Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-10-09 13:58:34
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


VERZOENING

Al eerder schreef ik over dit 'beladen' woord. Het heeft verschillende betekenissen die op hetzelfde neerkomen: 'een conflict bijleggen',' het herstellen van een verbroken eenheid', 'de vijandschap doen ophouden' of  het 'weer tot vrede en vriendschap brengen'. Maar wat is het een moeilijk werkwoord! Je met elkaar verzoenen, het weer goedmaken, het afzoenen, vrede maken; het klinkt zo simpel maar het kan zó moeilijk zijn! In de grote wereld zijn er debrandhaarden die maar blijven branden, zoals in het Midden Oosten, of waar de brand wéér aanwakkert, zoals nu weer tussen India en Pakistan om Kashmir. Sinds 2010 was het rustig en voerde men vredesbesprekingen, maar nu is het weer mis en ontvluchten tienduizenden de regio!

President Obama van de VS zei in een van zijn laatste speeches dat verzoening met de onmenselijke ISIS organisatie niet tot de mogelijkheden behoort. En dat ziet er inderdaad wel naar uit. Dat hij de Hamas ook nooit zo ver zal krijgen, om zich te verzoenen met Israel, dat dringt nog steeds niet tot hem door. Vrede en verzoening lijken daar woorden van een andere planeet! Je kunt gerust stellen dat het een zeldzaam verschijnsel is als verzoening tot stand komt tussen volken, waar het om macht en bezit gaat. Een uitzondering is wellicht het conflict dat in Ierland bijna dertig jaar speelde tussen de IRA en de Unionisten!

In ons eigen wereldje is het net zo'n moeilijk werkwoord, daar zijn voorbeelden van te over! Als je het tv programma 'Het familiediner' van de EO volgt, dan word je elke keer weer verrast door de meest droevige situaties, waarbij familieleden elkaar vaak om een flut reden elkaar jaren uit de weg gaan. En zo zijn er ontelbare onverzoenlijke situaties, die misschien met een 'foutje' begonnen, en met een simpel excuus opgelost hadden kunnen worden. Het is gaan 'invreten', de jaren door, en nu praat je al jaren niet meer met elkaar en verzoening is een onwezenlijk begrip geworden. Maar wat zou het opluchten, wat zou het een verlossing zijn als 'het' uit de wereld was! Ja, als die ander maar kwam, dán zou het zo'n probleem niet meer zijn! Herken je het? 

Verzoening; wat heeft het een diepe betekenis,  maar wat is dat een moeilijkwerkwoord’!! Ja, want nadat de mens ongehoorzaam werd aan zijn Schepper, werd het dat, een werkwoord! Het kwam in Gods woordenboek niet voor, Hij wilde een paradijselijk leven voor Zijn schepselen, een leven van enkel vrede en vreugde,  met elkaar! Maar de mens ‘gooide roet in het eten’, dat schepsel verknalde het en heel de schepping ging er onder lijden! Het had zo mooi kunnen zijn, al eeuwen, maar door de mensen is de zonde in de wereld gekomen, en laat dat paradijselijk leven nog [even] op zich wachten! En nu zitten we met dat woord verzoenen, met ál haar betekenissen!

Maar de Schepper van het heelal, en van de mens, wilde toch dat prachtige plan uitvoeren, dat Hij had bedacht voor alles begon! En ook wilde Hij de mens er toch bij betrekken! Maar er was een probleem: Hij houdt van de mensen, maar niet van hun zonden; die haat Hij, zegt de Bijbel, ook hun onverzoenlijkheid! Toen kwam God met een bijzondere Voorziening: Hij beloofde al direct na de zondeval in het paradijs dat er Iemand zou komen die de mensen met God zou verzoenen! En later, toen Hij het volk Israël door de woestijn leidde, leerde Hij hen ook over verzoening en stelde hij een bijzondere dag in: Grote Verzoendag, die vorige week weer in Israël werd gevierd. Hoe liefdevol God voor mensen wil zijn blijkt wel uit het feit dat Hij het initiatief neemt tot verzoening en een weg aanwijst, waarlangs de Israëlieten toen, en wij nu, weer bij God kunnen komen! Op die bijzondere dag, ook wel Yom Kippur genoemd, werden talloze dieren geslacht, waarbij het bloed werd opgevangen en geofferd. In feite was dat het belangrijkste; in het bloed bevindt zich het leven, en het leven van dat dier werd aan God geofferd, in de plaats van dat mens! Zo kwam tijdelijke verzoening tot stand tussen God en mens, heel persoonlijk, maar het moest steeds herhaald worden, omdat er steeds weer gezondigd werd! Maar toen, ruim 2000 jaar geleden, kwam de door God beloofde Verzoener: Jezus, Zijn Zoon! Hij was bestemd om het Zoenoffer voor de gehele mensheid te worden, niemand uitgezonderd! Hij kwam niet met voorwaarden vooraf, of andere moeilijke formules, Hij kwam als het “Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt,” zo zei Johannes, toen hij Hem zag. [Joh.1:29] Hij kwam vrijwillig, liet zich in Zijn korte leven van 33 jaar bespotten en bespuwen, en tenslotte liet Hij zich vrijwillig kruisigen, tot de dood erop volgde! Zijn kostbare bloed vloeide als het Enige Offer dat God welgevallig was! Jezus kwam, Hij stierf en na drie dagen stond Hij weer op, en zo “is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.”[Heb.5:9]

Als je het met heel je hart gelooft ben je een gelukkig mens, je bent verzoend met de heilige God, die zonden haat maar zondaars liefheeft! Als je Jezus gaat gehoorzamen is je eeuwig Heil een feit, je bent een kind van God geworden, in plaats van alleen maar een schepsel! Dat gehoorzamen is joUw offer, aan Hem! Dat gehoorzamen is ook je [eindelijk] verzoenen met die ‘ander’, waarvan je altijd nog zegt: ‘Laat hij, laat zij maar komen’!

Jezus stelde geen voorwaarden, Hij ging, toen Zijn Vader het zei. Ga ook, in Jezus’ naam, en stap deze week naar die ander toe! Het kan een nieuw begin worden: V E R Z O E N I N G !

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl