Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-12-23 17:38:53
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Jezus kwam……….., en Hij komt wéér!

Ruim 2000 jaar geleden dacht bijna niemand in Israël er meer aan dat de beloofde Messias nog wel eens zou kunnen komen. God had het wel beloofd en het door de profeten aan de mensen laten zeggen, maar het duurde zó lang, dat de mensen dachten: vergeet het maar, dat gaat niet meer gebeuren!  Nu, in 2014, zijn wij in een zelfde situatie; het is wel voorzegd door God, via Zijn apostelen en engelen, maar het duurt zó lang, vergeet het maar!

Wél vieren wij Jezus’ geboorte nog elk jaar, want Hij kwam tóch nog, ruim 2014 jaar geleden! Niet in een stal, niet in December, maar Hij kwam wél! Ook in deze dagen vieren we het kerstfeest; we geven in onze welvarende wereld uitgebreid aandacht aan dit ijkpunt in de wereld: de geboorte van de Zoon van God! Velen geven er inhoud aan door middel van een kerstboom, feestelijke eet- en drinkpartijen,   kerstpakketten, een kerststalletje, een kerstlied, een kerkbezoek in de kerstnacht. Wij zingen nóg van ‘ een kindje, klein en stil, dat in een kribje werd gelegd, koud en kil.’ We houden het vol, elk jaar weer, en brengen onze romantische dagen door, rondom het kindje Jezus. Maar onderwijl zijn we ingeslapen, net als 2000 jaar geleden. We rekenen nergens meer op! Of u nog wel? Ben jij nog wél in verwachting?

Hoe je er ook over denkt, Hij komt terug! Waarom ik dat voor 100% geloof? Omdat álles wat God in zijn Woord, de Bijbel, zegt en voorzegt werkelijkheid wordt of al is geworden, álles! Jezus is niet meer het ‘zoete zielige baby’tje in ‘die koude stal’; Hij is nu de Heer van dood en leven!

Hij heeft 33 jaar op deze aarde geleefd en geleden, Jezus heeft Zich laten mishandelen en laten kruisigen, omdat Hij wist dat Hij alleen dáárdoor mensen kon redden van de eeuwige straf, die ik en u en jij en ieder mens verdient, in Gods ogen! Maar daar bleef het niet bij; Jezus stond op uit Zijn graf, na drie dagen! Na nog eens veertig dagen vertrok Hij weer naar de hemel, met de belofte dat Hij terug zou komen, op dezelfde plek vanwaar Hij vertrok!

En nu wacht Hij, tot zijn Vader het sein geeft dat het tijd is om terug te gaan. Niet meer als een kindje maar als de Koning van hemel en aarde. Hij gaat komen in majesteit en glorie!

Ieder die dan in leven is zal Hem zien komen, iedereen, met blijdschap of met schrik! Is het eigenlijk niet abnormaal dat wij altijd\nog die geboorte van Jezus associëren met een baby’tje

in een kribbetje, terwijl Hem, door wat Hij heeft volbracht, door zijn Vader álle macht is gegeven, in de hemel en op de aarde? [Mat.28:18] Zou je het niet beledigend vinden als jouw verjaardag, als man van 25 of 40 of 60 of 80 jaar oud, zó werd ‘gevierd’, elk jaar weer? Ik ben er van overtuigd dat Jezus én zijn Vader, die Hem afstond tot ons heil,  niet blij zijn met onze uitingen in deze zin! God heeft nooit een feestje ingesteld voor de geboortedag van zijn Zoon,

maar kondigt wel aan dat Hij aanbidders zoekt, in geest en in waarheid! [Joh.4:23] De opgestane Heer, de Koning der koningen, komt onze aanbidding toe, en je komt er toe als je verder gaat dan 'de stal'! Als je gaat zien wat Jezus er voor over had om te rédden, om ook jou te redden, dán kom je tot die aanbidding, tot verering van je Verlosser, en wil je er niet meer over zwijgen! Dán wil je Hem ook gaan ontmoeten en ga je uitzien naar Zijn wederkomst. Jezus komt wéér, dat staat vast! De gebeurtenissen van deze tijd wijzen naar de talrijke voorzeggingen in de Bijbel, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Als je dát serieus gaat nemen, dan zul je niet overvallen worden, zoals de aardebewoners in de tijd van Noach, door de zondvloed! “ Wees dan waakzaam,”waarschuwt Jezus zelf, “want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.” [Mat.24:42, NSV] En op een andere plaats opnieuw: “En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! [Marc. 13:37, NSV] Jezus kwam en gaf Zijn leven om ons te redden, en Hij wil met Zijn oproepen voorkomen dat we door onzorgvuldigheid en nonchalance zouden mislopen, wat Hij voor ons op zo’n heftige manier verworven heeft! Daarom ook steeds die roep weer, die door de wereld gaat: haast u, en laat je redden door Jezus Christus, voor het te laat is! Als je één dezer dagen dat bekende liedje hoort en meezingt

van: ‘Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet’, wil je daar dan serieus eens over nadenken? Dat heeft niets meer te maken met die geboorte van eeuwen geleden! Het gaat om Hem die kómt, misschien wel het komende jaar! Jezus had er álles voor over om u en jou en mij een geweldige, eeuwige toekomst te verzekeren, maar ga je er op in?

Het is mijn oprechte kerst- en nieuwjaarswens voor u en jou, dat Jezus Christus álles voor je mag [gaan] betekenen! Hij komt! Maranatha, Heer Jezus, kom snel! 

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl