Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2015
2015-01-06 01:34:48
Categorie: columns-hvdb-15
Ingezonden door: Edida


HOUVAST?

Vandaag komt er weer een einde aan een periode 'anders dan anders'; kerstdagen, vakantie, afsluiting van een oud jaar en de start van een nieuw jaar. Morgen, Maandag, begint het gewone leven weer; een tijd van rust, party's , eten en drinken, gedenken en gezelligheid is voorbij, en een normale week van werk, naar schoolgaan of studeren ligt voor ons. Het jaar 2015 heeft z'n ritme gevonden! En nu moeten wij nog in ons ritme komen; na alle goede wensen die we ontvingen mogen we nu uit gaan zien naar de invulling daarvan. Wat zal dit jaar gaan brengen? Wat we achter ons laten was een heftig jaar, en een heleboel wat ons bezig hield nemen we mee, het nieuwe jaar in! Konden we het maar achter ons laten, die dingen waar we ons zorgen over maken, net als dat afgedane jaar. Maar nee, de zorgen van deze wereld storen zich niet aan grenzen, aan geen tijdsgrenzen en ook aan geen landsgrenzen! Ook in 2015 nemen wij ze mee als virussen die niet uit te roeien zijn! Niet alleen het dodelijke Ebola virus dat nog steeds tientallen slachtoffers maakt, maar vooral het virus van 'geweld' dat zich langzaam maar zeker nestelt in tal van landen, verspreidt door groeperingen die voor 'de dood' kiezen en door hun wrede geweld talloze slachtoffers maken, brengen in dit jaar heel veel onzekerheid en angst met zich mee.  ISIS, Al Qaida, Boko Haram, Taliban, Hamas en de Moslimbroederschap, namen met een dreigende klank, niet meer weg te denken uit de media,  zijn de dragers van dit alles vernietigende 'virus'! De opstand in Syrië, die in Maart 2011 begon, is uitgelopen op een burgeroorlog die nu zijn vijfde jaar ingaat! Het is een bron geworden van duivels geweld dat inmiddels miljoenen slachtoffers voort heeft gebracht, dodelijke slachtoffers, gewonden en vluchtelingen! Syrië is een puinhoop geworden, grotendeels in puin geschoten door haar eigen leger! En de Europese landen worden nu overspoeld door duizenden Syrische vluchtelingen, die de dood ontvlucht zijn. De zgn. Arabische Lente in het Midden Oosten is geworden tot een inferno voor deze regio!  In bijna elk land zijn dood, verderf en anarchie de dagelijkse ingrediënten! En er is nog geen glimpje van hoop op verbetering, in dit jaar! In Europa, waar dit soort dingen, God zij dank, [nog] niet aan de orde zijn, kent men ook nog steeds de  al maar durende crisisproblemen, en  waarvan het einde nog niet in zicht is. En nu daarnaast het enorme vluchtelingenprobleem, de boycot tegen en van Rusland, een recalcitrant Griekenland dat dreigt uit het gareel te gaan lopen. Een Nederland dat het nieuwe jaar ingaat met een groot zorgenkind: de Zorg; en daarnaast de komende Provinciale Statenverkiezingen  op 18 Maart a.s. wat een grote zorg voor het zittende kabinet zal zijn! Kortom, kunnen we ook nog iets positiefs verwachten in dit jaar?

Gaat er iets terecht komen van al die "Heil en Zegen" wensen, die ons zijn toegewenst? Ik hoop het natuurlijk van harte, voor u allemaal. Maar ik verwacht wel een heftig jaar waarin we van alles kunnen verwachten! Door de christenen, vooral door hen die verdrukt en bedreigd en worden, wordt uitgekeken naar de Here Jezus Die Zijn volgelingen komt ophalen. De Bijbel geeft aan wanneer dat zal gebeuren, niet met dag en datum, maar wél noemt Gods Boek de gebeurtenissen die in die Tijd zullen plaatsvinden. En ja, die gebeuren nu! "Let op: waak en bid, want je weet niet wanneer het de tijd is, [Mar.13:33] waarschuwt Jezus Zelf. Een heel belangrijke factor is daarbij Israël, dat piepkleine landje in het Midden Oosten, dat ik in bovenstaand relaas nog niet noemde. Het ligt daar op de navel van de aarde, omgeven door moslimlanden die allemaal willen dat ze verdwijnt van de aardbodem!

Maar dat gaat niet gebeuren want hun God is JHWH, Die tegelijk de Almachtige God van hemel en aarde is! Hij gaat een bijzondere weg met Zijn volk; na alle uitroeipogingen door de eeuwen heen, is het één groot wonder dat het nog bestaat en een levend welvarend volk is, de enige democratie in die heksenketel, daar, en steeds meer tot zegen van de hele wereld! God had en heeft met dit land en volk een bijzondere bedoeling, en  niemand hoeft te proberen Hem daar van af te brengen! Uit dat volk liet God Zijn Zoon Jezus geboren worden! Is dat al niet bijzonder genoeg? Jezus leefde daar, stierf daar aan het kruis voor jou en mij, lag daar drie dagen in een graf en stond toen op, omdat Hij God is, en sterker dan de dood en de duivel, Halleluja! Vanuit dát land vertrok Hij weer naar de hemel, en dáár komt Hij ook weer terug, om vanuit Jeruzalem, de onverdeelde hoofdstad van Israël.

De wereld te gaan regeren! De Bijbel voorzegt heerlijke dingen maar ook vreselijke dingen; wat Israël betreft gaat het een heerlijke toekomst tegemoet, maar haar staat ook nog veel onheil te wachten!

"Al  de volken van de aarde zullen zich tegen haar [Israël ]verzamelen."[Zach.12:3] Je ziet dat steeds meer gebeuren; Europa, de VN, op een enkel land na, zijn als het er op aan komt tegen Israël! Dat zal dit jaar alleen maar toenemen, totdat ook de VS haar vetorecht niet meer gebruikt om Israël te beschermen! Dan zijn de rapen gaar en zullen de legermachten optrekken naar Jeruzalem; maar dan zal ook JHWH, de God van Israël, de God van de hemelse machten voorgoed afrekenen met de vijanden van Zijn volk. Lees het maar in Zijn Woord: Zacharia 12.

Er staat dus nogal wat te gebeuren; ook worden er dit jaar, voor het laatst deze eeuw, twee bloedrode manen verwacht op twee Joodse feestdagen! "En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen." [Luc. 21:25-26]

Dat zei Jezus al toen Hij op aarde was, tegen zijn volgelingen, en die woorden gelden nog, voor nu, voor ons! Mensen zijn bang, ze zoeken houvast, maar in feite is alles even wankel! Het Enige houvast in deze wereld waar je wérkelijk op kunt vertrouwen is God en Jezus, Zijn Zoon. Als je dat doet, gaat doen, dan zegt Jezus: "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef je hoofd op, omdat je verlossing nabij is. [Luc.21:28] Of het allemaal wel waar is? Jezus zegt: "De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan." [[vs 33]

Jezus wil je Houvast zijn, ook als het stormt in je leven! Vertrouw je aan Hem toe, Hij kent iedere situatie en wil je helpen, wat er ook gebeurt! Dat wens ik je toe voor elk moment van 2015: Zijn steun, Zijn zorg, Zijn liefde, Zijn HOUVAST voor elke dag!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl