Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
ACIweb
Service: externe nieuwsberichten: dagelijkse updates


Service: externe nieuwsberichten: dagelijkse updates

Deze webpage is bedoeld als extra service voor de bezoeker van onze website,
en wordt automatisch gevuld met nieuws van https://www.aciweb.nl/ (Laatste Nieuws)

Het bestuur van de Stichting HCJB Nederland draagt echter NIET de verantwoordelijkheid
voor de inhoud hiervan. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij:
Algemeen Christelijke Informatie

 Koppen: Laatste Nieuws van ACIweb

 

 Deze info is een extra service van de MUURKRANT
de inhoudelijke
verantwoordelijkheid ligt echter bij de instantie vermeld in 'bron'.

naar de pagina waar u vandaan kwam 

Klik HIER als je de MUURKRANT in het vervolg ook toegezonden wilt krijgen.

Externe Nieuwsbron verzorgd door: ACIweb.nl 

 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org

naar boven

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR

naar boven