Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Kerknieuws


service externe nieuwsberichten - dagelijke update

Deze webpage is bedoeld als extra service voor de bezoeker van onze website,
en wordt automatisch gevuld met nieuws van www.kerknieuws.nl.
Het bestuur van de Stichting HCJB Nederland draagt echter NIET de verantwoordelijkheid voor de inhoud hiervan. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de IKON.

Koppen: Laatste kerknieuws

 naar de pagina waar u vandaan kwam

Meer berichten in het archief van IKON-Kerknieuws


 Deze info is een extra service van de MUURKRANT
de inhoudelijke
verantwoordelijkheid ligt echter bij de instantie vermeld in 'bron'.

 

Klik HIER als je de MUURKRANT in het vervolg ook toegezonden wilt krijgen.


 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org

naar boven

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR

naar boven