SERVICE |M U U R K R A N T| (UN-)SUBSCRIBE
Klik op de gewenste
editie(s) om u op te geven.
Voor unsubscribe klik
op afmelden van de betreffende Muurkrant


Ben je nog geen abonnee van de Muurkrant?

Aan- en afmelden Muurkrant Actueel  NIEUW!

Aan- en afmelden Kindermuurkrant

Aan- en afmelden Tienermuurkrant

Aan- en afmelden Jongerenmuurkrant

Aan- en afmelden Gemeentemuurkrant

Aan- en afmelden Mediamuurkrant

OP DIE MANIER KRIJG JE AUTOMATISCH
MAANDELIJKS
DE JUISTE MUURKRANT-EDITIE TOEGESTUURD.

naar de pagina waar u vandaan kwam     
Als je 'browser' JavaScript niet ondersteund, klik dan op de [vorige] om naar de vorige pagina terug te keren.DE VOLGENDE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR:

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

Edities: Doelgroepen: Aanmelden: Redactieadres:
KinderMuurkrant online - klik hier!!!
 
Kinderen van 5 tot 10 jaar Klik hier voor aanmelding voor de KinderMuurkrant Redactie KinderMuurkrant
TienerMuurkrant online - klik hier!!!
 
Tieners van 10 tot 15 jaar Klik hier voor aanmelding voor deTienerMuurkrant Redactie JongerenMuurkrant
JongerenMuurkrant online - klik hier!!! Jongeren van 15 tot 25 jaar Klik hier voor aanmelding voor de JongerenMuurkrant Redactie TienerMuurkrant
Gemeente- en ZendingsMuurkrant online - klik hier!!!
 
Voor Gemeenteleden vanaf 25 jaar Klik hier voor aanmelding voor de Gemeente- en Zendings Muurkrant Redactie Gemeente- en ZendingMuurkrant
Voor redacties van omroepen en christelijke bladen, en andere media Klik hier voor aanmelding voor de MediaMuurkrant Redactie Omroep en KerkredactieMuurkrant

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Uitgever Muurkrant
Naar de website

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948

e-mail: voorzitter@muurkrant.org 
internet: https://muurkrant.org

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:
RABONL2U 3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Aalten
o.v.v. Muurkrant

Terug naar de bovenkant van deze pagina