Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-12-12 17:40:34
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Gelauwerd!?

Je zult maar een klap van de koning krijgen! Ja, en dat gebeurde wel, vorige week. Koning Willem-Alexander sloeg majoor Gijs Tuinman tot ridder in de Militaire Willemsorde. De majoor kreeg dit hoogste militaire ereteken vanwege zijn onverschrokken optreden en leiderschap tijdens diverse missies in Afghanistan. In de afgelopen vijftig jaar viel deze lauwering of verering aan nog slechts een persoon te beurt, de intussen bekende Marco Kroon. De Willemsorde zelf is al van 1815; koning Willem I stelde hem in: ' tot belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw.......enz.'

Vanaf die tijd zijn eer meer dan 6000 uitgereikt tot belooning!

Dit mocht dan een uitzondering zijn, in deze tijd van het jaar worden er veel gelauwerd; mensen uit  de sportwereld, de muziekwereld, de Nobelprijswinnaars en anderen worden in deze maand in het zonnetje gezet, geëerd, bewonderd en toegejuicht! Want dat is eigenlijk wat lauweren betekent; het woord zelf komt van het Latijnse laurea, wat lauwerkrans betekent. In de antieke Griekse wereld was het gebruikelijk dat de winnaar van een sportevenement behalve eeuwige roem een lauwerkrans en een palmtak kreeg. Dan werd hij door de stad gereden in een open wagen met de krans om z'n hoofd! Vaak verwierf zo'n winnaar grote roem en kon daar vaak maatschappelijk goed van profiteren. Zo'n geëerde persoon kon nog lang teren op zijn prestaties, en daar komt dan de uitdrukking ' op je lauweren rusten' vandaan! In onze tijd is het niet anders; de toppers in de sport- en muziekwereld worden op handen gedragen en jaarlijks gelauwerd met gouden bal of schoen, 

of gouden plaat, naast de miljoenen die zij incasseren voor het amuseren van een miljoenenpubliek!

Wij, als gewoon volk,  kennen natuurlijk ook de 'eerbewijzen' wel die mensen krijgen; denk maar aan de lintjesregen, elk jaar op koningsdag! En de gouden handdrukken, bonussen, horloges met inscriptie en de snoepreisjes! Zoals nu, tegen het einde van het jaar wordt waardering vaak uitgedrukt in mooie woorden en een geschenk of een kerstpakket. Ook vrijwilligers, waar er in ons land tallozen van zijn, krijgen aandacht en worden geprezen. Zelfs kun je vrijwilliger van het jaar worden en met bloemen, eer en glorie omgeven!

Zo zien we elk jaar weer de zin en ook de onzin van het waarderen van mensen en hun prestaties!

Het is goed om mensen te waarderen en dat ook te uiten, maar het is een vorm van afgoderij geworden in de topsport, waar de sporthelden als godenzonen vereerd en gelauwerd worden!

In deze dagen bereidt de mensheid zich weer voor op het kerstfeest; wereldwijd staat men stil bij het moment dat God de Vader Zijn Zoon Jezus geboren liet worden op aarde, in Israël. Tallozen doen dat ook niet, maar beleven het als een gezelligheidsgebeuren, met lichtjes en lekker eten en drinken tijdens enkele extra vrije dagen! Toch zou dit een tijd van bezinning moeten zijn en om te denken aan de Gift en de Gever, Die bij dit gebeuren centraal zouden moeten staan. "God had de mensen zo lief, dat Hij Zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." [Joh. 3:16] Dat waren Jezus' woorden, toen Hij later rond ging in Israël. Hij kwam voor jou en mij en voor ieder mens, omdat Hij wist dat, als Hij niet zou gaan,

iedereen voor eeuwig verloren zou gaan! Hebben we niet alle reden om Hém te danken en te eren en te lauweren? De Almachtige God Die hemel en aarde schiep en Die tóch naar deze aarde kwam, als Redder van zondaars! Als een Embryo in Maria begon God de Zoon Zijn levensreddende reis op aarde, voor mij en jou en iedereen die dát gelooft! Hij is een Wonderbare God; in plaats van een lauwerkrans droeg Hij een doornenkroon, in plaats van dat Hij gelauwerd werd, werd Hij gekruisigd!

Weet je waarom? Het was mijn straf, en ook die van jou, maar Jezus wilde die straf dragen! Is het niet een geweldige  liefdevolle God? Wie is een God als Hij? En Zijn plan steekt goed in elkaar; hij heeft ons geschapen, in de eerste plaats om Hem te eren en te danken voor wat Hij deed en wat Hij doet en war Hij gaat doen! Daarnaast schakelt Hij ons in om met Hem samen te werken! Wie is een God als Hij? Wil je er bij betrokken worden, bij het leger van die God, Die het niet te min vond om voor u en mij als een Baby naar deze aarde te komen? Als je die keuze maakt, dán zit je goed in deze duistere en ontaarde wereld! Want Hij komt weer, Jezus, de Koning van hemel en aarde; Hij komt in majesteit en glorie, en alle duivelse krachten en machten zullen voor eeuwig verdwijnen! Want Jezus leeft en regeert tot  in alle eeuwigheid, en die eeuwigheid wil Hij ook graag met JOU doorbrengen!

Álle reden om Jezus de Christus te loven en te prijzen voor wat Hij deed! Het is ook het verlangen van de Vader dat Zijn Zoon geëerd en dank gebracht wordt, dat Hij tot in eeuwigheid gelauwerd wordt!

Halleluja! 

 

U BENT DE GROTE KONING

U bent de grote Koning.
U bent de Vredevorst.
U bent de Heer van hemel en aard'.
U bent waarlijk Zoon van God.
Eng'len buigen voor U.
Juichen in een koor voor U
die het Woord bent van eeuwig leven;
Jezus Christus, U bent Heer.
Hosanna voor de Zoon van David,
de Koning aller koningen.
Glorie in de hoogste heem'len,
want Jezus de Messias heerst.

Opw. 166

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl