Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Muurkrantdag 2009 Uitnodiging
 

U I T N O D I G I N G
Ter versteviging van de onderlinge band
tussen bestuur en medewerkers enerzijds en de lezers anderzijds
hopen we op
D.V. zaterdag 16 mei 2009 (van 10.30 u tot 15.00u) de jaarlijkse

MUURKRANTDAG

te houden.

We gaan naar het oosten des lands:

de Pinkstergemeente Sion, Goudenregenstraat 43 te Hengelo (O)

wil ons voor een dag herbergen.

 

Dit jaar is er een centraal thema, dat als een rode draad door deze dag zal lopen:

“In vuur en vlam voor Jezus”

Een vurig thema, waarover de twee gastsprekers van deze dag hun licht zullen laten schijnen.

  • Biker Bherke uit België staat “In vuur en vlam voor….”
  • Henk Kempers uit Hengelo (O) staat “In vuur en vlam door …..”


Ter introductie:

Biker Bherke is het pseudoniem van Albert Willems.
De homepage van “zijn” website (https://www.bikersforchrist.be)  begint met:
Wat zie je als je een Biker ziet? Ruig, leer, kettingen...  en dat op hun leeftijd, uitschot.
Waar dit commentaar eindigt, begint een stuk van de Bijbel, Mattheus 7. Oordeel niet. BFC is de perfecte voorstelling van: hoe buitenstaanders reageren, en wat werkelijk huist in de motorrijder. BFC is een motorvereniging van mensen die Jezus in hun hart dragen.
Een combinatie die niet voor de hand ligt, en misschien vanuit die combinatie, laat maar zeggen intrigeert, provoceert, en dus... interesse wekt. Dat is ons vertrekpunt, vanuit een verrassende invalshoek, de werkelijkheid ontbloten.

Bherke (zoals hij zijn bijdragen voor de TienerMuurkrant en de JongerenMuurkrant ondertekent) is een zeer betrokken man en sinds een jaar de trotse opa van een kleindochter!!!! Hij zal zich vast en zeker uitgebreid voorstellen.
Als u wat meer over zijn werk wilt weten, dan moet u eens de website bezoeken! U kunt dan een flinke blik werpen in de keuken van de Biker Christian Club.
Biker Bherke: een aanrader! Oh ja, Bherke heeft ook een boek geschreven: “Van koolstof tot diamant” Ook een aanrader, maar hij zal er zelf waarschijnlijk ook wel iets over vertellen.

Henk, een ‘Tukker’ in hart en nieren, wordt in 1964 geboren in Enschede. Vanaf zijn veertiende jaar gebruikt hij softdrugs en al snel daarnaast ook harddrugs: speed, cocaïne en heroïne. In Hengelo, waar hij als verslaafde woont, is Henk op straat berucht als ‘Bigfoot’. Na een periode van twaalf jaar verslaafd te zijn geweest, wordt Henk in de binnenstad van Hengelo aangesproken door evangeliserende christenen, die voor hem willen bidden. Hij komt radicaal tot geloof en begint verslaafden uit zijn oude circuit op te vangen in zijn eigen huis. “Bijbelkennis had ik niet, maar ik kon vertellen wat God in mijn leven had gedaan!”, vertelt Henk. Veel mensen komen door zijn getuigenis tot geloof en breken met hun verslaving. “Mensen raakten overtuigd van hun zonde en waren hun leven als verslaafde zat. Ze wilden een nieuw leven!” 

 
In oktober 2003 was Henk initiatiefnemer in de oprichting van Stichting Nieuw Leven. Over dit nieuwe leven en dit werk kan Henk nog veel meer vertellen.
 
Wilt u meer hierover horen? Kom dan naar de Muurkrantdag 2009!

De indeling van deze dag ziet er als volgt uit: 

10.30 – 11.00 uur   Aankomst gasten. Koffie met een Twentse krentewegge
11.00 – 11.15 uur   Binnenkomer in de Twentse sproake door Wim Bootsma - Er is een tolk aanwezig
11.15 – 11.30 uur   Rondje gasten onder het motto "Wie is wie?"
11.30 – 12.00 uur   Biker Bherke uit België met "In vuur en vlam voor ...."
12.00 – 12.30 uur   Eigen bijdrage door gasten (lied, gedicht, getuigenis - graag doorgeven bij opgave of binnenkomst)
     
12.30 – 13.30 uur   Lunch (wordt verzorgd)
     
13.30 – 14.00 uur   Henk Kempers uit Hengelo met "In vuur en vlam door..."
14.00 – 14.30 uur   Zang en aanbidding o.l.v. Edith Bosch en Hanneke Rademakers.
(muziek door evt. gastmuzikanten - geef dit door bij opgave)
14.30 – 15.00 uur   Mededelingen door Muurkrantwerkers.
15.00 uur   Uitsmijter in dialect door Jan Lensink - De tolk is er dan nog steeds.

Omdat het wel erg prettig is als we weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen, verzoeken wij u een e-mailtje te sturen naar Wim Bootsma. Zijn emailadres is:
voorzitter@muurkrant.org.
Laat zijn mailbox overlopen vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen!

Om ons in de (on)kosten tegemoet te komen, mag u ook 10,00 euro overmaken op rekeningnummer 3002.26.837 t.n.v. stichting HCJB Nederland te Dokkum o.v.v. 'Muurkrantdag 2009'. Ook kunt u dit bedrag op de dag zelf contant betalen. Maar deze richtprijs mag geen drempel zijn om aan de muurkrantdag deel te nemen. We willen namelijk iedereen (lezer, medewerker, bestuurslid) in de gelegenheid stellen om aan deze muurkrantdag van bemoediging en motivatie deel te nemen. Kosten mogen daarbij geen belemmering zijn.

Wij hopen en bidden, dat we met elkaar een hele fijne, maar vooral gezegende dag mogen hebben!

Namens het bestuur van de Stichting HCJB,
Wim Bootsma
Voorzitter