Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-12-02 17:42:21
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


I N V L O E D ?

Een vreemd woord eigenlijk, in-vloed; het komt van het Latijnse woord influxus en het betekent  'inwerking op iets of iemand op verschillende manieren'. Een heel belangrijk woord, zeker in onze maatschappij en zéker in deze tijd; iedereen heeft of krijgt er mee te maken, gewild of ongewild!

We worden van alle kanten be-invloed; ten goed of ten kwade, maar je komt er niet omheen!

Als deze week de Wildersformatie in de Tweede Kamer betoogt dat ze in Nederland van de Islam afwillen, en dat de moskeeën gesloten moeten worden, dan zal dat ongetwijfeld invloed hebben op de volgende zetelpeiling! Trouwens, deze peilingen laten wel heel duidelijk zien wat een invloed het beleid van dit kabinet heeft op de kiezers;  begonnen ze als coalitie met 77 zetels, nu resten er nog slechts 34 als er nu gekozen zou moeten worden! Inclusief de twee Turkse leden van de PvdA-fractie, die weggestuurd werden maar wel hun zetel meenamen! En wat zal dát weer voor invloed hebben op het stemgedrag van de Turkse bevolking, straks bij de Provinciale Statenverkiezing? Bovendien, de SP waarschuwde bij monde van Sadet Karabulut minister Asscher voor de ongewenste beïnvloeding  van de Turkse president Erdogan, die al lang grip probeert te krijgen op de Turken in ons land.

In Israël zien we de vreselijkste dingen gebeuren; aanslagen in Jeruzalem op burgers die op de tram staan te wachten,  of op mensen die in de synagoge komen bidden en daar vermoord worden door Palestijnen die onder invloed van de mooiste beloften de dood verspreiden onder onschuldige mensen. Op de kleuter- en lagere school wordt de kinderen al geleerd om de Joden te haten en te doden! Wat moet er van zo'n generatie terecht komen die onder deze duivelse invloeden wordt grootgebracht? Arme mensen! Met honderden staan ze klaar tot ze aan de beurt zijn om een levende 'bom' te worden, totaal onder invloed van een fataal duivels fanatisme, dat hen is 'aangepraat' door extreme fundamentalisten!

Op een schijnbaar onschuldige manier worden ook wij aan alle kanten beïnvloed; we krijgen van alles binnen via allerlei kanalen. De flyers en folders die in een maand als deze onder ons verspreid worden om ons koopgedrag te beïnvloeden spreken voor zich! Veel mensen sluiten hun brievenbussen voor al deze pamfletten,  die van buiten komen, door er een sticker  op te plakken, maar ook van binnenuit stroomt het de huiskamer binnen via tv, computer en radio. Ja echt, als we niet selectief te werk gaan dan worden van alle kanten belaagd!

En dat kan enorme schade berokkenen, zowel materieel en financieel, als geestelijk! Denk niet dat het jouw deur wel voorbij gaat, want we hebben er allemaal mee te maken! Duivelse machten wenden dag en nacht hun invloed aan om mensen kapot te maken, op alle mogelijke manieren!

De gevolgen zijn vaak rampzalig; schulden, verslaving, angst, slapeloosheid, lichamelijke en psychische problemen, echtscheiding en andere ellende.

En vergis je niet in de belangrijkheid van jouw  invloed   op de mensen waar je dagelijks mee omgaat,  je kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld. Een kleinigheid kan al voldoende zijn! De wijze koning Salomo schreef het al in Prediker: "Een dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinkend gisten; evenzo heeft een weinig onverstand meer invloed dan wijsheid en eer." Pr.10:1, vrij vertaald]

In de Bijbel, het Boek van God, onze Schepper, komt het woord als zodanig bijna niet voor, maar het is ons juist gegeven als een Kompas, om ons te beschermen tégen en ons te weerhouden van verkeerde invloeden! Talloos zijn de waarschuwingen en de aanwijzingen die ons gegeven worden. "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw,op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden." [2 Pet. 5:8] In deze tijd zullen die verkeerde invloeden alleen nog maar toenemen, omdat de duivel weet dat zijn einde nadert! Maar allen die Jezus als Verlosser hebben aangenomen zullen behouden worden, want " er is geen andere naam  waardoor wij behouden worden."  [Hand.4:12] Velen van ons zijn in de loop der jaren zodanig beïnvloed dat zij daaraan én aan alle Bijbelse zékerheden zijn gaan twijfelen, zodanig, dat er van hun blijde geloofszekerheid weinig of niets meer is overgebleven! Tallozen zijn, zoals Paulus het schrijft aan de

Efeziers: "onder invloed gekomen van allerlei wind van leer" [Ef. 4:14], en hebben de Énige  Weg van de Waarheid verlaten! Mede door alle mediamogelijkheden en mobiliteit van mensen komt "allerlei wind van leer 'aangewaaid' en wordt er op mensen ingewerkt! Kerken lopen leeg en de voormalige godshuizen worden tentoonstellingsgebouwen o.i.d. Gods Geest wil wonen bi j de mensen, maar niet als dé Waarheid met voeten getreden wordt en Jezus' verlossingswerk ontkend of gebagatelliseerd! Als ik lees en zie dat de paus in de Blauwe moskee in Istanbul, samen met de grootmufti in gebed gaat, dan schrik ik daar van. Stel je voor: de paus draagt als titel ' Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde'.  De grootmufti  vertegenwoordigt een godsdienst die Jezus Christus als Zoon van God loochent. En samen bidden ze dan tot wie? Is het gek dat mensen beïnvloed worden en denken dat het allemaal op hetzelfde neerkomt? Ach kom, denk je misschien wel, t' is toch een mooi gebaar?

Nee, dat is het niet; ik ben van mening dat de paus beter zou moeten weten. God is hier niet blij mee! Hém alleen komt alle eer toe, én Jezus Christus, Zijn Zoon, Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde! Hij alleen, JEZUS,  is de WEG, de WAARHEID en het LEVEN! Hij is de Enige weg naar God want "Hij had de mensen zo lief, dat Hij zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft!"[Joh.3:16] Dit geldt voor elk mens! Ik wil je niet beïnvloeden maar wel de Enige Weg naar een eeuwig volmaakt leven wijzen! En Die Weg dát is Jezus! En weet wel, élke ontkenning daarvan, wie het ook aan je vertelt,  is een duivelse leugen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl