Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-04-16 09:33:29
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Waardevol!

Hoe waardevol kan iets of iemand zijn; als je het programma van ‘ Tussen kunst en kitsch’ bekijkt kom je er achter. Wat is kunst en wat is kitsch? In dit programma beoordelen experts voorwerpen van bezoekers. Soms waardevol, soms prullaria. Meerdere malen komen er verrassende vondsten boven tafel. Maar ook horen we soms van ontdekkingen die verbazingwekkend zijn! Een man in Turijn kocht jaren geleden twee schilderijen voor nog geen 25 euro. Hij hing ze op in de keuken en had er geen idee van dat ze miljoenen waard waren, totdat de politie ze onlangs op het spoor kwam; ze waren in de jaren 70 in Londen gestolen! En vorige week werd door een hoogbejaarde Filepijn een Chinees porseleinen kopje geveild, met kippetjes er op; er werd telefonisch een bod op gedaan van 25 miljoen euro! Hoe waardevol kan iets voor iemand zijn! Hoe vaak wordt de verzuchting geslaakt van ‘ ik zou er alles voor over hebben als dat of dat zou gebeuren, of dat voorbij zou zijn’.

Ook mensen blijken soms enorm waardevol te zijn; wellicht herinner je je die Joodse man, Gilad Shalit, die vijf jaar gevangen werd gehouden door de Hamas en toen door de Israëlische regering werd omgeruild voor 1027 Palestijnse gevangenen! Op dit moment circuleren er geruchten dat men Jonathan Pollard, die sinds 1987 in de VS levenslang gevangen zit wegens spionage voor Israël, wil vrijlaten in ruil voor 1200 Palestijnse gevangenen, om zo de impasse in de onderhandelingen te doorbreken! Ik realiseer me de tweezijdigheid van deze voorbeelden. Nog iets over waarde van mensen; het speelde zich kort geleden ook af in Israel. Een terrorist kwam vrij en had een banksaldo van 45.000 shekel. Maar daar kon hij zijn bruiloft niet van betalen. Hij kwam 30.000 shekel te kort. Toen nam hij het besluit om nog maar een Jood te vermoorden, om zo een beloning op te strijken van 135.000 shekel, 27.000 euro, verstrekt door de PA van Abbas. Gelukkig wist het IDF de aanslag te voorkomen! In deze dagen wordt er door christenen stil gestaan bij de gedenkdagen van Goede Vrijdag en Pasen. In deze ‘stille week’ of ‘goede week’ denkt men terug aan het lijden en sterven van Jezus, de Zoon van God. Toen Jezus op aarde was en Zijn tijd gekomen, ging Judas naar de Joodse Raad en vroeg:“Wat wilt u mij geven? Dan zal ik Hem aan u overleveren. Zij nu betaalden hem dertig zilverlingen uit.” [Mat.26:15] Dát was het hun waard, dát was Hij hun waard: een geldbedrag dat voor een slaaf werd neergeteld: 30 zilverlingen. Ruim vijfhonderd jaar daarvoor had de profeet Zacharia het al voorzegd: “Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken.” [Zach.11:12] Hoe waardevol is iemand? Hoe waardevol is Jezus voor jou? God de Vader vond u en jou en mij zo waardevol “dat Hij zijn Zoon Jezus voor ons liet sterven, zodat ieder Die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” [Joh.3:16] Verraden voor een fooi hing Jezus een dag later aan het kruis, en het zag er hopeloos uit voor Zijn volgelingen die hadden gehoopt en verwacht dat Hij het kwam máken! Goede Vrijdag, maar wat was er voor goeds aan? Die beroerde dag kreeg een vervolg; het werd Pasen; na drie dagen stond Jezus op uit Zijn graf en bewees daarmee dat Hij de Levensvorst is en de Dood met een hoofdletter heeft overwonnen, de eeuwige Dood! Hij verbrak de macht van de duivel en van de dood, en Hij leeft nu tot in alle eeuwigheid! En, zo zegt de opgestane HEER, de Joodse Man van de dertig zilverlingen, tegen ieder die in Hem gelooft: “Ik leef en u zult leven.” [Joh. 14:19] En wat Hij ook zei: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven.” [Joh.11:25] Je zult een afweging moeten maken als het over waardevol gaat; je kunt hechten of zelfs helemaal verkikkerd zijn op de schatten die op deze aarde voorhanden zijn, maar als dát je hart heeft, dan kom je er eens slecht voor te staan, want iets meenemen is er niet bij! Bovendien, wanneer eens de tijd aanbreekt voor de nieuwe hemel en aarde, dan zullen al die dingen vergaan! Het Rijksmuseum met de Nachtwacht en al haar waardevolle doeken,  het Werelderfgoed, wat het ook is, alle privé-verzamelingen, er blijft geen spaan van over! Nee, wat jij zou moeten doen? Gaan beseffen hoe waardevol je bent in Gods ogen, Die Zijn eigen Zoon er aan opofferde om jou te kunnen redden! De Baby van Kerst, de Kruiseling van Golgotha, de opgestane Heer van Pasen, die Jezus, Hij deed het allemaal ook voor JOU! Wil je daar in deze gedenkdagen [weer] eens over nadenken? Wanneer je al tot het besef bent gekomen hoe kostbaar je bent, prijs dan met mij de opgestane Heer, Die was, Die is, en Die komen zal, Halleluja!! Ik wens ieder gezegende paasdagen toe! 

Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. [opw. 543]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl