Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-03-07 03:25:16
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Een keuze…….!

Nee, dit wordt geen stemadvies, hoewel, misschien toch wel! Maar dan niet voor de gemeenteraadsverkiezingen, die binnenkort plaatsvinden. Het is trouwens opvallend hoeveel mensen op deze aarde dit jaar naar de stembus worden geroepen. Naar verluidt begint het al onverwacht snel met het aangekondigde referendum in de Oekraïne, op 16 Maart a.s., als het doorgaat. Het zal moeten aantonen of de bewoners van dat Oekraïense schiereiland bij Rusland willen behoren of bij Oekraïne willen blijven. Daar is zeker het laatste woord nog niet over gezegd nu deze moeilijke situatie uitgegroeid is tot een grote Europese crisis!

In Mei a.s. worden alle Europeanen naar de stembus geroepen om te kiezen voor het Europees Parlement. De grootste verkiezingshappening vindt dit jaar plaats in India voor een nieuw parlement; het zal de nodige tijd en moeite kosten eer dit immense land met 1,2 miljard inwoners haar keuze heeft bepaald! Evenzo gaat Brazilië in Oktober stemmen voor een nieuwe president en parlement, en Amerika in November voor het Amerikaans Congres. België gaat trouwens ook ter stembus, evenals Libië, Zuid Afrika en Indonesië, en in Schotland en Catalonië wordt er een referendum gehouden over onafhankelijkheid. Al met al staat er heel wat te gebeuren, Deo Volente, d.w.z. als God het wil. Maar zou God het wel willen? Wordt er nog wel naar gevraagd wat Hij wil? Als alle verkiezingsbeloften, door politici gedaan, werkelijkheid zouden worden, dan werd het nog een perfecte wereld, denk je niet? Maar de praktijk wijst uit dat we er telkens weer weinig van terecht brengen! De Bijbel voorzegt al hoe God tegen al dat menselijk gedoe aankijkt. Hij lacht om het woelen der volken en de machthebbers die samenspannen, en de Here spot met hen. [Ps. 2:2-4] Begrijp het goed, God lacht om en spot met mensen die zonder Hem alles willen regelen, willen regeren op een manier dat zij alles wel uit zullen maken, zonder met Hem rekening te houden, zoals onze huidige regering bijvoorbeeld! In dit verband las ik het volgende in Jes.40:15: “Zie, de volken zijn als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal.” Zó gering zijn wij als volk in Zijn ogen, we leggen met z’n allen geen enkel gewicht in de schaal! Het is dan ook opmerkelijk dat wij het nog zo goed hebben, en velen in de wereld met ons. De reden hiervan staat ook in Gods Woord: “Het is de goedertierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! [KL.3:20]

Hoe het verder zal gaan in deze wereld, in Europa, in Nederland, ook na de verkiezingen?

Het ziet er zorgelijk uit; op veel plaatsen in de wereld zien we gebeuren wat Jezus voorzegde, toen Hij op aarde was: “Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.”[Mat.24: 9] Het demonstreert de machteloosheid van mensen; als het er op aankomt dan brengen we er vanuit onszelf niets van terecht, uiteindelijk.

Als je, terwijl je het ziet en weet, tóch de keuze maakt, of bij die keuze blijft, om buiten die Almachtige Schepper om, je eigen leven te leiden, zonder rekening met Hem te houden, dan heb je wél lef, maar het blijft een verkeerde keuze, met een desastreuze afloop! Als je voorbij gaat aan Gods Woord waarin duidelijk Zijn richtlijnen, Zijn normen en waarden zijn opgeschreven, dan is er géén excuus! Dát geldt voor elk individu, maar ook voor elke [mede]bestuurder van land of gemeente, wie dan ook! Een grote verantwoordelijkheid voor ministers, kamerleden, raadsleden, burgemeesters en wethouders. Als men, buiten God om, eigen wetten stelt en uitvoering geeft aan eigen normen, dan doet men uiteindelijk zijn onderdanen tekort! Dat mag dan, dank zij dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is, niet te zien zijn aan onze welvaart die nog ruimschoots aanwezig is, maar wél aan de verloedering en grote geestelijke nood in onze steden en dorpen! Een keuze maken voor heel je verdere leven, kiezen voor Jezus, Gods Zoon, Die eens voor jou koos, dát zal je stemgedrag radicaal veranderen, niet alleen in het stemhokje, maar je leven lang! Een keuze die eeuwig van waarde blijft! 

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl