Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-10-15 02:51:16
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Zwarte Piet!

Wie kent hem niet? Die aardige behulpzame knecht van Sinterklaas? Het lijkt er nu toch wel op dat er langzamerhand een einde gaat komen aan deze kleurrijke figuur! Ik las al een grafopschrift met de tekst: ‘Hier rust zwarte Piet, 1850-2014, vermoord door een zeurpiet.’ Moet een verbod op deze ‘verkleedpartij’ zó een einde gaan maken aan dit aloude kinderfeest? Is het terecht dat onze Pieterman zó gedemoniseerd wordt, zo zwart gemaakt, zeg maar? Daar komen in elk geval velen tegen in opstand! Maar toch laat de overheid haar oren wel hangen naar die kleine minderheid; in Gouda, waar de Sint met zijn gevolg zal aanmeren, dit jaar, zal men naar de zwarte nu ook de kaaskleurige Pieten invoeren, en ook 'knechten' met een [stroop]wafelpatroon! Heb je het ooit zo zout gegeten? Hoe ver kan iets simpels escaleren en uit de hand lopen als fanatici hun opgekropte emoties de vrije teugel laten!

In ons land, waar volgend jaar de gemeenten hun handen vol krijgen aan het uitvoeren van een deel van het zorgvraagstuk,  daar moeten de gemeenteraden zich nu buigen over het Pietenvraagstuk! Waar hebben we het over? Zijn er niet veel belangrijker dingen, zoals het pestvraagstuk op de scholen, waar we deze week weer op een vreselijke manier mee geconfronteerd werden?  Waar de 'dader' door jarenlang pesten en treiteren tot deze wanhoopsdaad gedreven werd! Dit is een incident maar hoeveel zijn er al niet die door dit getreiter zichzelf het leven benamen? Laat de overheid zich dáármee bezighouden, in nauwe samenwerking met schoolbesturen en ouders!

Zwarte Piet; het is ook dé kaart in het zwartepietenkaartspel die de bezitter daarvan ook deze naam bezorgt. Wie aan het einde van dit spel met deze kaart, de zwarte schoppen boer, blijft zitten, die heeft verloren! De uitdrukking ‘iemand de zwartepiet toespelen’ is van dit spel afgeleid; het betekent in feite iemand verantwoordelijk maken voor iets onplezierigs en hem de schuld toeschuiven van wat fout ging!  Ooit de zwarte piet gekregen? Of uitgedeeld? Dáár zijn we goed in! Iets of iemand de schuld geven van wat fout ging of niet naar onze zin was; in de zakenwereld, de politiek, de sport,  of in ons privéleven, dáár zijn we snel bij. Wat dacht  je van Guus Hiddink, na de afgang van 'onze' jongens' tegen IJsland, deze week? Hij krijgt em van alle kanten, een pikzwarte zwartepiet! En zo kunnen we er nog wel wat uitdelen; de overheid die 'de zorg' uitkleedt, waardoor er duizenden werkelozen bijkomen en velen van zorg verstoken blijven, de schoolbesturen die veel meer moeten voorkomen dat er gepest wordt op school, de VN, die al veel eerder had moeten ingrijpen om de macht van ISIS aan banden te leggen! En dan je vrouw, je man, je baas, je...........!

Ik ken Iemand die de meeste zwarte pieten krijgt toegespeeld, dagelijks! Dat is God; er zijn heel veel mensen die niet in God geloven maar Hem wél de schuld geven of verwijtend naar Hem doen, als er iets niet mee zit of bij tegenslag. Hun Schepper betekent niets voor hen, maar als het ‘fout’ gaat heeft Hij het gedaan. Herkent u dit? Leg jij ook zo makkelijk de zwartepiet bij God neer, als het tegenzit? Terwijl je Hem niet bedankt als het ‘meezit’?

“God had de mensen zo lief,dat Hij Zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”[Joh. 3:16] God zou alle recht hebben om óns de zwartepiet te geven, omdat wij falen en niet handelen naar Zijn wil! Na het zondigen van Adam en Eva is er niemand meer geweest die het béter deed dan zij, niemand! Gods oordeel over ons zou terecht zijn, absoluut! Maar Hij gaf Zijn zwartepietdie voor u en jou en mij bestemd was, aan Zijn zondeloze Zoon Jezus! Hij nam onze schuld op Zich, Jezus accepteerde onze zwartepiet en onderging de straf die daarbij hoorde: Hij stierf aan een kruis en volbracht álles! Hij bewerkte mijn redding en ook die van u en jou! Maar wil je dat erkennen en Hem aannemen als Degene Die álles wat zwart was, wit gewassen heeft in Zijn kostbare bloed? 

Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer, dat u bracht.
En u wast mij, witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij
geslacht

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl