Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-03-21 11:26:55
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Grote gebeurtenissen……….

Ze zijn aan de orde van de dag. De een is nog niet voorbij of de ander kondigt zich aan. Sommigen werpen hun schaduw vér vooruit, anderen zijn er plotsklaps. De sport, een wereldmacht die met haar miljarden aanhangers steeds weer de aandacht vraagt, heeft steeds wel een nieuw scenario dat de aandacht vraagt. Was het daarnet nog Sotsji met haar winterspelen, nu lonkt het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië, over een paar maanden.

Dat de wereld en ook de media alleen maar belangstelling heeft voor topsport blijkt wel uit de minimale belangstelling die ze hadden voor de Paralympics die ook in Sotsji plaatsvonden!

Nog helder voor ogen staat ook het spektakel rond de gemeenteraadsverkiezingen dat haar schaduw ver vooruitwierp, al weken lang! De verrassende uitkomst gaf de media aanleiding om zich vandaag in alle mogelijke superlatieven te uiten! Vreugde en teleurstelling, zoals altijd als het om winnen of verliezen gaat. Maar een nog grotere gebeurtenis wacht ons komende dagen als in ons kleine landje het een topoverleg plaatsvindt op wereldniveau! Het twee dagen durende Nuclear Security Summit 2014, NSS, verwacht 58 regeringsleiders onder wie zelfs een koning; daarnaast 5000 delegatieleden en 3000 journalisten. Voor deze voor Nederland top aller tijden wordt alles uit de kast gehaald, zeker ook wat de beveiliging betreft van al deze machthebbers. Het doel van de conferentie is tot een veiliger wereld te komen, en het nucleair terrorisme krijgt dan ook alle aandacht. Samenwerking is daarbij heel belangrijk!

Maar kan het iets worden als de gevaarlijkste spelers op dit gebied, N.Korea en Iran, niet aanwezig zijn? Bovendien, Poetin van Rusland komt ook niet, want die heeft het behoorlijk verbruid bij zijn collega’s nu hij zonder overleg aan ‘landje pik’ heeft gedaan! Hier een droevige gebeurtenis die duidelijk aantoont hoe machteloos we eigenlijk zijn, ondanks een VS, VN., een NAVO, een EU, en wat niet al. Als oorlog geen alternatief kan zijn, dan moet men gewoon accepteren dat de Russische beer dit konijntje opslokt! En of hij nog meer trek heeft moet je maar afwachten. Sancties, zullen die wat uithalen? Persoonlijk verwacht ik er weinig van! Hopelijk is er nog iets te bereiken, anders is een periode van een Koude Oorlog

wellicht in aantocht! Wat kunnen we nog meer verwachten in deze machteloze wereld, waar de hectiek steeds verder toeneemt? De natuurwetenschappers beleefden deze week een geweldig moment toen bekend werd dat onderzoekers op de Zuidpool met een telescoop een ‘buitengewoon nieuw bewijs’ voor de oerknaltheorie hadden ontdekt! De Big Bang, die 14 miljard jaar geleden plaats zou hebben gevonden zendt, zo concludeert men nu na deze ontdekking, nog steeds de echogolven uit van deze ‘knal’, die de radioruis in het heelal veroorzaken! Had jij dat ooit gedacht? In ben blij dat ik het niet hoef te begrijpen, zó ingewikkeld als het is! Wat heerlijk dat God in Zijn Boek, de Bijbel, ons heel eenvoudig vertelt hoe het wérkelijk gegaan is, en dat dát op veel plaatsen in de Bijbel steeds weer bevestigd wordt! Hij, de Schepper van álles deed het gewóón, Goddelijk“Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.”[Ps. 33:9] En dat álles in zes [6] dagen!

In Psalm 2 wordt beschreven dat God  lacht om al dat menselijk gedoe en in Genesis 6 : 6 dat Hij bedroefd is dat Hij de mens geschapen heeft! Kun je je er iets bij voorstellen, als je ziet wat we van deze wereld gemaakt hebben? Besef je wel wat een eindeloos geduld Hij met ons heeft? Het is alleen door Jezus, Zijn Zoon, Die verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het kruis! Het is nóg genadetijd, nog steeds! Maar al die gebeurtenissen wijzen er wél op dat die tijd opraakt! Dé Gebeurtenis die zijn schaduw al 2000 jaar vooruitwerpt kondigt zich steeds sterker aan: het einde van 6000 jaar vanaf de Schepping en de vestiging van het 1000jarig Vrederijk, wanneer Jezus als de Vredevorst zal terugkeren in Israël, in de Stad van de grote Koning! Jawel, in Jeruzalem; dacht je dat het voor niets was dat er zóveel te doen is om dat volkje en dat stadje? Satan probeert het met alle middelen tegen te houden en schakelt

álles en iedereen in, maar “Die in de hemel woont, [de God van Israël]zal lachen.” De overwinning op de duivel en zijn demonen behaalde Hij al door Zijn dood én opstanding, halleluja! Nu komt Hij in macht en majesteit om Zijn positie in te nemen! Bent u er klaar voor, in het zicht van déze gebeurtenissen?

Jezus zegt: "Gij moet, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Waakt dan, opdat Ik, als Ik kom, u niet slapende vind" (Matth. 24: 33 en Mark. 13: 35 - 37). 

Zie je het? “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. […]En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. […]En er zullen vele valse leraren opstaan en die zullen velen misleiden.”[Mat.24]

Je kunt blijven beweren dat dát allemaal vroeger ook al was, maar dan denk ik dat je de realiteit niet onder ogen wilt zien. Al eerder schreef ik over de bloedrode manen waarvan er twee dit jaar en twee volgend jaar aan de hemel zullen verschijnen, en tevens twee zonsverduisteringen. Na deze verschijningen zullen ze deze eeuw niet meer te zien zijn, aldus de NASA. ‘Dan zal Ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.’ (Joël 3:3-4) 900 jaar voor onze jaartelling liet God het Zijn profeet al voorzeggen. Als je er meer over wilt lezen:

https://neverbesilent.org/nl/2013/02/de-tekenen-aan-zon-en-maan/

https://www.youtube.com/watch?v=X_d-PBMLVYs&feature=player_detailpage#t=3

https://www.youtube.com/watch?v=aN-XFB8d_zs&feature=player_detailpage#t=3

God wil niet dat iemand verloren gaat, en daarom waarschuwt Hij, ook vandaag! Hij nodigt je uit

om te komen schuilen in Zijn schuilplaats. [Ps. 91:1] Op die plek kun je overleven wanneer de schaduwen van alle gebeurtenissen dreigender en zwaarder worden! Dáár ben je voor eeuwig veilig en geborgen! Jezus’ volgelingen willen graag een wegwijzer voor je zijn, daar naar toe!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl