Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-05-01 14:11:26
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Hulde?!

Voorafgaande aan de viering van de eerste Koningsdag, vorige week, vond er in ons land de huldiging plaats van burgers, die zich op een of andere manier langdurig verdienstelijk hebben gemaakt. De zogenaamde lintjesregen, door de koning verleende onderscheidingen of bevorderingen, daalde neer op 3155 landgenoten in heel het koninkrijk, inclusief het Caribisch gebied. 15 personen zijn gedecoreerd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de overigen in de Orde van Oranje - Nassau. Ook werden er 378 ingediende voorstellen negatief beoordeeld door het Kapittel voor de Civiele Orden, het orgaan dat de ministers adviseert over de uit te reiken koninklijke onderscheidingen. Zij kwamen dus [nog] niet voor een huldiging in aanmerking.

De dag na Koningdag vond er in Rome iets opmerkelijks plaats, ook een soort huldiging: twee reeds overleden pausen werden heilig verklaard door paus Franciscus. Zo’n verklaring houdt in dat de betreffende paus geacht wordt in de hemel te zijn opgenomen! De heilige wordt daarna ingeschreven in de canon, de lijst der heiligen. Honderdduizenden keken op het Sint-Pietersplein toe bij de ceremonie voor paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II.

De laatste was nog maar drie jaar geleden al zalig verklaard! ! Deze nieuwe ‘heiligen’ mogen nu voortaan vereerd worden in de rooms-katholieke kerk, omdat blijkbaar door hun toedoen minstens twee wonderen zijn gebeurd. Het vereren gaat door middel van relikwieën van de ‘heiligen’. Met alle respect, maar hier kan ik helemaal niets mee; het druist in tegen alles wat de Bijbel ons leert, wat God ons zegt in Zijn Woord. Nergens kom ik het in Zijn Boek tegen dat God ons opdracht geeft om ‘heiligen’ te vereren of te aanbidden, of ze nu leven of overleden zijn! Wél zegt God tot iedereen die voor Hem kiest: “Wees heilig, want Ik ben heilig.”[1 Pet.1:16] En wat de zaligverklaring betreft: nadat Jezus Zijn discipelen een les over nederigheid heeft geleerd zegt Hij: “Als u dit weet, zalig bent u als u het doet.”[1 Pet.1:16] 

Zalig en heilig, het is van hier en nu! Wanneer we voor Jezus kiezen, omdat Hij eerst voor ons koos, dan zijn we zalig en dan kiezen we er voor om heilig te leven, omdat onze Redder heilig is! Als volgelingen van Jezus wil God de Vader alleen dat wij zijn Zoon Jezus vereren en aanbidden, huldigen, Hém eer en glorie geven als de opgestane HEER! “Heer, wij verdienen geen eer. Alleen Uw naam komt alle eer toe wegens Uw goedheid, liefde en trouw.”[Ps.115:1] Wat zijn wij met al ons gedoe van deze waarheid afgeweken! Lintjesregen, zalig- en heiligverklaringen, verering van voetballers als ‘godenzonen’, het is menselijk gedoe, God heeft daar niets mee! Religie is niet waar Hij naar verlangt, maar Hij kijkt uit naar een persoonlijke relatie met jou en mij! De Schepper heeft ons allemaal gezegend met bepaalde gaven, talenten en eigenschappen. Het is Zijn bedoeling dat wij ze gebruiken om tot zegen te zijn voor anderen, maar in de eerste plaats tot eer van Zijn naam! Wist je dat dát de eerste en belangrijkste reden is dat je hier op aarde bent? U en jou en mij en iedereen heeft Hij geschapen tot eer van Hemzelf! Dat wij Hem voortdurend eren en hulde brengen en Zijn naam groot maken en Zijn grote daden rondvertellen! Dat is een levenstaak, ook voor joU!

Durf je nog te bidden in een restaurant of in de kantine, op je werk? Of denk je, ik doe het straks wel in de auto, of thuis? Durf je nog voor Gods eer op te komen als er gevloekt wordt,

als Jezus’ naam gelasterd wordt? Durf je nog voor Jezus uit te komen en van Hem te getuigen, als je Redder en Heiland? Velen noemen nog wel de naam van God maar Jezus’ naam blijft in hun keel steken! En toch is dát de grootste wens van God de Vader: dat we Zijn Zoon Jezus alle eer en hulde brengen! Zelf doet Hij dat ook! “Daarom heeft God Hem [Jezus] de naam boven alle naam geschonken.”[Fill. 2:9] Want alleen door wat Hij deed is er eeuwig leven voor iedereen die in Hem gelooft! Jezus alleen heeft de mensheid van de eeuwige verdoemenis gered! Daarom verdient Hij de eerste plaats in ieders leven, ook in dat van u en jou! Laten we vanaf nu, voor het eerst of opnieuw, beginnen met Hem de hulde en eer te brengen die Hem toekomt! Wij hebben álles aan Hem te danken! Glorie en hulde voor Jezus, de Zoon van God, voor eeuwig! H a l l e l u j a ! !

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl