Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-07-28 10:32:14
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Wie is de dader...?

Het paste er eigenlijk helemaal niet bij; een prachtige zonnige zomerweek en daarnaast dat collectieve verdriet van het Nederlandse volk, sterk geaccentueerd door een lange stoet van zwarte rouwauto's, vier dagen lang! We wisten natuurlijk al van die vreselijke ramp waarbij zoveel mensen omkwamen, maar het was nu alsof 'het verdriet' Nederland werd binnengereden! Het vliegtuig, intussen bekend als MH17, stortte in brokstukken neer vanaf een hoogte van tien km en verspreidde over 35 km2, het verdriet echter verspreidde zich over heel ons land, onder alle lagen van de bevolking, maar ook wereldwijd. Een bizarre, heftige gebeurtenis die talloze mensen doet reageren. Inmiddels is het identificeren van de lichamen begonnen; een emotioneel, zwaar en moeilijk werk.

Daarnaast is men bezig en worden er voorbereidingen getroffen om het terrein in Oekraïne uitgebreid te doorzoeken, daar nog niet alle lichamen zijn geborgen. Vandaag zou een internationaal team naar het gebied vertrekken, maar geweld  i n de regio maakt het onveilig en niet verantwoord. Nu probeert men via de VN om een politiemacht in het gebied te stationeren. Het heeft heel wat voeten i n de aarde; zelfs vandaag, op Zondag, kwam de ministerraad bijeen in het Catshuis! En dan de kardinale vraag: wie is de dader? Hoe heeft dit kunnen gebeuren, wat of wie heeft veroorzaakt dat deze Boeing 777 vanaf tien km hoogte in brokstukken uit de lucht kwam vallen? Wie heeft de luchtdoelraket, waardoor het vliegtuig waarschijnlijk werd getroffen, afgeschoten? Kortom wie is degene die de grondslag heeft gelegd voor dit onmenselijke gebeuren? Zijn het de Russen, zijn het de separatisten, is het het leger van Oekraïne, of ......God misschien? Voor velen is wel duidelijk; Rusland levert doorlopend wapens aan de separatisten, mensen die Russisch zijn en denken en doen, en in opstand zijn gekomen tegen de regering van hun land, Oekraïne. Ook zo'n raketinstallatie werd geleverd en daarmee werd het kwaad aangericht. Vermoedelijk heeft men gedacht dat het een vliegtuig van de vijand was. Een verschrikkelijke ramp die nog verstrekkende gevolgen zal hebben! Sancties tegen Rusland worden al voorbereid, maar naar meer bewijzen wordt naarstig gezocht. Zoals gebruikelijk geven genoemde partijen elkaar de schuld. Tal van mensen geven ook God de schuld; niet dat Hij het gedaan zou hebben, maar waarom liet Hij zo'n vreselijk ongeluk gebeuren? Met zoveel onschuldige mensen, waaronder zelfs kinderen en baby's? Vragen die mij werden gesteld naar aanleiding van m'n column van vorige week, waarin ik al schreef over deze vliegtuigcrash en de strijd in Israël tegen de Hamas in de Gazastreek. Voorop wil ik stellen dat veel mensen, die niets met Hem van doen willen hebben, en Zijn normen en waarden aan hun laars lappen, Hem wél de schuld geven als er iets mis gaat! Maar er zijn ook mensen die wel  geloven en er niets van snappen. Ik moet je zeggen dat ik ook niet alles begrijp, maar wel dat ik God volledig vertrouw, en dat Hij het Béste met jou en mij voorheeft! En ook dat Jezus, Gods Zoon, álle macht heeft, in de hemel en op de aarde! Maar........, er is ook een gevaarlijke vijand op aarde, de duivel of satan, die grote macht uitoefent over mensen, die hij gebruikt om kwaad te berokkenen. In het begin schiep God de mens, zeer goed, staat er in de Bijbel. Maar weet je, Hij gaf de mens iets bijzonders: een vrije wil! Zodat die mens zelf kon kiezen tussen goed en kwaad! Hij had van ons ook robots kunnen maken, helemaal strak geprogrammeerd naar Zijn wil! Dan zouden we terecht Hem de schuld kunnen geven van deze ramp en van al die nare en beroerde oorlogen en andere gebeurtenissen. Maar God liet ons vrij om te kiezen, en de eerste mensen kozen voor het kwaad, en zo kwam het in de wereld: het Kwaad. En nog altijd kiezen talloze mensen voor het kwaad, ze laten zich, vaak onbewust, gebruiken door de duivel die niets anders wil dan ellende en dood veroorzaken. En zo ontstaan er oorlogen; mensen wordt opgezet tegen elkaar, gaan elkaar haten. Op de kleuterscholen in Gaza wordt de kleuters al geleerd om de Joden te haten, en dat Allah het geweldig zal vinden als ze later met een bomgordel om, een aantal Joden zullen ombrengen. Denk je dat er daar ooit door menselijk toedoen vrede komt? Never nooit! Poetin is uit op macht, en hij vindt het geweldig dat daar zoveel separatisten zijn die hem aanhangen. Hij geeft ze wapens en steunt hen, en zo wordt het een gevaarlijk bolwerk in de Oekraïne. En zo is de wereld vol van kwade machten, onder leiding van de Boze, die er het grootste plezier in heeft als mensen elkaar afslachten! Het zou er hopeloos uitzien als het zo zou blijven.  Maar God regeert! Tóch, ook al lijkt het er nu niet op! Het gaat veranderen, dat heeft God beloofd! Hij wil de wereld terug zoals hij was aan het begin van de schepping, een wereld zónder het Kwaad. Het belangrijkste heeft al plaatsgevonden: Jezus heeft aan het kruis verzoening gebracht door Zijn sterven, en door Zijn opstanding uit de dood heeft Hij de macht van Satan verbroken.  En iedereen die gelooft in die Jezus als Verlosser en Redder, die mag straks wonen op die nieuwe aarde en in die nieuwe hemel. Nu gebeuren er nog de vreselijkste dingen; we worden er nu bij bepaald en er zullen nog meer vreselijke gebeurtenissen plaats vinden, de Bijbel voorzegt het! Maar het komt tot een eind, het zal niet lang meer duren! Jezus komt terug om het Vrederijk te stichten en Satan voorgoed uit te schakelen. Die wereld zal geen rouwauto's meer kennen, geen ziekte, geen dood, geen oorlog. Wil je daar burger van worden? Kies dan voor Jezus Die al lang geleden voor JOU heeft gekozen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl