Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-11-07 01:41:38
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Je kunt kiezen......

Maar dat is niet meer verplicht, bij ons. Het mag; sinds 1970 ben je vrij te kiezen [je stem uit te brengen] voor de Tweede Kamer, het Europees parlement, gemeenteraad en Provinciale Staten.
Maar je kunt het ook laten; in andere landen is er vaak een opkomstplicht, zoals in België, maar er zijn ook landen waar een stemplicht bestaat, zoals in Noord Korea. In dat land is géén stemgeheim, dus kom je wél maar stem je niet, of stem je ongeldig of blanco, dan heb je een groot probleem! Het wordt beschouwd als rebellie en verraad en dedoodstraf is de sanctie! In landen die een opkomst of stemplicht afdwingen geldt voor mensen die niet op komen dagen meestal een geldboete, met een maximum van $ 500 in Argentinië!

Een andere vorm van kiezen wordt in deze dagen besproken door de nieuwe stichting DET, [Doneren en Transplanteren] de Nierstichting en andere betrokken instanties . Het gaat over het al of niet toestaan dat donoren zelf mogen kiezen aan wie zij hun orgaan willen geven. De stichting DET verwacht namelijk dat,  als die mogelijkheid er komt, er meer donors zullen komen! Je kunt dan zelf bepalen wie jouw nier zal krijgen, en wie in ieder geval je hart niet zal krijgen bij je overlijden! Zo zou je dan kunnen bepalen dat jouw orgaan niet naar een crimineel mag gaan, niet naar een moslim, niet naar iemand met een andere huidskleur of iemand die drinkt of rookt, terwijl juist die persoon jouw orgaan het hardste nodig heeft! Een moeilijke afweging voor de organisaties die hier moeten kiezen!

Kiezen, het is een van de werkwoorden waar heel veel mee gewerkt wordt. Het begint s' morgens al bij wat je aan zult trekken, welke lipstick je zult gebruiken, wat je op je brood zult doen, enz. Dat gaat zo de hele dag door, steeds maken we weer een keuze totdat we in bed nog kiezen op welke zij we gaan liggen! We denken er eigenlijk niet over na; vrijheid van kiezen is bij ons de gewoonste zaak van de wereld. Maar we zijn dan ook wel bijzonder gezegend met onze vrijheid, misschien wel eens té!

In tal van landen is het anders, strenger, minder keuzevrijheid. Een extreem geval  is wel het eerder genoemde Noord Korea; sinds Maart dit jaar zijn daar de mannen bij wet verplicht om hetzelfde kapsel te dragen als hun leider Kim Jung-un! Voorheen mochten ze nog kiezen uit tien kapsels, maar nu is het afgelopen, állemaal hetzelfde voortaan!  Kun je je voorstellen hoe de mensen daar leven?

Als er een Bijbel bij je aangetroffen wordt, dan word je in het ergste geval direct geëxecuteerd en op z'n minst voor jaren naar een strafkamp gestuurd!

Je kunt kiezen; ja, in ons land is er een ongekende vrijheid, tenminste, zo lijkt het. Alles mag gezegd en vertoond worden, er zijn nagenoeg  geen grenzen. Tien jaar geleden moest Theo van Gogh die vrijmoedigheid met de dood bekopen. En het is er niet beter op geworden, ook al ' moet alles kunnen' ! Joodse eigendommen vragen in deze dagen om speciale politiebescherming, en een Joodse man die er voor kiest om met zijn keppeltje op over straat te gaan, die vraagt om moeilijkheden! Hoe tolerant zijn we eigenlijk écht als het over de keuze van een ander gaat?

In het Midden Oosten zien we een situatie ontstaan die het ergste doet vrezen. Soennieten en Sjiieten staan elkaar naar het leven, ook al vereren ze een zelfde Allah en Mohammed. De IS heeft een kalifaat gesticht dat ze wereldwijd willen maken! Als je als Sjiiet of Yezidi of christen of ongelovige in hun handen valt, dan moet je kiezen! En de keuze is beperkt; je kiest voor hún geloof, of voor de dood!  Velen zijn al gedood en honderdduizenden christenen en Yezidi's zijn het gebied ontvlucht en verblijven nu in vluchtelingenkampen. Waar moet dit op uitlopen?  Wanneer Jihadstrijders, die in het leger van IS of een andere soortgelijke wrede organisatie gemoord en geplunderd hebben,  terugkeren naar hun eigen land, dan bestaat het reële gevaar dat het wandelende tijdbommen zijn geworden!  Ze zijn als viruscellen die zich in landen over de hele wereld nestelen, en op elk moment actief kunnen worden, onverwachts en ongrijpbaar! En wat ze o.a. kunnen uitrichten zagen we deze dagen in Jeruzalem,  waar tot driemaal toe een auto op het publiek inreed, met alle gevolgen van dien! Door duivelse machten gedreven, kiezen ze voor dood en verderf!

In deze bewogen tijd die aantoont dat we in de eindtijd leven, zoals de Bijbel aangeeft, is het van groot belang dat wij ook een bewuste keuze maken. Toen eeuwen geleden het volk Israel aan de grens van het land stond, wat God hen voor eeuwig had toegezegd, toen gaf hun leider Mozes hen een dringend advies, voor ze de grens overgingen. Hij zei: "Ik geef u vandaag de keus tussen Gods zegen en Gods vloek! Er zal een zegen op u rusten als u de geboden van de Heer, uw God, gehoorzaamt, maar een vloek als u weigert deze te gehoorzamen." [Deut. 11:26-27] Je kunt kiezen, zei hij in feite, in opdracht van de God van Israel. Diezelfde liefdevolle God roept ook nu nog telkens weer op om tot een keuze te komen. Hij is zachtmoedig en dwingt je nergens toe, en je kop gaat er niet af als je niet handelt naar Zijn normen en waarden, maar Hij weet als geen ander wat de eeuwige consequenties zijn als je 'de boel de boel laat.' Kiezen vóór of tégen Jezus, maar ook niet kiezen, brengt een zegen of vloek die tot in eeuwigheid z'n uitwerking heeft. Ik geloof stellig dat God álles wat er gebeurt in deze wereld onder controle heeft, én er Zijn bedoeling mee heeft. Óók dat Hij ons door al die gebeurtenissen  wakker wil schudden, "dat we tot erkentenis van de Waarheid komen." [1 Tim. 2:4] Dus dat we gaan toegeven en belijden dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is, en de Bijbel Gods woord! Nee, God dwingt je niet, maar Hij dringt je wél, omdat Hij een geweldige eeuwige toekomst voor je heeft, één gróte Zegen! Maar ook omdat Hij wéét wat die eeuwige vloek inhoudt! Hij wil ook jouw Redder zijn, omdat Hij zielsveel van je houdt! Je kunt nog kiezen.........., zolang je nog op deze aarde bent!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl