Kinder M u u r Krant

jaargang 14

week 51

december 2011

volgnummer 04

Klik hier om je uit te schrijven / Klik hier om je aan te melden
 

Thema:

Afscheidnemen

Inhoud

Binnenvaller

Er is een tijd van komen

Klik hier voor de kleurplaat

en er is een tijd van gaan

Van de redactie

Het is heel lang geleden, dat er een KinderMuurkrant is verschenen. De laatste KinderMuurkrant verscheen in april en thema was toen "Jezus leeft".
We zijn ruim een half jaar verder en nu zitten we kerkelijk gezien in de Adventstijd.
We leven toe naar het grote kerstfeest! Het feest van de geboorte van de Here Jezus.

Klik hier voor de kleurplaat

En de KinderMuurkrant? Die plofte niet meer in jullie mailbox.
Het bestuur van de stichting, die ervoor zorgt, dat de KinderMuurkrant kon verschijnen, heeft helaas moeten besluiten om deze krant op te heffen.
Jammer? Ja, dat mogen jullie zelf bepalen! Maar er is op internet meer dan genoeg te vinden over wat ons samenbindt: de Here Jezus.
Jullie kunnen natuurlijk ook nog de website van de Muurkrant bezoeken. Het archief heeft genoeg materiaal, waar jullie misschien nog iets mee kunnen doen.
@nn@ verwoordt in haar gedicht: "Afscheid van de KinderMuurkrant" de gevoelens van alle medewerkers! Met haar gedicht beginnen we deze Muurkrant.

Namens het hele team van de KinderMuurkrant veel leesplezier toegewenst.

Nel Appeldoorn
Voor de laatste keer eindredacteur van de KinderMuurkrant

Klik hier voor de kleurplaat

Maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand.

HERFST - WINTER

Herfst is: afscheid nemen
van zomers groen,
een welkom aan
andere kleuren.
Herfst kondigt de winter aan.
Blad valt als deken
op aarde, waaronder
nieuw leven reeds is ontstaan.
Vogels vertrekken
naar warmere streken.

De Kindermuurkrant is:
Jaren online zijn
met verhalen, gedichten.
Voor kinderen daar zijn,
van muurkrantgezin zijn.
Vertrekken doet pijn.
We moeten loslaten
en dat is niet fijn.

Veel zegen ontvangen
en doorgegeven.
Het Woord van God
kwam hier tot leven.
Er was veel te delen
met ongekend velen.
We zijn nog te vinden,
wanneer je ons zoekt.
Het wereldwijde web
is niet volgeboekt,
Maar wij zijn uitgeschreven.

Wat wij nog mee willen geven:
Voor ons is het STOP!
Maar de liefde van God houdt nooit op!!!

@nn@

Klik hier voor de kleurplaat

"Digitale bloem" voor ...

Klik hier voor de kleurplaat

Het digitale bloemetje wordt aangeboden aan ALLE TROUWE LEZERS EN LEZERESSEN van de KinderMuurkrant.

Bijbelverhaal: Zacheüs

“Hé, stop! Eerst betalen voor je de stad in gaat!” Zo klinkt het steeds weer bij de poort van Jericho. Allerlei mensen lopen de stad in en uit. Voordat ze verder gaan, moeten ze eerst bij Zacheüs de belasting betalen.
De mensen lopen in een grote boog om hem heen. Zacheüs wordt door de mensen gehaat en hij haat alle mensen. Weet je hoe het komt? De Romeinen, die het land veroverd hebben, hebben in iedere stad tollenaars nodig. Een tollenaar is een soort douanebeambte. Als er iemand de stad in gaat, moeten ze tol betalen om binnen te komen. Dit is dan een soort belasting voor de Romeinen. Toen dit in de stad Jericho bekend werd, wilde niemand dit natuurlijk doen. Je gaat toch niet voor de vijand werken!
Maar dit is nu precies wat Zacheüs wel doet. Hij weet wel, dat de mensen in het dorp dit helemaal niet leuk vinden, maar dat vindt hij niet erg en hij wil snel rijk worden.

Zacheüs is zeker geen lieverdje. Bij de poort van de stad staat zijn tolhuisje. Iedereen, die in de stad komt, moet betalen. Zacheüs vraagt echter meer geld dan nodig is en wat er dan over is, stopt hij mooi in zijn eigen zak. Maar dat maakt hem niet uit. De mensen houden toch niet van hem.

Maar dan gebeurt er iets bijzonders! Op een dag sluit hij zijn kantoor en gaat naar huis. In de verte hoort hij wat mensen praten. Opeens spitst hij zijn oren. Hij luistert nog eens goed. Hij hoort de naam van Jezus.
"Jezus komt er aan", vangt hij weer ergens anders op.
"Wie zal die Jezus toch zijn", denkt Zacheüs, "Ik wil die Jezus wel eens zien. Het schijnt dat hij zo mooi kan vertellen en zelfs dat hij mensen beter maakt.”
Hij heeft ook gehoord, dat een van die volgelingen van Jezus ook een tollenaar is geweest. Zacheüs wilde deze Jezus wel eens zien. Dus loopt hij met al die mensen mee. Maar wat is het druk! Hij kan niets zien. Hij probeert wat naar voren te komen, maar niemand gaat opzij; het lukt niet. Zacheüs is maar klein, dus hij kan niet over de mensen heen kijken. Zou hij die Jezus dan toch niet kunnen zien? Ach wat maakt het ook uit, hij haat toch iedereen en iedereen hem.

Opeens krijgt hij een gigantisch idee. Hij rent naar een grote boom en klimt erin. Zo kan hij alles lekker goed zien. Ja, daar ziet hij die Jezus. Jezus komt al dichter bij. Dan opeens... staat Jezus stil..., vlak onder de boom, waarin Zacheüs zit. Wat zal er gebeurd zijn? Waarom stopt Jezus? Maar Jezus kijkt omhoog en ziet Zacheüs. Zacheüs krijgt een rood hoofd. Hij schaamt zich een beetje: zo'n oude man als hij boven in een boom. Maar Jezus kijkt hem vriendelijk aan en roept naar boven: "Zacheüs, kom vlug naar beneden, want Ik wil vandaag bij jou in je huis zijn".
Wat? Hoort Zacheüs het goed? Kent deze Jezus zijn naam en wil Hij bij hem in zijn huis komen eten? Hij valt van verbazing bijna uit de boom.

Zacheüs springt vlug uit de boom en neemt Jezus mee naar huis. Zacheüs is dolblij. Maar hij hoort ook wel de mensen mopperen: "Jezus gaat op bezoek bij een zondaar, bij een slecht iemand."
Jezus hoort het ook en zegt: "Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden". Hiermee bedoelde Jezus, dat Hij op zoek is naar mensen, die God niet kennen en die niets met God te maken willen hebben. Hij wil ze redden, ze weer naar God brengen, want anders ga je verloren, dan kan je niet bij God horen. Nu lopen ze samen naar huis. Daar zorgt Zacheüs voor een goede maaltijd voor zijn Gast. En wanneer ze bijna klaar zijn, staat Zacheüs op. Hij heeft begrepen, dat God van hem houdt. Al zijn haat tegen de mensen is verdwenen. Jezus heeft het weer in orde gemaakt tussen Zacheüs en God. Hij zegt: "Luister, de helft van alles wat ik heb, geef ik aan de armen. En aan iedereen, die ik teveel tol heb laten betalen zal ik vier keer zoveel terug geven".

Zacheüs is helemaal veranderd. De Here Jezus, de Koning van de wereld heeft hem gezocht en gered.

www.kindengeloof.nl

Klik hier voor de kleurplaat

HELD

Het thema van de Kinderboekenweek was: HELD.
Geloof me, er zijn vele soorten helden: grote helden, kleine helden en alles wat er tussenin kan zitten.
Dit verhaal gaat over Hansje Brinkers, een jongen, die heel lang geleden in Spaarnedam woonde. Oh ja, dat plaatsje ligt vlakbij Haarlem. Het is maar dat je het weet. Enne... dit is een legende, hoor! Het is niet echt gebeurd.

HANSJE BRINKERS VAN SPAARNDAM

Een paar eeuwen geleden woonde er in Spaarndam een jongen, wiens vader sluiswachter was. Een sluiswachter is iemand, die ervoor zorgt, dat het scheepvaartverkeer in goede banen wordt geleidt. Zoiets als een verkeersagent, maar dan voor schepen. Over Hans gaat dit bijzondere verhaal.

Hans zucht diep. Hij moet vanmiddag zijn vader bij de sluis helpen en daar heeft hij helemaal geen zin in! Als je acht jaar bent, ga je natuurlijk veel liever met je vrienden de polder in. Slootje springen, door weilanden hollen en dan tot vette pret van je vrienden in een koeienvla trappen! Wandelen over de IJdijk, die het dorp beschermt tegen de rivier en steentjes in het water keilen. Kijken hoe vaak het steentje over het water stuitert. Oh, er is zóveel te beleven!

Maar vanmiddag is Hans vroeg klaar met zijn werk en zijn moeder roept hem:
“Hans, ga jij straks bij meneer Hals pannenkoeken brengen? Je weet dat hij ze heel graag lust. Het is echt een traktatie voor hem.”
Nou, dat wil Hans wel! Meneer Hals woont eenzaam in de polder. Hij is oud en bijna blind, maar als Hans bij hem is, vertelt meneer Hals honderduit over zijn leven. En hij kan zó goed vertellen, dat Hans alles bijna zelf beleeft.

Hans neemt de pannenkoeken mee en hij wandelt op zijn gemak naar meneer Hals. Zijn vrienden zijn nergens te bekennen. Die zijn natuurlijk met elkaar de polders aan het verkennen. Eigenlijk vindt Hans het niet zo erg, dat de jongens er niet zijn. Hij vindt het wel leuk om naar meneer Hals te gaan.
Deze begint te stralen als hij de stem van Hans hoort.
“Meneer Hals, ik ben het, Hans Brinkers. Mijn moeder heeft pannenkoeken voor u gebakken.”
“Ha Hans! Geweldig, dat je er bent!” glundert meneer Hals.
“Ja, ja, dat begrijp ik! Niemand kan zulke lekker pannenkoeken bakken als mijn moeder! Zij verwent u!” plaagt Hans.
“Ondeugd! Je weet best, dat ik het altijd heel leuk vind als je komt. Dan kan ik lekker vertellen en daar houd ik van!” sputtert meneer Hals.
Hans grinnikt en gaat naast meneer Hals op het bankje voor zijn huis zitten. Het is daar heerlijk, want de zon schijnt uitbundig en de temperatuur is prima.

Meneer Hals zit weer echt op zijn praatstoel en de tijd vliegt voorbij! Voordat hij het in de gaten heeft, is het de hoogste tijd om naar huis te gaan. Hij neemt snel afscheid van meneer Hals.
Als Hans over de dijk terug loopt, merkt hij dat het water hoger staat dan anders. Hij denkt eraan hoe boos het water zou zijn op de stevige sluisdeuren van zijn vader. Hij moet er niet aan denken, dat het water ooit door de dijk zou breken, de sluizen vernielen en het vruchtbare land overspoelen! Wat zou de wraak van het water op zijn vader groot zijn!

Al fantaserend loopt hij verder. Hij kijkt af en toe eens om naar het huisje van de oude man, waarvan de glazen gloeien in het rood van de ondergaande zon, alsof alles in lichterlaaie staat. Hans merkt wel aan de zon dat hij te lang is weggebleven en dat zijn lange schaduw niet meer op het gras valt.
Als hij flink wil doorlopen, hoort hij iets dat hem stokstijf stil doet staan. Het is het geluid van siepelend water. Hans glijdt razendsnel van de dijk en onderaan vindt hij een straaltje water dat door de dijk komt.
Een gat! Een gat in de dijk! Als het water daar door blijft stromen, zal het gat steeds groter worden, totdat de dijk het op die plaats zal begeven. Als het niet onmiddellijk gestopt wordt, zal een ramp Spaarndam en de wijde omgeving treffen.
Bijna onwillekeurig stopt hij zijn vinger in het gaatje en het water houdt op met stromen.

 

Eerst kost het hem geen enkele moeite om zo het water tegen te houden maar later raakt hij verkleumd door het natte gras en de vochtige nevel die laag over de weilanden en het water ligt.
Hij begint hard te roepen: “Help! Help! Help! Kan niemand mij helpen? Ik zit hier onderaan de dijk!”
Helaas hoort niemand hem. Er loopt geen mens zo laat op die donkere dijk. Je kunt werkelijk geen hand voor je ogen zien! Er was in die tijd nog geen elektriciteit en dus ook nog geen verlichting.

Hans wordt hoe langer hoe kouder en stijver en een pijn trekt door zijn vinger, door zijn hand en op den duur door zijn hele lichaam. Hij roept steeds weer om hulp en om zijn moeder. Maar zijn moeder heeft de deur en de luiken al lang gesloten en heeft zich voorgenomen haar zoon morgen maar eens onder handen te nemen omdat hij bij de blinde man is blijven slapen.

Hans klappertandt zo dat zelfs fluiten hem niet meer lukt. Dan bidt hij de Heer om hulp.
“Here Jezus, ik weet zeker, dat U mij hier ziet zitten. Wilt U mij helpen en wilt U mensen naar mij toe sturen. Ik kan niet weg, want dan breekt de dijk door. Maar ik kan ook niet blijven als U me niet helpt. Amen.”

De hele lange avond en nacht blijft hij tegen de dijk aan gedrukt zitten. Hij probeert niet te slapen en een pijn van koude en kramp maakt z'n lichaam gevoelloos. De nacht schijnt eindeloos te duren.
Maar als de nieuwe dag aanbreekt, komt er een dominee over de dijk die de hele nacht bij een meneer, die ziek is, is geweest.

Hans is toch een beetje weggedommeld, maar ineens hoort hij voetstappen op de dijk! Daar loopt iemand! Hansje begint weer te roepen: “Help! Help! Help mij dan toch!”
De dominee staat stil. Wat is dat? Hoort hij iemand roepen? Hij kijkt om zich heen, maar ziet niemand. Hij haalt zijn schouders op en denkt: “Ik ben zó moe, dat ik een stem hoor, die er niet is.” En de dominee wil doorlopen.
Maar dan hoort hij het weer: “Help! Help! Is daar iemand? Help mij dan toch! Ik zit hier onderaan de dijk!”

De dominee rent naar beneden en hij ziet Hans, die nog steeds met zijn vinger het water tegenhoudt. Hij begrijpt meteen, dat het dorp aan een grote ramp is ontsnapt!
Natuurlijk gaat de dominee direct hulp halen en al snel weten de hulpverleners Hans uit zijn benarde positie te bevrijden. Ze maken het gaatje in de dijk dicht en ze brengen Hans snel terug naar zijn ouders. Zijn moeder stopt hem in bed, want Hans klappertandt nog steeds!
Maar de volgende dag komt de burgemeester op bezoek om Hans te vertellen hoe trots de bewoners van Spaarndam op Hans zijn! Hij heeft hen gered van een grote ramp.
Ja, Hans is echt hun held!

Nel Appeldoorn

De twee verspieders

Het volk Israël heeft een hele lange zwerftocht door de woestijn achter de rug. Ze zijn uit Egypte vertrokken. God heeft machtige tekenen gedaan en toen de laatste van de tien plagen voorbij was, liet Farao het volk vertrekken. Mozes leidde hen door de woestijn en al die jaren heeft de Here God voor het volk gezorgd. Hij gaf hen brood, Hij redde hen uit allerlei gevaren en Hij beschermde hen tegen vijanden.

En nu staan ze aan de grens van het beloofde land. Onder leiding van Jozua zullen ze de rivier de Jordaan overtrekken om het land in bezit te gaan nemen. En de eerste stad die ze moeten gaan veroveren is Jericho.
Jozua stuurt twee verspieders op pad. Hij zegt tegen hen: ’Ga het land en de stad Jericho bekijken.’ Ze moeten kijken hoe sterk en dik de muren om de stad zijn. Misschien zijn er wel zwakke plekken in die muren.
Maar dat moet allemaal wel voorzichtig, want niemand mag de twee mannen zien.

Daar komt helaas niks van terecht. De koning van Jericho en ook de inwoners hebben al allerlei verhalen gehoord over dat volk Israël. En vooral ook over die machtige God van dat volk. De veiligheidsdienst, de geheime dienst van de koning houdt alles goed in de gaten. En als er op een gegeven moment twee vreemde mannen door de stad lopen, dan wordt dat al heel gauw tegen de koning gezegd. Direct gaat er een bevel uit dat die mannen in de gaten moeten worden gehouden.
En waar zijn die twee verspieders heen gegaan? Nou, zeg maar naar een hotelletje.
Dat heette vroeger een stadsherberg. Ze moeten toch ergens overnachten. De stadsherberg was gebouwd op de dikke brede stadsmuur van Jericho. En Rachab was er de baas. Bij de voordeur zal wel een soort uithangbord hebben gehangen met de naam van de herberg.

De soldaten ontdekken, dat de twee mannen in de herberg logeren en gaan dat snel aan de koning vertellen. Die stuurt hen weer terug en als de soldaten bij het huis van Rachab komen, roepen ze: “Breng de mannen die in je huis zijn, naar buiten!”
Maar Rachab heeft de verspieders op haar dak verborgen. Daarom zegt zij: “Er zijn wel mannen bij me gekomen, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Toen het donker werd, voordat de stadspoort werd gesloten, zijn ze weggegaan. Als jullie vlug zijn, haal je ze nog in!” Dus jagen de mannen hen na.
Als zij weg zijn, gaat Rachab snel naar het dak. “Ik weet dat God jullie dit land zal geven’, zegt zij tegen de verspieders. ’Wij hebben gehoord hoe Hij de Rode Zee droog heeft laten worden toen jullie uit Egypte trokken, en hoe jullie de koningen Sihon en Og hebben gedood. Ik ben goed voor jullie geweest, dus beloof mij alsjeblieft ook goed voor mij te zijn. Spaar mijn vader en moeder en mijn broers en zusters.”

De verspieders beloven het, maar Rachab moet wel iets doen. “Neem dit rode koord en bind het aan je venster”, zeggen zij, “en haal al je familieleden in je huis. Als wij dan komen om Jericho in te nemen, zullen wij dit koord aan je venster zien en niemand in jouw huis doden.”
En zo gebeurt het ook.
Rachab en haar nakomelingen blijven onder de Israëlieten wonen.
Jozua 2:1-24

Vragen

 • Waar woont Rachab?

 • Waarom heeft Jozua twee mannen naar Jericho gestuurd?

 • Wat beveelt de koning van Jericho Rachab te doen, en wat geeft ze als antwoord?

 • Hoe helpt Rachab de twee mannen, en wat vraagt ze aan hen?

 • Wat beloven de twee verspieders Rachab?

 • Hoeveel helden zijn er in dit verhaal?

Woordzoeker

Er staan nog veel meer verhalen in de Bijbel over mannen en vrouwen, die echte helden waren. Jullie kennen vast en zeker koning David wel. Hij versloeg Goliath en hij werd later koning van Israël. Eeuwen later werd de Zoon van David geboren: Jezus, die als een klein kindje naar de aarde kwam. En Jezus was de allergrootste Held, want Hij overwon de Boze. Over Zijn geboorte gaat deze woordzoeker.

 

Lied:

Wij Aanbidden Hem

Wij zijn de herders
Wij sliepen in 't veld
Daar heeft een engel
het ons verteld
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Wij zijn drie koningen
Wij komen van ver
Wij hadden een droom
En zagen een ster
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Wij zijn de kinderen
Die 't hebben gehoord
Hij is gekomen
Het levende Woord
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Elly & Rikkert
CD: Een boom vol liedjes. Deel 3. Lied nr.19

Klik hier voor de kleurplaat Klik hier voor de kleurplaat

Kids Crew Newsflash

Nieuws
(voor meer nieuws: klik op het logo hierboven)

KERSTTOUR 2011 KOMT ER AAN!

Al kaartjes besteld voor de geweldige kersttour 2011 ‘Faithful’? Met Randy Stonehill, Ralph van Manen en Sharon Kips kun je een geweldig kerstfeest verwachten. En Rob en Lee Ann spelen met hen mee! Je kunt in de voorverkoop de kaarten voor €15,- bestellen via: www.kersttour2011.nl

Kijk even naar Sharon haar oproep om vooral te komen (en win vrijkaartjes). 

Dus wees erbij en nodig vrienden uit!

16 december Alblasserdam
17 december Houten
20 december Vlissingen
22 december Gouda
23 december Zwolle

WEBSITE VAN DE MAAND

Het Child Survival Program van Compassion

kcdec11Elk jaar overlijden 4 miljoen kinderen in hun eerste levensjaar. En sinds 1990 zijn er ongeveer 10 miljoen vrouwen overleden als gevolg van de zwangerschap of geboorte in erbarmelijke omstandigheden. Door het Child Survival Program helpt Compassion de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te overleven. Bekijk op deze site hoe jullie als gezin een moeder en baby kunnen ondersteunen. Een waardevol kerstcadeau voor het hele gezin!

(Red.) Dit is de laatste bijdrage in de KMK voor Kids Crew, maar jullie hoeven echt niets te missen van hun activiteiten, want je kunt ze altijd volgens via:


Doe mee op Hyves


Word vriend op Facebook


Bekijk onze video's

Mission kids

Kijk op: Zie https://www.mkfocus.nl/  en www.compassion.nl en 
https://www.wec-int.nl

Uitnodiging Tweede Kerstdag Fam. Huibers
Aan alle MK's 12+

Jullie zijn van harte welkom om 2e Kerstdag met ons in Ede te vieren!


Laat graag even weten of je komt!
Vanaf: 14.00 uur tot 22.30 uur... we eten om 18.00 uur.
Locatie: Otterloseweg 18a, Ede (Bovenin gebouw 'de Schuilplaats')


Opgave: Online

Of mail: henk-judith@mkfocus.nl
Of bel: T 0318-632520

MK Focus in de Social Media


• Facebook
Je kunt ook van alles volgens  van MK Focus op facebook.


• Hyves
Er is ook een MKFocus hyves:
https://mkfocus.hyves.nl

Blijf bidden voor alle zendingswerkers en hun kinderen dus ook voor allen die betrokken zijn bij het Bijbel vertaalwerk.
Zie
www.wycliff.nl

Kijk samen met jouw ouders, jouw juf of meester op de websites van Open Doors, Compassion, Woord en Daad en andere organisaties voor meer informatie.

www.opendoors.nl/kids

Kookrubriek

Eetbare paddenstoelen

Lekker smakelijk bijgerecht bij het gourmetten!

Wat je nodig hebt (per persoon)

 • 1 gekookt ei

 • ½ tomaat

 • mayonaise uit een tube

 • plakje komkommer.

Klik hier voor de kleurplaat

Bereiden:

We gaan een eetbare paddenstoel maken:

 1. Van een hardgekookt ei snij je aan de onderkant een klein kapje af zodat het ei goed blijft staan.

 2. Vervolgens halveer je een tomaat, hol je hem uit en zet je hem als hoedje op het ei.

 3. Je steekt een tandenstoker door de tomaat heen, in het ei, zodat ze goed aan elkaar vast blijven zitten.

 4. Bovenop de tomaat zet je met een tube mayonaise witte stippen.

 5. Zet je paddenstoel op een plakje komkommer.

Eet smakelijk!!!

Klik hier voor de kleurplaat

Anneke Methorst

Toch feest!

"Oh nee, hè! Niet vanavond! Ik héb al zo weinig tijd. Kunnen ze niet iemand anders vragen om mijn handeltje over te nemen?”
Kreunend laat Frits zich op de bank ploffen, terwijl hij met de brief wappert, die hij net van de deurmat had gehaald.
“Wat is er aan de hand, jongen?” vraagt zijn moeder.
“Er is vanavond vergadering over de feestdag met alle kinderen uit de buurt.” moppert Frits. “En ik ben het glad vergeten.”
“Tja, jochie! Dát is je eigen schuld.”
“Mám! Kunt u niet even bellen en zeggen dat ik ziek ben? Alstublíeft!” vraagt Frits en hij kijkt zijn moeder smekend aan.
Maar díe reageert boos: “Frits toch! Ben je nou helemáál betoeterd! Geen spráke van! Je denkt toch zeker niet dat ik voor jou ga liegen? Je gaat maar mooi naar je afspraak!”

Dat doet Frits dan maar. Hij bokt een beetje na, maar diep in zijn hart moet hij zijn moeder wel gelijk geven. Liegen mag niet en dat weet hij drommels goed.
Hij fietst op zijn gemak naar het clubgebouw, waar de bestuursleden van de vereniging al op hem zitten te wachten.
“Zo, Frits! Zoals gewoonlijk ben je weer de laatste. Doe je de deur dicht? Dan kunnen we beginnen,” zegt de voorzitter.
“Ach, vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten zullen de eerste zijn!” reageert Frits opgewekt. Zijn boze bui is helemaal weg en hij begint er eigenlijk zin in te krijgen.
“Ja, ja... daar heb je hem weer met zijn uitspraken uit de Bijbel!” merkt de secretaris een beetje schamper op.
“Oh, je weet waar ik het vandaan heb!” kaatst Frits lachend terug. “Dat is in elk geval een punt in je voordeel.”
De andere bestuursleden grinniken en de voorzitter geeft een klap met de hamer op de tafel.

“Kom op, lui, we gaan beginnen. Hebben jullie ideeën voor onze feestdag?”
De plannen komen op tafel en met een paar kleine aanpassingen kan iedereen akkoord gaan. Dan is het laatste punt van de agenda aan de beurt: de kosten!
“Het is duidelijk, dat deze dag wel veel gaat kosten,” begint de voorzitter.
“Tja, voor niets gaat de zon op,” probeert Frits de secretaris uit zijn tent te lokken. Maar die is verstandig en zwijgt.
De penningmeester slaat aan het rekenen en komt tot de ontdekking, dat alle kinderen minstens vijf euro moeten bijdragen.
“Nou, nou, dát is een fikse hap! Kan het niet voor minder?”
“Nee, écht niet. Dán moeten we in het programma gaan schrappen.”
“En als er ouders zijn, die dat geld niet kunnen of willen missen?”
“Daar bedenken we dan wel een oplossing voor.”

Op de dag van de spelen is het stralend mooi weer en de zon schijnt uitbundig. Al vroeg in de morgen is het een drukte van belang op het afgesloten terrein, waar de kinderen zich straks best zullen vermaken.
Frits is aanwezig om ervoor te zorgen dat niets in de soep loopt. Hij drentelt langs alle spelen om te kijken of er nog iets moet gebeuren. Voor het nog gesloten hek ziet hij twee jongens staan, die een beetje beteuterd naar de activiteiten staan te kijken.
“Zo jongens, klaar voor de speeldag?” begroet hij ze vrolijk.
Maar de jongens zwijgen en staren voor zich uit.
“Hé, zijn jullie je tong verloren?”
Ze schudden hun hoofd. Eén van hen begint zachtjes te huilen.
Frits schrikt. Hij doet het hek open en gaat op zijn hurken voor de kleine jongen zitten.
“Hé knul, wat is er aan de hand? Waarom huil je?”
“Ikke, ikke, wij... eh... wij,” stotterde hij en kijkt voorzichtig opzij naar zijn broertje, die verlegen staat te schuifelen.
“Nou... vertel het maar! Ik eet je niet op!” spoort Frits hem aan.
“Wij mogen niet naar binnen, want wij hebben niet betaald. En mama heeft geen geld.”

Als in een flits schiet Frits zijn droom van een paar dagen geleden weer in de gedachten. Die nacht zag hij twee kleine en heel donkere schaduwen tegen een hek en toen hij die schaduwen wenkte, werden ze steeds lichter en dansten gewoon over het hek heen. Frits was wakker geworden en dacht niet meer aan die vreemde droom. Tot op dit moment. Frits weet het zeker: dit was een boodschap van de Here Jezus! Ik moet die jongens helpen.
“Zijn jullie sterk?” vraagt hij. De jongens knikken en laten met gepaste trots hun spierballen zien. “Als jullie mij een handje komen helpen, mogen jullie straks met de spelletjes meedoen. Maar eerst gaan jullie je eigen entreegeld verdienen. Is dat een goed plan?”

En de jongens tonen Frits, dat ze inderdaad hard kunnen werken! Ze sjouwen en slepen met stoelen, zetten op de tafels limonade en bekers klaar en gaan op zoek naar de versnaperingen, die ook ergens opgeslagen zijn.
Na een uurtje stevig ploeteren zijn ze klaar. Frits geeft ze een aai over hun bol en zegt: “Jullie hebben fantastisch gewerkt en je entreegeld dubbel en dwars verdiend. En hier hebben jullie ook nog wat zakgeld voor een ijsje.”

Klik hier voor de kleurplaat

Verlegen, maar met glanzende sterretjes in hun ogen geven beide jongens Frits spontaan een zoen op zijn wang en gaan er als een haas vandoor.
Frits haalt een beetje verlegen een hand door zijn stekeltjeshaar en gaat over tot de orde van de dag.

Diezelfde avond krijgt Frits een telefoontje van de moeder van zijn beschermelingetjes.
“Meneer, héél hartelijk bedankt voor wat u voor mijn jongens hebt gedaan. U heeft ze een geweldige dag bezorgd, die ze niet snel zullen vergeten. De Heer zal u ervoor belonen,” zegt ze ontroerd.
“Dat heeft Hij al gedaan, mevrouw. Dat heeft Hij al gedaan,” antwoordt Frits een beetje verlegen. “Hij gaf me als beloning twee heel blijde snuitjes en dat is met geen geld te betalen!”

Na het gesprek blijft Frits even voor zich uitstaren en hij fluistert zachtjes: “Heer, dank U wel. Want door de droom die U mij gaf, werd het voor die twee jongetjes tóch nog feest!”

Knutselen!!!

Paddenstoel

Materialen:

 • Toiletrol

 • Schoteltje

 • Rood karton

 • A5 wit papier

 • Watten

 • Schaar

 • Pen

 • Plaksel en kwasten

 • Sterke lijm en

 • een doekje

Je kunt ook een paddenstoel vouwen - klik hier om te zien hoe

Werkwijze:

 1. Beplak de toiletrol met wit papier.

 2. Knip grote cirkels (van ongeveer 20 cm doorsnede) uit rood karton.

 3. Maak van watten kleine propjes (de witte stippen) en plak deze op de rode cirkel.

 4. Plak de cirkel met watten op de toiletrol.

 • Voor de variatie kan je de cirkel een stukje inknippen en dan over elkaar heen plakken. Je krijgt dan een 'Chinees hoedje'.

 • Hierop kan je met je vingers witte stippen van witte verf maken.

 • Op de foto zie je hoe je door het witte papier in te knippen lipjes te maken waar je de rode hoed op vastlijmt.

 • Je kan deze paddenstoelen ook bewoonbaar maken door er een deurtje uit te knippen.

 • Je kan er bijvoorbeeld je eigen naam opzetten.

 • Maak er een compleet bos van door de kleurige herfstboom (hieronder).

Veel knutselplezier!!!

Klik hier voor de kleurplaat

 

Bovenstaand knutselwerkje is de allerlaatste bijdrage aan de KinderMuurkrant!

Maar:

Uitsmijter

De tijd van gaan
is nu gekomen!

De Here God zegent
en
behoedt jullie!

Klik hier voor de kleurplaat

 

Agenda

Concertagenda Elly & Rikkert
Klik op de foto

 (Concertagenda) Kids Crew
Klik op het logoMeer agenda-items lezen? 
Klik

Zelf een agenda-item opgeven? 
Klik 
Klik hier om een agenda-item op te gevenVraag de voorwaarden bij Wim Bootsma aan
om een agenda-item mee te laten liften met de muurkrant. Wilt u ook van de mogelijkheid gebruik maken om
 zelf de agenda-items van uw christelijke/evangelische organisatie 
 in ons CMS (online) in te voeren?
 Neem dan contact op met de
webmaster.
 

Archief

Wil je - nu we gestopt zijn met het uitgeven van Muurkranten - nog eens zien welke (Kinder)Muurkranten er in het verleden zijn uitgekomen?
Klik dan maar op de knop .
Je vindt er een prachtige verzameling Muurkranten.
Hartstikke leuk om eens in te grasduinen op regenachtige of erg koude dagen, want het werkt hartverwarmend.

De Muurkrant-website houden we voorlopig ook gewoon "in de lucht" als een soort naslagwerk - we hopen dat het zo ook nog lang tot zegen zal (kunnen) zijn.

Aftiteling

Aan deze KinderMuurkrant werkten mee:

 

 

Redactie, Binnenvaller, diverse verhalen

Nel Appeldoorn

   

Anneke Methorst

Correctie, afscheidsgedicht

   

Lied

Elly & Rikkert

 

 

Illustraties zoeken (bron: Internet)

Edith Bosch

   

Kleurplaten zoeken (bron: Internet)

Nel Appeldoorn / Edith Bosch

   

Abonnementenbeheer

Hanneke Rademaker

   

Lay-out en verzending, webmaster

Edith Bosch

 

Voorzitter

Wim Bootsma

e.a.

Sponsor 

Op de achtergrond werkt mee:

Onze verzendlijst-provider en sponsor

We danken Your MailingList Provider voor jarenlange, trouwe en vrijgevige dienstverlening.

HCJB-info

De volgende muurkranten

worden uitgegeven door de Stichting HCJB Nederland
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

 

Edities: Doelgroepen: Redactieadres:
KinderMuurkrant online - klik hier!!! Kinderen van 5 tot 10 jaar (Gestopt december 2011) Redactie KinderMuurkrant
FamilieMuurkrant online - klik hier!!! Familie-leden jong en oud (Sinds december 2010 / Gestopt december 2011) Redactie FamilieMuurkrant
 
TienerMuurkrant online - klik hier!!! Tieners van 10 tot 15 jaar
(Gestopt december 2010 - zie nu FamilieMuurkrant)
JongerenMuurkrant online - klik      hier!!! Jongeren van15 tot 25 jaar
(Gestopt december 2010 - zie nu FamilieMuurkrant)
Voor Gemeenteleden vanaf 25 jaar
(Gestopt december 2010 - zie nu FamilieMuurkrant)
MediaMuurkrant online - klik hier!!! Voor redacties van omroepen en christelijke bladen
(Gestopt december 2010 - zie nu FamilieMuurkrant)
Muurkrant Acteel online - klik hier!!! Voor geïnteresseerden in nieuws van het christelijk erf
(Gestopt december 2010 - zie nu FamilieMuurkrant)

 Het ministerie van Financiën heeft vanaf 1 januari 2008 de aftrek
van giften aan bepaalde instellingen wat aan banden gelegd:

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI.

Nu behandelt de Eerste Kamer een nieuw wetsvoorstel met opnieuw strakkere voorwaarden voor de aftrek van giften. Dit moet per 1 januari 2010 ingaan. Onze penningmeester (Saapke) heeft inmiddels een nieuw aanvraagformulier ontvangen, ingevuld en ingestuurd. EN ze heeft ook al een beschikking ontvangen, waarin staat, dat onze Stichting ook aan de nieuwe eisen voldoet zodat de giften aan onze Stichting van minister Bos nog steeds mogen worden afgetrokken.