Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-08-22 20:47:59
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Wakker worden.....?

 Of wakker liggen? Het lijkt er op of het met de zomer al is gedaan; er zijn ook al weer wat scholen in ons land gestart, en zo langzamerhand schuiven we op naar de herfst, het nieuwe school- of studiejaar,en het nieuwe werkseizoen. het gaat allemaal zó snel; er wordt van ons verwacht dat we weer helder, opgefrist en wákker aan de start verschijnen. Daar is de vakantie ook voor bedoeld: om eens helemaal te ontladen en uit te rusten, en dan weer met een 'volle accu' het werk of de studie te hervatten. Misschien was je vakantie geweldig ontspannend en kost het je heel veel moeite óm weer te beginnen.  Voor iedereen is het weer anders, maar er kan van alles door je hoofd gaan, en zeker als je zo een paar weken voor jezelf hebt.  En je kunt erwakker van liggen! Het tegenovergestelde is dat je alles bij het oude laat en nergens over nadenkt. Dat je gewoon vakantie viert en nu weer op de oude voet verder gaat. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar het kan ook zijn dat het hoog tijd is dat je wakker wordt en wél gaat nadenken en zonodig de bakens gaat verzetten.

We leven in een wereld die steeds meer vervuilt en bederft; ik denk dat in deze dagen het gruwelleger van IS wel het meeste indruk maakt en ons stil doet worden bij zóveel meedogenloosheid en hardvochtigheid, die we geprojecteerd zien op tv en facebook, en in de dagbladen. Hun 'broeders', verenigd onder de namen Al Qaida, Hamas, Taliban, Boko Haram en anderen doen niet voor hen onder. Laatst genoemde organisatie is een plaag voor Nigeria en omstreken. Duizenden, veelal christenen, werden vermoord, kerken vernietigd, het normale leven voorgoed verstoord. Het is als een virus dat het leven op aarde doortrekt en meedogenloos zijn duizenden slachtoffers maakt! Als het monsterlijk handelen van deze mensen in opdracht van hun 'god' gebeurt, zoals ze zeggen, wat voor een monster moet dan die 'god' wel niet zijn! Is dit soort 'mensen' nog wel te bestrijden, die de dood verkiezen boven het leven? Ze gaan in het zwart en symboliseren de Dood, met een Hoofdletter, het bedrijfsmerk van hun meester: Satan! Dit figuur, ook wel duivel genoemd, is een realiteit in déze wereld, maar waar tallozen aan  voorbij gaan, en er geen benul van hebben, of het niet geloven!

Maar de Bijbel, God Woord, is daar heel duidelijk over! Ze waarschuwt voor dit grootste gevaar in de wereld, de duivel, ook wel  " de vader der leugen" [Joh.8:44] genoemd; de apostel Petrus schrijft aan de christenen van toen én nu: "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof......... [1Pet. 5:8-9] Als je christen bent, en gelooft,  en je weet van Jezus Die gezegd heeft: "Heb goede moed,Ik heb de wereld overwonnen" ,[Joh.16:33] dán hoef je niet wakker te liggen van wat er gebeurt in de wereld, in deze tijd. Wél nuchter en waakzaam zijn, bedacht zijn op alles wat kan gebeuren én staat te gebeuren! Het heftige scenario dat zich nu afspeelt kondigt de komst van Jezus aan! Hij komt spoedig om Zijn gemeente op te nemen, zoals Hij heeft gezegd! Iedereen die tot Zijn gemeente behoort: Joden en Grieken, Russen, Gazanen, Hollanders en Belgen, iedereen de persoonlijk gelooft in Jezus Christus als zijn of haar Verlosser. Als je daar nog niet bij hoort dan wordt het tijd dat je wakker wordt, hoog tijd!! De duivel vindt het prima als je lekker blijft dutten en je nergens aan stoort. Hij zal jou niet lastig vallen want hij vindt het helemaal geweldig dat je straks voor eeuwig  de ergste ellende over je heen krijgt. Maar Jezus wil dat voorkomen en Hij roept je opnieuw, nu ook middels deze column. Hij gaf Zijn leven om jou te redden van de verdoemenis waar de duivel  je in wil storten! Maar naar wie ga je luisteren, wat ga je doen? Jezus heeft gedaan wat Hij kon, Hij gaf uit liefde Zijn leven aan het kruis, ook voor jou! In Zijn Boek, de Bijbel, kun je het terugvinden; ook kun je in September  deelnemen aan een Alfacursus die in talrijke plaatsen wordt gegeven voor mensen die meer willen weten over het geloof. Deze tijd, waarin zoveel afschuwelijke gebeurtenissen plaatsvinden, beweegt mensen om op zoek te gaan naar de zin van het leven. In ons land mag je het allemaal nog in vrijheid onderzoeken, een groot voorrecht! Maak er gebruik van nu het nog kan! Wordt wakker, zodat je straks niet wakker hoeft te liggen! God laat in deze tijd Zijn wake up calls luid klinken in deze wereld, zodat die slapen wakker worden! En als je meent dat je het allemaal al wel weet en op een rijtje hebt, lees dan het boek Wake UP; naast de Bijbel het beste boek dat ik ooit heb gelezen! Geweldig, wat is God groot en wat wil Hij ons veel leren! Zodat we OP TIJD  wakker worden!

1
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de dood,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

2
Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft d' aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en d' uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak!

3
Sta op uit de doden, o zondaar, en leef,
dat Christus ook over u lichte!
Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en het jongste gerichte!
Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,
sta op uit de doden,'t is spoedig te laat!

4
Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen,
"Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de dood!"
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl