Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Onze doelstelling

"Wat is nu precies de muurkrant?".

Een goede vraag waar wij als initiatiefnemers graag een antwoord op willen geven.
Op /index.php?page=st_vg_muurkrant lees je hoe het allemaal begon.  
Op /index.php?page=st_overgang_mk_hcjb lees je hoe het daarna verder ging.
 
 
Met de diverse muurkranten (lees e-zines) willen we meerdere doelgroepen bereiken:
binnen ons christelijk erfgoed de lezer(s) aan te moedigen de Here Jezus te volgen, te dienen en voor Zijn eer te leven.
 
Daartoe zijn verschillende redacties gevormd die daar elk op eigen manier vorm en inhoud aan proberen te geven, waarbij men zich probeert in te leven in het niveau van de lezer (het kind, de tiener, de jongere, de volwassene, de leidinggevende) binnen ons christelijk erfgoed dat we overigens erg breed trekken.
 
Zo kun je mensen van reformatorische huize binnen de redacties aantreffen, van baptistenhuize, evangelisch, pinksteren enzovoort.
 
Wil je meer weten of roept bovenstaande vragen bij jou op, laat dit gerust weten.
Mocht u/jij denken een bijdrage aan de doelstelling van de muurkrant te kunnen leveren, in welke vorm dan ook, en een bepaalde doelgroep trekt joU in het bijzonder aan, laat het ons dan weten.
Op die manier kunt/kan ook u/jij mensen via internet met het geloof in de Here Jezus bereiken
 
Met vriendelijke groet,
Wim Bootsma.
Voorzitter Stichting HCJB

 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR