Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2015
2015-02-18 22:00:19
Categorie: columns-hvdb-15
Ingezonden door: Edida


Sloop de crisis........?

Nogal een agressief begin, zo lijkt het. Ik zal je zeggen dat ik niet wist waarover te schrijven. Er komt in deze hectische wereld zóveel op me af dat ik er geen touw aan kan vastknopen. Ik bedoel dat ik het niet kan samenvatten onder één titel. En toen kwam ik deze slogan tegen op m'n computer, een internetsite waar je mee kunt doen met het voordelig inkopen van energie, telefoon en andere zaken. Verder wijd ik hier niet over uit, maar doe je voordeel er mee als het je past.

Is de wereld niet een en al crisis in deze fase van de tijd? Het werelddeel dat wij bewonen heeft minstens drie crisissen te slopen, en het is de vraag of ze ooit zover zullen komen. De al lang voortwoekerende economische crisis, waarbij het zorgenkind Griekenland opnieuw de nodige sores veroorzaakt. Daarnaast het elke dag weer actuele conflict Oekraïne-Rusland,  waar, ondanks een wankel akkoord, de lont dicht bij het kruitvat ligt en elke dag nog geschoten wordt!  En dan het al maar toenemende vluchtelingenprobleem, een niet te onderschatte crisis van formaat! De 'rest van de wereld'  voorziet Europa van tienduizenden vluchtelingen; vanuit de oorlogsgebieden en de landen waar  ISIS haar kalifaat aan het stichten is varen ze het 'veilige' Europa tegemoet. Op het Italiaanse eiland Lampedusa weet met geen raad meer met de honderden bootvluchtelingen die dagelijks aankomen. Vorig jaar bereikten 170000 vluchtelingen het eiland; hoewel de meesten het land moesten verlaten heeft het merendeel zich verspreid over Italië, van waaruit ze een plekje proberen te vinden in Europa! En het einde van de vluchtelingenstroom komt niet in zicht; Libië loopt leeg vanwege het geweld, in Syrië gaat de strijd nog altijd door, ook na meer dan 200.000 doden en miljoenen vluchtelingen, en ook landen als Nigeria, Niger en Kameroen worden geteisterd door de moordenaars van Boko Haram, die 'de dood' hebben aan al wat westers is! Als gecultiveerde Europeanen worden we wekelijks geconfronteerd met onthoofdingen, steniging, verbranding en moordpartijen! En ook in onze eigen steden dreigt het gevaar; we zagen het in Parijs en vorige week in Kopenhagen: normale vredige burgers worden vermoord omdat ze hun vrijheid van meningsuiting tot in het extreme uitbuiten. Maar ook Joodse mensen zijn weer het slachtoffer, alleen omdat ze joods zijn! Is dat in feite ook niet een Europese crisis, dat we de veiligheid van Joodse burgers niet meer kunnen garanderen? Is het niet een grote schande dat de scholen en synagogen van deze mensen bewaakt moeten worden, ook in ons land? Zag je de video waarop te zien is dat een journalist in Parijs met een keppeltje op door een wijk gaat lopen? Hoe hij belaagd, uitgescholden en bespuugd wordt, alléén omdat hij er Joods uitziet? Ik kan er om huilen, zoveel haat en onrecht! Kort geleden werd het einde van de Holocaust herdacht, 70 jaar geleden, en nu, anno 2015, vluchten de joden terug naar Israël omdat het wéér gevaarlijk wordt! En dan vindt men het nog vreemd dat Netanyahu, de premier van Israël zijn volksgenoten aanspoort om naar hun door God gegeven land te komen! Na alle terreur is het daar veiliger dan in Europa! Bovendien, de Profeten hebben het al eeuwen geleden in opdracht van JHWH geprofeteerd dat alle Israëli's naar hun land zullen terugkeren, uiteindelijk! Wat de profeet Jesaja voorzegde is nu aan het gebeuren: " God zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen."  [Jes.11:12]

En de profeet Ezechiël voorzegt zelfs dat de God van Israël er niet één achter zal laten, Hij brengt ze allemaal terug in het land dat Hij hen voor eeuwig heeft toegewezen! "En de volken zullen weten dat Ik de Here hun God ben, wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat." [Ez. 39:28] Wat meer dan 2500 jaar geleden werd voorzegd is nu aan het gebeuren, al vanaf 1948! Maar nu wijst alles er op dat het gaat versnellen! Ook de crisissen in de wereld wijzen naar te terugkomst van Jezus Christus! De donkerheid, de duisternis die al maar toeneemt, ook dat noemde Jesaja al: "Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over Israël zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over haar gezien worden."[ Jes.60:2]

We zeggen nogal eens 'de tijd zal het leren', maar laten we ons leren door de tijd, door de gebeurtenissen die plaats vinden? De gebeurtenissen in de tijd laten ons zien dat de  profetieën uit  Gods Woord wáár zijn, en dat zou ons dan toch zéker moeten overtuigen! Petrus, die drie jaar met Jezus optrok en alles van nabij meemaakte en hoorde, schreef in zijn brief: Wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. [....] En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wél er acht  op te geven, als op een lamp die schijnt in een donkere plaats...." [2 Pet. 1:16-17]

Duisternis en donkerheid bedekt de aarde, daar is geen twijfel over. Satan en zijn demonen zijn de veroorzakers, door mensen heen! Maar hun tijd is bepaald door God, Die regeert! Zolang het nog duurt zullen de crisissen aanhouden, en nog verergeren! Ze worden door mensen niet gesloopt!

Misschien tijdelijk een opleving, ergens, maar we zullen moeten wachten tot God Zelf de satanische bolwerken van de duivel voorgoed vernietigt! En dat gáát gebeuren, want Jezus lééft en Hij regeert! 

Hij kwam eens als Redder der wereld en Hij wacht nu tot Hij kan komen om op deze aarde te gaan regeren, vanuit Jeruzalem! Tot zolang wil Hij een Schuilplaats zijn voor ieder die tot Hem komt met zijn of haar zorg en angst. En wanneer je komt kan ik ,met Mozes,  je zeggen:  "het is de Heere, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten." [Deut. 31:8]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl