Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-04-04 22:29:52
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


L E V E N ……..

Je zult het met me eens zijn dat we uitzonderlijk weer beleven; een superzachte winter en nu een voorjaar dat alle records slaat. De natuur barst uit z’n knoppen en bloesems zijn er overal! Veel voorjaarsbloemen langs de weg hebben het zelfs alweer gehad! Nu het zo gaat zijn we wel erg vroeg door de lente heen, met al haar prachtige creaties, en dat is wel weer jammer.

Ja, en hoe zal het nu verder gaan? Was dit al een voorschot op de zomer, wordt dit straks in mindering gebracht? We zullen het moeten afwachten, maar hoe dan ook, de natuur doet van zich spreken en kondigt aan dat er verandering op komst is! Bomen, planten, bollen en struiken die ten dode leken opgeschreven, laten nieuw leven zien!  Ook de dagen worden langer, elke dag wint het licht het een stukje van het donker! Na een wintertijd met veel regen en grauwheid ontwaakt het léven, en u en jij misschien ook wel! Als je oplet en om je heen kijkt, dan zie je in de natuur steeds weer veranderingen die er op wijzen dat het leven het wint van de dood, dat het mooie het wint van het lelijke, het goede het wint van het kwade! Het hele jaar door wel, maar in het voorjaar het nadrukkelijkst! Let op, beste lezer, en geniet er van, de komende dagen en weken, let op het nieuwe leven dat zich openbaart in je omgeving, in uw tuin. Let op, ‘de dood’ wordt je tuin uitgejaagd door ‘het leven’! Zo laat God, de Ontwerper en Schepper van dat alles zien, ondanks alle zorg en oorlog en lijden en ellende, dat het leven het wint van de dood, elk jaar opnieuw! Hij laat het iedereen zien in de natuur, in de jaargetijden, in het lengen van de dagen, dat het leven wint, dat de duisternis moet wijken voor het licht! Ook al lees je geen Bijbel [meer], ook al ‘doe je er niet [meer] aan’, de natuur vertelt het je wel dat God er is, dat Hij goed is en dat Hij van het leven houdt, en dat God het leven geeft, Hij alleen!

Wij mensen, met alle kennis en wetenschap, wij kunnen van alles ontwikkelen, dank zij Gods goedheid en genade, maar ‘het leven’ blijft een mysterie, een geheim dat God alleen heeft, en geeft, en neemt! Al dat leven dat we zien in de natuur, dat wil ons wijzen naar het Leven dat God de mensen wil geven, eeuwig leven! Als ik er over nadenk, over al die dingen, dat zie ik iets bijzonders voor mensen zoals u en jij en ik. Bomen, planten, bollen, dieren, je ziet het leven opbloeien in hun zijn, ook in deze tijd, ze worden [weer] mooi! Maar op een keer sterven ze, voorgoed. Mensen worden er niet mooier op, door de jaren heen, dat zie je aan ‘alle kanten’! Maar God heeft voor hen iets mooiers: eeuwig leven! Hij doet ons geweldige beloftes; als wij ons door Hem nu, in deze tijd, mooi laten maken aan de binnenkant, dan belooft Hij ons voor straks in de eeuwigheid een volmaakt en verheerlijkt lichaam, dat zelfs ontheven is aan de zwaartekracht! Een lichaam zoals Jezus nu al heeft!

Van onszelf zijn we dood, zit er geen leven in ons, geen blijvend leven. Als we niet opletten

dan gaan we voor eeuwig dood, en dát houdt in dat we de eeuwigheid zonder God moeten doorbrengen, het ergste dat een mens kan overkomen! Maar God wil ons de weg wijzen,

middels de natuur maar vooral door Zijn Woord en Geest. Vanuit de Bijbel leert Hij ons hoe wij blijvend leven kunnen verkrijgen. Hij wijst zijn Zoon aan, de Here Jezus. Hij heeft het voor elkaar gebracht door te sterven…………, en weer op te staan! Hij ging dood, aan het kruis, maar had het leven in Zich! Zoals een zaadje sterft in de aarde om een nieuwe plant voort te brengen, zo stierf Hij aan het kruis opdat de dood niet het einde zou zijn van alles, maar het begin!

Let op de natuur, maar kijk vooral naar Jezus! Hij stierf, Hij ging dood, Hij betaalde met Zijn leven. Met zijn lichaam en bloed kocht Hij de Dood af, waarvoor wij bestemd waren. Als je dát gelooft, als je met heel je hart daar ‘Dank U wel’ op kunt zeggen, dan heb je ‘leven’ in je! Dan sterf je niet, straks, maar dan stap je over naar het eeuwige leven. Want: “Wie de Zoon heeft, heeft het Leven.”[1 Joh.5:12] Het is lente, de dagen lengen; het wordt ‘eeuwige lente’, het wordt eeuwig leven voor ieder die persoonlijk voor “Het Leven” kiest, die voor JEZUS kiest!

Daar kunt u en jij zéker van zijn, in tegenstelling tot de ‘Arabische lente’, die ondanks alle verwachtingen veranderde in alleen maar ellende! Nee, ook in deze bijzondere tijd is er één ding zéker, en dat is wat Jezus belooft aan allen die Hem willen volgen: “Ik geef hen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan.”[Joh. 10:28] Deze zekerheid is er ook voor jou, ook al staat de wereld bijna in brand vanwege alle dreiging, burgeroorlog en onveiligheid! Jezus regeert; na Zijn dood aan het kruis en Zijn opstaan uit de dood is Hem “alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde.” Over een paar weken gedenken weer dat alles veranderende gebeuren, toen Hij alles volbracht en daarna opstond uit het graf! Jezus is Heer, wat er ook gebeurt, Hij is de Levensvorst; ook voor JOU?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl