Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2015
2015-03-05 22:10:03
Categorie: columns-hvdb-15
Ingezonden door: Edida


RELATIE[F]

Een woord met een dubbele betekenis; relatie heeft met 'betrekking tot iets of iemand' te maken en relatief met betrekkelijk! Hoe betrekkelijk alles is ervaren we bijna dagelijks, en dát heeft bijna altijd iets te maken met iets of iemand, of het staat ermee in relatie! Neem als voorbeeld  'het probleem' van Groningen; het enorme aardgasveld van Slochteren werd een goudmijn voor ons land, en het kon niet op. Vanaf de jaren zestig werd het een welkome bron van inkomsten voor de Staat, en het had nog jaren kunnen duren als niet al die lichte aardschokken, die daar al enige jaren plaatsvinden, roet in het eten hadden gegooid! De betrekkelijkheid van deze bron is nu wel aangetoond, en de relatie tussen de Staat en de Groningers is in hoge mate verslechterd! De feiten zijn dat Nederland er jarenlang goed garen bij heeft gesponnen, en de inwoners van het hoge Noorden in toenemende mate er alleen maar schade door lijden aan huizen, gebouwen en fundamenten, maar ook fysieke schade. Nu uit rapporten ook blijkt dat door de jaren heen alleen maar werd gedacht aan winst maken, en totaal niet aan het welzijn van de bewoners, wordt de ontevredenheid en boosheid alleen maar heftiger. De nu verantwoordelijke minister Kamp krijgt het allemaal op zijn bordje, en de eens zo'n krachtige pijler van onze economie is nu tot zijn hoofdpijndossier geworden! Een drastische inkrimping van de gaswinning en een genereuze tegemoetkoming aan gedupeerden zou de relatie kunnen herstellen, maar dan moet er niet lang meer getut en getalmd worden!

Hoe relatief kan iets zijn, hoe betrekkelijk. We zien het om ons heen gebeuren, de talloze relaties, huwelijken die verbroken worden na vijf, tien, twintig, dertig jaar, het is aan de orde van de dag! Het is een bloeiende 'bedrijfstak' geworden: het scheiden en begeleiden van partners die elkaar eens trouw beloofden tot de dood! Duizenden advocaten, mediators en hun medewerkers verdienen elke dag een dikke boterham aan deze berg van verdriet en ellende.

Ik schets je nog zo'n situatie die in deze dagen wel heel duidelijk aan het licht komt. Het betreft Israel en Amerika; de premier van Israel, Netanyahu, kwam op verzoek  van de voorzitter van het Congres deze gemeenschap toespreken, zeer tegen de wil van de president van de VS, Obama. In een overvolle zaal van enthousiaste toehoorders ontbraken dan ook de president en de vicepresident, alsmede de minister van buitenlandse zaken en andere Democraten. Israel wil  Amerika waarschuwen voor een deal die zij wil sluiten met Iran, het meest gevaarlijke land ter wereld! Onbegrijpelijk voor velen, maar Obama gaat maar door en het lijkt wel of hij de vriendschap met Israel wil opofferen ten behoeve van een deal  met het land waarvan de leider, de ayatollah Khomeini , niet anders doet dan Israel en Amerika bedreigen met vernietiging. Hij is het die de VS regelmatig de 'grote Satan' noemt! Toch onderhandelt Amerika met deze regering, die op grote schaal bezig is het terrorisme te sponsoren, en haar Islamitische Republiek ten koste van alles uit te breiden. Duidelijk wordt dat Obama, ten koste van de vriendschap met Israel, onderhandelt met de vijand van haar vriend! Hoe relatief kan een relatie zijn, of denk je dat het nog wel mee zal vallen?

Sta je wel eens bij stil bij de betrekkelijkheid van alles, om je heen en in de wereld? Tegenover het woord relatief staat een ander woord: absoluut of volstrekt of volkomen, aanduidingen die twijfel moeten uitsluiten! Maar ik ben er zeker van dat deze woorden uiteindelijk

voor déze wereld geen blijvende waarde hebben. Ik ben er volstrekt van overtuigd dat al het zichtbare relatief is, betrekkelijk dus! Hoe je het ook went of keert, zie maar om je heen hoe het is, en let maar op hoe het wordt, vanavond, morgen, volgende week, álle relaties met mensen of dingen, ze zijn allemaal betrekkelijk. Of het nu om een hoge positie gaat of om bezit, om edele metalen of euro's of dollars, om schoonheid of gezondheid of welk ander 'rotsvast' bezit dan ook,

het is op weg om te verdwijnen! Het verrot, het wordt gestolen, kunst wordt kapot geslagen door ISIS, schoonheid verbleekt en vervalt, gezondheid neemt af en uiteindelijk vergaat álles, zoals de Bijbel voorzegt! "Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig."[2 Kor. 4:18] Uiteindelijk zal al het zichtbare vergaan, het is alles relatief, niet van eeuwigheidswaarde! De apostel Petrus schreef aan mensen van toen en nu: "Als je daaraan denkt,

hoedanig behoort dan je handel en wandel te zijn." [2 Pet.3:11] Er gebeuren zoveel dingen, de wereld kreunt en kraakt in haar voegen. Als je meent dat het allemaal vanzelf wel weer over zal gaan, en je de voorlichting en leiding van Gods Woord in de wind slaat, dan zal je enorm teleurgesteld gaan worden, op een moment in de tijd of eeuwigheid!  Ik wil je er heel graag bij bepalen dat naast al die relatieve relaties, ál die betrékkelijke dingen, één absoluut zékere  relatie mogelijk is met Jezus Christus, de Zoon van God! Ongelofelijk en onvoorstelbaar, maar wel voor 100% wáár en zéker!  De énige Relatie die eeuwigheidswaarde heeft en tijdloos is, dus waardevast! Je kunt proberen al die onzekerheden in te dekken, maar het zal je niet lukken! Álles is relatief en verliest z'n waarde uiteindelijk: bij je sterven of al eerder , of  "als het brandende vergaat." [2 Pet.3: 10] Ik raad je aan te doen wat ik deed: kies voor JEZUS, de Enige Relatie Die niet Relatief is, en dat ook niet wordt! Dan mag je met vele anderen uitzien naar een nieuwe wereld waarop gerechtigheid geen uitzondering meer zal zijn, maar regel!  Dan zal de bede "Uw wil geschiede"  ten volle in vervulling gaan! Jezus hoeft geen religie; Hij wil een relatie met jou, voor Hij komt! Daar deed Hij het allemaal voor, aan dat vervloekte kruis: voor jou!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl