Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Bestuur

 

 

Het bestuur van Stichting H.C.J.B. Nederland
Hoort Christus Jezus' Boodschap
 

 


 

Voorzitter Secretariaat & P.R. Penningmeester
Wim Bootsma Hanneke Rademaker Saapke van der Goot
voorzitter@muurkrant.org publicrelations@muurkrant.org penningmeester@muurkrant.org
secreatriaat@muurkrant.org

Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid
Nel Appeldoorn Jan Lensink Anneke Methorst
bestuurslid-nel@muurkrant.org bestuurslid-jan@muurkrant.org bestuurslid-anneke@muurkrant.org

 naar de pagina waar u vandaan kwam

 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org

naar boven

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR

naar boven