Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-10-26 01:39:28
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Transplantatie

 Vorige week was het donorweek; het mag natuurlijk elke week maar deze week was speciaal! Het doel is om mensen duidelijk te maken dat er velen wachten op vervanging van een orgaan, en dat zij afhankelijk zijn van een donor die zo'n orgaan af wil staan! Om mensen enthousiast te krijgen wordt er in zo'n week veel actie gevoerd en publiceert  de media berichten en verhalen hierover.  Een donor is een persoon die - bij leven of na overlijden - iets van zichzelf, van zijn lichaam, geeft aan een andere persoon. Zo kent men bijvoorbeeld orgaandonoren, maar ook mensen die bijvoorbeeld een schenkingdoen aan een politieke partij, een goed doel of vereniging en dergelijke, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

Vorige week werd er dus actief actie gevoerd door ziekenhuizen, gemeenten en andere organisaties om zodoende mensen te bewegen om een besluit te nemen donor te worden, of niet. Op het internet kan men het digitaal kenbaar maken op www.jaofnee.nl; in de voorbije jaren is er een flinke toename van mensen die aangegeven hebben wat ze willen: bijna 5,8 miljoen die wel of geen toestemming geven of die aangeven dat de nabestaanden moeten beslissen. Dat er gebrek is aan organen blijkt wel uit het feit dat mensen in het buitenland op zoek gaan naar donors. De organen worden daar gekocht tegen bedragen die variëren van 6.000  tot 100.000 euro! Die operaties vinden plaats in Pakistan, India, Colombia en China. Dat laatste land verkoopt openlijk organen van gevangenen die geëxecuteerd zijn! Het is heel verschillend hoe mensen denken over doneren;  uit het register blijkt dat vrouwen, die hun ja of nee hebben laten registreren, in de meerderheid zijn met een half miljoen.  Van de bijna zes miljoen die in het register staan zijn er ongeveer 1,5 miljoen die niets af willen staan; de overigen willen wel, of onder voorwaarden.  Een van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat de donor geen orgaan wil afstaan aan een moordenaar, of aan een pedofiel!

Transplantatie als zodanig betekent: ' Het overbrengen van levend weefsel naar een ander lichaam.'

Er zijn in ons land meer dan 1300 mensen die wachten op dat levend weefsel:  een hart,  een nier,  een lever, longen, maar ook huid, hoornvlies of beenmerg.  En ook bloed;  dat we dat kunnen doneren via het Rode kruis is algemeen bekend, maar een paar dagen geleden las ik een opmerkelijk artikel in het AD over donoren die genezen zijn van ebola. Het bloed van deze mensen is uitermate geschikt om een vaccin samen te stellen dat levensreddend toegediend kan worden aan ebola- patiënten! De Wereldgezondheidsorganisatie  WHO meent dat: ' het bloed van genezen patiënten het beste medicijn is tegen ebola.' 

Wat is het geweldig als je iets kan afstaan aan iemand, waardoor een leven wordt gered, verbeterd en verlengd! Ik sprak een jonge vrouw die donor kon zijn voor haar zus die lijdt aan leukemie;  de transplantatie die plaatsvond bewerkt nu weer de juiste aanmaak van bloedlichaampjes. Wat een feest was daar toen er een match was, en het lichaam deze donatie accepteerde! 

Een link naar de Bijbel is makkelijk gemaakt; in dit Boek van God kom ik het woord transplantatie  of overplanting  in een ander lichaam niet tegen.  Wel spreekt ze op meer dan 400 plaatsen over ons hart als geestelijk orgaan: ' de zetel van gevoelens en gedachten.'  God stelt het grootste belang in ons hart! Hij vraagt, heel persoonlijk:  "Mijn zoon, geef Mij je hart." [Spr. 23:26] Geef je leven, want dat is je hart tenslotte, aan Mij, dan ga ik het vernieuwen, nieuw maken! "Een nieuw hart zal Ik je geven." [Ez. 36:26] Je levert je hart in en krijgt er een nieuw hart voor terug, een ruilhart, een harttransplantatie! Is dat nu nodig, een ander geestelijk hart, er is toch niks mis mee? God, onze Schepper kent ons als geen ander; als Hij van de mens zegt: "zijn hart verzamelt boosheid" [Ps. 41:7] dan kan je er van op aan dat het zo is. We zijn met van alles bezig, we lopen onze afgoden achterna: geld, eer, macht, bezit, en we krijgen het ervan aan ons hart, lichamelijk en geestelijk! Daarom zijn we dringend aan vernieuwing toe, aan een transplantatie! Blijf niet op je eigen "hart" vertrouwen, je eigen ingevingen, want " Wie op eigen hart vertrouwt is een dwaas."  [Spr. 28:26] Daarom, lever je hart, je leven bij Jezus in, dan gaat Hij het vervangen, een nieuw hart plant Hij in je! Het is Zijn grote verlangen om dat te doen; Jezus offerde Zijn leven om dat te kunnen doen! Zijn lichaam en bloed doneerde Hij aan het kruis, uit genade alleen! Zoals het bloed van die ex-ebolapatiënten een levensreddende uitwerking kan hebben op besmette Christus  eeuwige redding brengen aan ieder die Zijn offer in geloof aanneemt! Heeft die transplantatie bij jou al plaatsgevonden? Doe het anders vandaag nog;  accepteer Zijn Donatie en ontvang een nieuw hart! Jezus kijkt er naar uit, Hij deed het voor u en voor jou en voor mij, en voor iedereen! Ook moordenaars, pedofielen, criminelen en 'gewone' mensen gaat Hij niet uit de weg! Hij heeft "alles volbracht"  voor elk mensenkind! Wanneer je Ja zegt tegen Hem, dan is er absoluut een match! Halleluja!  Jezus redt! Wie is een God als Hij?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl