Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2015
2015-05-25 21:33:58
Categorie: columns-hvdb-15
Ingezonden door: Edida


Geestelijk........!

Het komt wellicht wat zwaar over, deze 'kop', maar toch wil ik er iets over schrijven, zo rond deze Pinksterdagen. Nog maar een heel klein gedeelte van onze bevolking, zo blijkt uit gehouden onderzoeken, weet nog de betekenis van het Pinksterfeest. Het is vervaagd, wazig geworden, en de betekenis klinkt zweverig! Men vindt het niet meer van deze tijd om over geestelijke dingen te denken en te praten; dat is van vroeger, en nu misschien nog voor zweverige mensen, maar niets meer voor deze snelle, flitsende en moderne eenentwintigste eeuw! Dat kun je denken en geloven, maar dan zit je er wel goed naast! Gods Woord, de Bijbel leert ons juist hoe ontzettend belangrijk de geestelijke wereld is, en blijft! Als je geen waarde hecht aan Gods Boek en het niet beschouwt als het gezaghebbende Woord van de ware God Die regeert, dan zal het voor mij moeilijk zijn om je te boeien met deze overdenking. Maar zeker zullen er ook lezers zijn die nog niet alles over boord hebben gezet, van wat zij vroeger meegekregen hebben van hun ouders, de kerk en de [zondag]school. Hoe dan ook, voor mij zijn het Gods woorden, opgeschreven door mensen maar wel  voor élk woord geïnspireerd door de Heilige Geest! En daar gaat het mij om in dit stukje, en daar ging het om, bijna tweeduizend jaar geleden, toen daar op dat al 1500 jaar oude oogstfeest Gods Geest permanent op aarde kwam wonen, in mensenharten! Toen de Here Jezus hier op aarde alles had volbracht en weer terugkeerde naar de hemel, toen beloofde Hij de komst van Gods Geest. En dát gebeurde, tien dagen na Zijn vertrek. Vanaf dat moment werd dat voor gelovigen een realiteit, door de eeuwen heen, en nog altijd! "De Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft" [Rom.8:11] kwam in mensenharten wonen en werken, en hen leiding geven. En dat is nog altijd zo; zoals ik al schreef, de geestelijke wereld is een realiteit die zwaar onderschat wordt, door de wereld, maar helaas ook door kerkmensen. Heel vaak wordt er nooit of nauwelijks over nagedacht! God Zelf is Geestonzichtbaar maar overal aanwezig! Hoe belangrijk het geestelijke, het onzichtbare is, dát zegt Gods Woord duidelijk: Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe: "Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. " [2 Kor. 4:18] Gods Geest wil ons daar de weg in wijzen, dáár is Hij voor gekomen! Talloos zijn de mensen die slechts hechten aan het zichtbare, en opgaan in wat de wereld hen te bieden heeft! Zij klampen zich vast aan mensen, zaken of andere dingen die tijdelijk zijn en hen ontvallen tijdens hun leven of anders zeker bij hun sterven! Een bizar gebeuren tijdens deze week illustreert wat ik bedoel: een kip had bij ons 21 dagen zitten broeden en een dag later waren er zes kuikens te bewonderen. Ik haalde de kip met haar kroost uit de mand en liet haar in het hok, waar ze direct de kleintjes onder haar vleugels nam. Een paar uur later ging ik bij haar kijken en zag tot m'n ontsteltenis dat ze op haar rug lag, met de poten omhoog, dood! De kuikens? Die vond ik tussen haar veren, zich vastklampend aan het nog warme moederlijf! Gelukkig was ik nog op tijd om hen onder een warmtelamp te brengen, die de onmisbare moederwarmte compenseerde.

Ik zag daarin het beeld van mensen die zich vastklampen aan zichtbare aarde zaken die geen eeuwigheidswaarde hebben, maar teloor gaan, of aan mensen die dood gaan! God heeft op dat Pinksterfeest in Jeruzalem Zijn levendmakende Geest uitgestort op mensen van allerlei slag, en dát doet Hij nog steeds. Ook jij zou er zo voor in aanmerking komen, want Jezus Christus gaf Zijn leven voor élk mens!

De aarde, deze wereld, wordt in de Bijbel "het rijk der duisternis" genoemd, waar de duivel met zijn demonen regeert. Als je niet in het onzichtbare gelooft, niet gelooft in een geestenwereld, dan zal je dit ook niets zeggen. Maar het is wel de realiteit! Ga maar googlen of kijk naar het journaal, dan zie je de troepen van IS  in het Midden Oosten als een demonische macht van satan een spoor van dood en ellende trekken. Gelukkig gaat daar een einde aan komen! Jezus heeft door Zijn dood aan het kruis én daarna Zijn opstanding uit de dood élke macht overwonnen! Wanneer Hij na het volbrachte werk Zijn hemelvaart gaat maken zegt Hij: " Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." [Mat.28:18]

Dat is moeilijk te geloven als je alle chaos ziet op deze planeet; dan komt het aan op geloven als je 'het' niet kunt zien! Daarom is het onzichtbare zo enorm belangrijk, het zichtbare valt daarbij in het niet, ook al lijkt dat helemaal niet zo!

Geestelijk, jij, ik, iedereen heeft er mee te maken, of je wilt of niet. Als je kiest voor Die levendmakende Geest dan zegt Jezus Zelf: " Hij zal je in de waarheid leiden," [Joh.16:13] op een weg, dwars door deze zieke wereld! De Heilige Geest is nog altijd actief en komt graag in je wonen, als je dat vraagt. Het is een gebed dat altijd verhoord wordt! Het geestelijke, het onzichtbare is een realiteit; blijf je niet vastklampen aan dingen die vergaan of doodgaan, maar ga je koesteren in de warmte van Gods oneindige liefde, die eeuwig blijft! 

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl