan alle ellende ziet en hoort vanuit de wereld om je heen én veraf, dan word je beroerd van de grote tegenstellingen die er zijn! De vreselijke burgeroorlog in Syrië, die maar niet ophoudt, de moordpartijen in Zuid-Soedan en in de Centraal Afrikaanse Republiek.

De onrust en dreiging in het Midden Oosten, de onveiligheid welke zich als een virus verspreidt over de hele wereld! Weet u de houdbaarheidsdatum van deze aarde?

Over de ruimte boven ons las ik onlangs ook iets boeiends; dat ging over de ruimtesonde Rosetta, een van de duurste projecten van de Europese ruimtevaartgeschiedenis. Op 2 maart 2004 ging ze de lucht in, op weg naar de komeet P67/Tsjoerjoemov-Grasimenko. Daar moet ze in Augustus a.s. aankomen en een kleine lander neerlaten. Die moet in de komeet boren, waarna de wetenschappers kunnen bepalen waaruit de komeet bestaat. Dát moet kennis opleveren over de ontstaansgeschiedenis van het zonnestelsel! Super belangrijk toch? Dat had ik nou altijd al willen weten! Mensenlief, wat triest dat mensen, die door God gezegend zijn met zó’n groot verstand, het gebruiken voor dit soort onderzoeken! En ál het geld wat er mee verdaan wordt! De Schepper heeft de mens “bijna goddelijk gemaakt”, staat er in de Bijbel, maar dit soort gedoe is nooit Zijn bedoeling geweest!

De komende tijd staat er nog iets opmerkelijks te gebeuren wat direct verband houdt met de terugkomst van de Here Jezus. Toen Hij op aarde was sprak Hij tot de mensen ook over Zijn wederkomst en de tekenen die daaraan vooraf zouden gaan. “En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken.” [Luc.21:25] Ik meen dat de “benauwdheid” al duidelijk waarneembaar is, en ook de maan zal in het komende Joodse jaar een “teken” zijn, dat te denken geeft. Volgens de NASA zal, vanuit Jeruzalem gezien, op 15 april 2014 en 8 oktober 2014 de maan bloedrood kleuren, en evenzo op 4 April 2015 en 28 September 2015. het frappante is dat op deze dagen resp. het Pascha en het Loofhuttenfeest gevierd wordt in Israel! Evenzo zal er een zonsverduistering zijn op 20 Maart 2015, [begin Joods nieuwjaar] en op 13 September 2015. [feest der bazuinen] Vier bloedmanen en twee zonsverduisteringen dus, in één Joods jaar! Dat zal, volgens de NASA, deze eeuw niet meer voorkomen!

Bijzonder is ook dat deze bloedmanen al eerder als teken dienden en op bijzondere dagen verschenen, t.w. in resp. de jaren 1493-1494, toen de Joden uit Spanje werden verdreven, 1947-1948, toen de staat Israël werd opgericht en de daarop volgende onafhankelijkheids-oorlog, 1967-1968, de 6-daagse oorlog toen Israel Jeruzalem terugkreeg.

In ieder geval hoop ik dat het u en jou tot nadenken zal stemmen, deze opmerkelijke gegevens. God, de Schepper van alles, wil niet anders dan straks met ieder mens de eeuwigheid beleven, omdat Hij zielsveel van ons houdt! De Enige almachtige God is een Liefhebber van mensen zoals jij, “want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” [Joh.3:16]

Mensenlief, let op de tekenen van de tijd, let op Israël en lees de Bijbel, het Boek van God, En raak vol verwachting van Zijn komst! “Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” [Mat. 24:44]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl