Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-01-10 06:22:24
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


G R A T I E……..

Vanwege de bijzondere betekenis vind ik het persoonlijk wel een mooie titel om het jaar mee te beginnen,  Het is van oorsprong een Latijns woord met verschillende betekenissen. Je komt het woord nogal eens tegen in de Staatscourant als er een nieuwe wet of een Koninklijk Besluit wordt afgekondigd. In de aanhef lees je dan: ‘Bij de gratie Gods, koning der Nederlanden’, enz. enz. Over dit soort gratie wil ik het hebben, mede naar aanleiding van het royale gebaar dat president Poetin van Rusland maakte, aan het einde van het jaar 2013! De beweegredenen waarom hij zo mild werd zijn niet helemaal duidelijk. Of hij het deed voor wat goodwill vanwege de komende Olympische Winterspelen in zijn land, in de stad Sotsji, of ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de grondwet van de Russische Federatie, in ieder geval verleende hij gratie aan zijn politieke rivaal Chodorkovski, die hij tien jaar geleden uitschakelde door hem in de gevangenis te zetten. Ook de drie leden van de vrouwenpunkband Pussy Riot mochten hun cel verlaten, en met hen de dertig opvarenden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise, en nog eens meer dan 25000 Russische gevangenen vanwege het jubileum! Kortom, wat de reden ook werkelijk geweest mag zijn, de gratieverlening bracht hen terug in de vrijheid!

Gratie is eigenlijk een mooi woord voor genade! Het is een woord waar we als mens moeite mee hebben, al van het schoolplein af! Als een jongen boven op je zat en je ‘genade’ moest zeggen, wilde hij van je af gaan, dan kon ik het maar moeilijk uit m’n strot krijgen.

In de Bijbel komt het woord genade ook veelvuldig voor. Weet je wat het echt betekent? In het Engels kent men twee woorden voor genade: mercy en grace. Mercy betekent: iets niet krijgen wat je wel verdient, grace betekent: iets krijgen wat niet verdient! Als je dit tot je door laat dringen dan wordt de dubbele betekenis van gratie of genade je vast wel duidelijk.

Bij de gratie van God zijn wij wie we zijn, net zoals de koning bij de gratie van God koning is! Want door Zijn gratie, Zijn genade, leven wij elke dag, daarom alleen! Uit genade laat Hij het regenen of de zon schijnen, ten behoeve van ieder mens, gelovig of niet! [Mat.5:45]

Dat is de algemene genade/gratie die iedereen ten deel valt! Het lijkt gewoon en normaal, maar in feite verdienen we het niet! God is onze Schepper en Hij verlangt van ons dat wij leven naar Zijn normen en waarden, zoals beschreven in de Bijbel, Zijn boek. Maar vanuit ons zelf brengen we er weinig van terecht; we zijn zondig en doen elke dag dingen die God tegenstaan! De straf die ons daarvoor wacht is de eeuwige dood, zonder Gods algemene genade en onder helse omstandigheden. De Bijbel bevestigt dit met: Allen hebben gezondigd en lopen de heerlijkheid van God mis.”[Rom.3:23] Maar toch, Die bijzondere liefdevolle God wil ondanks alles toch de eeuwigheid met mensen doorbrengen, in volmaakte harmonie en vrede! Daarom biedt Hij ons Zijn bijzondere genade aan in Zijn Zoon Jezus!

In opdracht van Zijn vader droeg Hij voor ons de straf die wij verdienden. Jezus knapte het voor ons op! Voor Hem geen gratie, geen genade! Aan het kruis heeft Hij alles volbracht wat nodig was om ons gratie te kunnen verlenen. En ieder die dat van harte gelooft en aanneemt mag voor 100% delen in Gods genade! Wil je van de genade leven die Jezus verworven heeft aan het kruis? God zou ons kunnen verwijzen naar de dodencel, om daar ons vonnis af te wachten, maar Hij roept ons, net zoals Hij Adam en Eva riep, nadat ze gezondigd hadden.

“Mens, waar ben je? [Gen. 3:9] Niet om ons voor eeuwig te veroordelen maar om ons Heil en Zegen aan te bieden, genade, gratie! Zelf nog iets bijdragen? Verzachtende omstandigheden?

Vergeet het maar! De Bijbel zegt het heel duidelijk: “Vestigt uw hoop volkomen [geheel]op de genade.”[1Pet.1:13] Als je dat gaat doen dat wordt 2014 een bijzonder jaar, en Jezus verzekert jouw aanspraak op genade met Zijn eigen woorden: “Wie in Mij gelooft wordt niet veroordeeld.”[Joh.3:18]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl