Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-07-20 10:33:45
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Wat een wereld....................

Plotseling is alles anders; alle belangrijke gebeurtenissen maar ook elke ernstige brandhaard in de wereld verschuift naar de achtergrond, bij zo'n vreselijke vliegramp als die we nu meemaken, en waarbij zóveel mensen zijn omgekomen, waaronder zóveel Nederlanders!

 

Als het zo dichtbij komt dan ontneemt zo'n tragedie alle animo voor leuke zomerse dingen, het plezier van op vakantie gaan, en zeker als het ook nog een vliegvakantie gaat worden! Ook al ben je een optimist, een vrolijke flierefluiter, een gebeurtenis als deze ontneemt je alle plezier. De media geeft de hele dag door uitgebreid aandacht aan dit gebeuren en daarom wil ik iets anders aandacht geven, dat in deze dagen ernstige vormen aanneemt!

Soms  gebeuren er dingen in je leven, schijnbaar onbelangrijke kleine voorvallen, die je kunt linken naar gebeurtenissen in de wereld. Als inleiding vertel ik je iets over wat ik meemaakte

In de voorbije weken. Bij ons huis waar we wonen hebben we ook een kasje waar wat fruitbomen in staan en wat groente, tomaten en komkommers. Ook staat er een grote vijgenboom met heel veel takken. Op een dag merkte ik dat een merel daarin aan het nestelen was. Ik vroeg me af of het wel verstandig was om dit toe te staan.

Maar het leek me ook wel apart, een merelnest in de vijgenboom. Maar nu, zovel weken later, vliegen er zeven merels in m'n kas die de vijgen en de abrikozen, en straks ook de perziken en pruimen, overheerlijk vinden! Ze zijn niet meer weg te krijgen, tenzij ik de dakramen dicht doe, maar ga daar maar eens aanstaan met deze temperaturen! Ik ben bang dat het rampzalig gaat worden, en je begrijpt dat ik enorme spijt heb van m'n tolerantie.

Toen ik me dat realiseerde, deze week, toen kwam in mijn gedachten dat dit een simpel voorbeeld is van wat zich afspeelt in Israël. Omdat dit volk, dat door de eeuwen heen zo eindeloos veel lijden heeft meegemaakt, eindelijk wel eens echte vrede wil, en in alle vrijheid wil genieten in hun eigen land, daarom kwamen ze in 2005 tot het besluit, onder leiding van de toenmalige premier Ariel Sharon, om de Gazastrook aan de Palestijnen te geven. Het plan, 'land voor vrede', werd van harte gesteund door Amerika. De 7500 kolonisten werden van hun prachtige bedrijven gehaald en álles werd overgedragen aan

de Palestijnen. In het plan van Sharon was ook de overgave van de Westelijke Jordaanoever

opgenomen, maar zover is het [gelukkig] nooit gekomen! Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het een kapitale fout was om dit stuk land weg te geven! Zie je de overeenkomst tussen de merels in de kas en het weggegeven Gaza? Vandaag aan de dag zien we wat het geworden is: een vijandige enclave, een wapenopslagplaats, waar vanuit dood en verderf over Israel wordt uitgegoten! Hoewel de media er nauwelijks aandacht aan besteedde werden er in de afgelopen jaren duizenden raketten op Israel afgeschoten. Het getergde volk van Israël neemt het deze keer hoog op; het broeinest moet uitgerookt en uitgeroeid worden, dit is geen leven voor normale mensen die in vrede willen leven. Het had zo mooi kunnen worden; Israël stond een perfect stuk land af met meer dan twintig nederzettingen, prachtige bedrijven, huizen en kassen en een prima infrastructuur. Prachtige stranden, wachtend op toeristen! Er is niets van terecht gekomen; Hamas terroristen verzieken het al jaren en dwingen hun eigen bevolking om een menselijk schild te vormen, terwijl ze zelf ondergronds wegduiken als Israël haar bolwerken aanvalt! Israël gebruikt haar wapens om haar burgers te beschermen, terwijl Hamas haar burgers gebruikt om haar wapens te beschermen! Rechtgeaarde Gazanen die de zegen van Israël weten te waarderen en het geweld van Hamas veroordelen zeiden: ' We bijten in de hand van die ons voedt.' Wat een verschil van mentaliteit; Israël laat honderden misdadige gevangenen gaan om één landgenoot vrij te krijgen, Hamas stelt honderden levens in de waagschaal om haar macht te kunnen behouden! Dát gebeurt er allemaal in ons wereld! Na de Holocaust zei men: 'Dát nooit meer!' Maar het verleden én het heden bewijst het tegendeel, we leven in een onveilige en onzekere wereld. Onschuldige vakantiegangers, deskundige wetenschappers, kinderen en ouderen, ze zijn er plotseling niet meer, zomaar uit de lucht geschoten! Wát een wereld..........! Of ik nog iets anders te melden heb? Nee, tenminste, geen verbeteringen door menselijk toedoen! Kijk maar om je heen, wij zijn gezegend, rijk gezegend om op een plek op aarde te wonen waar het nog zó goed is, en laten we er God elke dag voor danken!

Maar er zijn talloze plekken op diezelfde aarde waar je maar beter niet kunt wonen; heel het Midden Oosten zucht onder terrorisme en geweldenarij, en in Afrika is stammenstrijd aan de orde van de dag! En dichterbij is het Oekraïne waar mensen niet meer rustig slapen en nóg dichterbij is het weer toenemende antisemitisme dat in heel Europa, en ook in ons land, dreigende vormen aanneemt. Dat nooit weer? Onze minister heeft extra geld beschikbaar moeten stellen om Joodse mensen en eigendommen te kunnen beschermen! Moeten we ons niet schamen als Europeanen, dat we het wéér zover laten komen?

En toch, en is ook goed nieuws! God laat het hier niet bij; de God van Israël heeft grootse plannen met deze wereld. Er zal veranderring komen; Zijn Plan, dat dateert van vóór de grondlegging van de wereld, voert Hij tot in de perfectie uit, en het einde is in zicht! Jezus,

Gods Zoon, beloofde, nadat Hij aan het kruis verzoening had bewerkt door Zijn dood en opstanding, dat Hij terug zou komen om het Vrederijk te stichten. Die tijd is bijna aangebroken! De tekenen van de tijd die in de Bijbel al voorzegd worden, de profetieën die in datzelfde Boek opgeschreven zijn, we zien ze gebeuren en tot werkelijkheid worden. Let op Israël, het is Gods 'klok', waaraan je kunt zien hoe dichtbij die verandering aan het komen is.

Wat een wereld zal dat worden, als Jezus vanuit Jeruzalem de aarde zal gaan regeren! Elke christen kijkt er met verlangen naar uit; een geweldige troostrijke wetenschap die beschikbaar is voor ieder die gelooft in de Verlosser die Jezus Christus heet! Die troost is er ook voor jou, die woont in een wereld vol verdriet en geweld. Kies voor Jezus en Hij zal het waar maken, tot in eeuwigheid!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl