Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-08-07 20:44:41
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Vrede hoeft geen droom te blijven

 Een zin uit een opiniestuk  in het NRC Handelsblad van de hand van minister Timmermans, naar aanleiding van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Daar valt nog wel het een en ander over te zeggen.
Deze week werden wij bepaald bij het gedenken van het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, die 100 jaar geleden begon op 28 Juli 1914. De directe aanleiding tot deze oorlog was de moord op de Oostenrijkse aartshertog Frans Ferdinand, troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije,  door een Servische nationalist. 70 miljoen militairen werden er bij betrokken, waarvan er in de daarop volgende vier jaar 9 miljoen sneuvelden. Gelukkig kwam er in het najaar van 2018 een einde aan deze vreselijke periode en dwongen de geallieerden een wapenstilstand af.

Volgend jaar zullen we gedenken dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog begon, op 10 Mei 1940. Deze oorlog teisterde vijf jaar lang de wereld en eiste naar schatting 70 miljoen levens, waarvan 20 miljoen militairen! Het was de eerste en tot nu toe enige oorlog waarbij kernwapens werden gebruikt. Ook een oorlog die tot nu toe de meeste doden telde! Van ver daarvoor kennen we onze Tachtigjarige Oorlog tegen het Spaanse rijk, die duurde van 1568 tot 1648. Van nog verder terug dateren de Kruistochten, een soort door de Rooms Katholieke kerk georganiseerde strafexpedities naar Jeruzalem. Ze begonnen in 1096 als een poging van de kerk om Jeruzalem op de moslims te heroveren. Als beloning kregen de deelnemers, veelal edelen en ridders, een volle aflaat van de kerk, Dat wilde zeggen dat daardoor al hun zonden waren vergeven! De laatste[9e] kruisvaart eindigde in 1272; in bijna 180 jaar waren ook tijdens deze beschamende tochten ontelbaar veel mensen om het leven gebracht. Ik zou nog verder terug kunnen gaan in de tijd, maar de conclusie blijft het zelfde: er is altijd al oorlog geweest! Nadat Adam en Eva God ongehoorzaam werden, werden ze verdreven uit het vredige paradijs en werd de basis gelegd voor het rijk der duisternis, dat vol van geweldenarij zou worden. De eerste 'oorlog' ontstond al tussen hun twee zonen, Abel en Kaïn; ruzie, onenigheid, jaloersheid, en Kaïn sloeg Abel dood.  Vanaf die tijd heeft het Kwaad zich ingevreten, heeft het zich verspreid als een dodelijk virus! Het is niet uit te roeien! Men heeft zich bewapend voor het geval dát....Het gebeurde vorige week in Pueblo, in de Amerikaanse staat Colorado; een jongen van negen speelde met een vuurwapen in de achtertuin, het pistool van de vriend van zijn moeder. De jongen gaf het aan een vijfjarig jongetje die het richtte op een driejarig meisje, en haar neerschoot! Haar toestand is stabiel, maar zie je hoe diep het kwaad is ingevreten?

Ik geloof dat vrede op déze aarde een droom blijft; ja, als we allemaal zouden veranderen en gaan handelen naar wat de Bijbel ons zegt en aanraadt, dán, ja dán! "Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen." [Rom.12:18] Maar u, doet u dat? En jij, doe je dat, ook als je onrecht wordt aangedaan?

We kennen natuurlijk ook het begrip 'koude oorlog'; het lijkt er op dat zo'n oorlog zich weer aan het ontwikkelen is, tussen Rusland en de NAVO landen. Het voelt in elk geval ijskoud aan, nu men elkaar wederzijdse sancties aanzegt en president Poetin een deel van zijn leger naar de grenzen van Oekraine dirigeert, om zogenaamd de separatisten bij te staan die Oekraine onveilig maken.  Een dreigende situatie in een wereld waar al zoveel onrust en geweld aan de orde is. Een derde wereldoorlog? God verhoede het!

De burgeroorlog in Syrië wordt overschaduwd door ander nieuws, maar het geweld gaat onverminderd door. Afgelopen maand vielen meer dan 5300 doden, van wie 225 kinderen. Dat bericht het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.  Na een paar jaar oorlog telt men al meer dan 170.000 doden. De ISIS strijders maken gebruik van de situatie en veroveren langzamerhand delen van Syrië, Irak, Libië en waar het nog meer kan, om zo één groot kalifaat te kunnen stichten, waar geen plaats is voor niet-moslims! Momenteel zijn de Yezidi's  in grote nood;  een Koerdische minderheid in Irak, die uitgemoord dreigt te worden door de wrede jihadisten van ISIS . Kortom, de wereld is vól van oorlog, van haat en nijd! Ook in Nederland kunnen Joodse mensen niet meer veilig wonen. Bij rabbijn Jacobs werden de ruiten ingegooid, anderen hebben beveiliging gekregen of aangeschaft. Is het niet ten hemel schreiend? Onze minister moet zo nodig in zijn brief Israel ter verantwoording roepen, mede ten gerieve van zijn achterban. Wordt het niet eens tijd  om de praktijken van de Hamas aan de kaak te stellen, die al jarenlang het volk van Israel tergt met duizenden raketten, elke keer opnieuw? Kent u het wrede plan dat zij opgezet hadden met het netwerk van tunnels, waar zij 12 jaar aan bouwden? Op 24 September a.s. , de dag vóór Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar,  wilde men een uitbraak doen naar Israel, via de tunnels die kilometers lang uitgegraven waren, tot onder kleuterscholen en andere gebouwen.  Onder de scholen had men al explosieven geplaatst en  alles stond gereed om een vreselijke ramp te veroorzaken. Gelukkig, " de Bewaarder van Israel sluimert noch slaapt", [Ps. 121:4] op tijd heeft Hij Zijn volk ingegeven om in te grijpen! Het onheil is afgewend maar de vrede die minister Timmermans bedoelt zal een droom blijven! Maar daar is het laatste niet mee gezegd; de God van de Bijbel, de God van Israel, belooft een Vrederijk aan het eind der tijden! Er komt een einde aan álle oorlog, aan álle ellende van wat mensen elkaar aandoen! Omdat we het tóch gaan redden, tóch ons verstand gaan gebruiken? Nee, van onszelf zullen we het nooit bereiken; maar God wil terug naar de tijd dat alles zeer goed was! [Gen. 1:31] Toen verknoeide de mens het en als zijn Schepper niet had ingegrepen zou het altijd zo gebleven zijn! Maar die liefhebbende God zette Alles in om een ommekeer te brengen in die uitzichtloze situatie. Daarom liet Hij Jezus, Zijn Zoon, naar deze wereld komen om verzoening te brengen tussen God en de mensen.  En toen Jezus bij Zijn sterven aan het kruis uitriep: "Het is volbracht!"  [Joh.19:30] stond het vast dat er een brug was geslagen tussen God en mensen! Dat er weer vrede mogelijk was voor mensen die Jezus aan zouden nemen als hun persoonlijke Redder en Verlosser.  Zijn opstanding uit de dood was de bevestiging dát het was volbracht en dat er eeuwig leven in heerlijkheid mogelijk is voor ieder die gelooft! Christenen mogen met vertrouwen uitzien naar de komst van de Vredevorst, Die het Vrederijk komt vestigen, vanuit Jeruzalem! Dan hoeft vrede toch geen droom te blijven!! Ook in deze zorgelijke tijden zegt Gods Woord: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus.[Fil. 4:6-7] Die Vrede is er ook voor JOU, vandaag al!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl