Ja, ik wil voortaan een Tienermuurkrant!!!
Nee, ik wil de Tienermuurkrant niet meer ontvangen
 
 
jaargang 13  | week 44   | volgnummer 12   | november 2010 | thema: Gaven
   
 
    In memoriam  INHOUD
 

 

Op 22 september 2010 overleed op de leeftijd van 68 jaar

Cato Louise de Groot (Carry),

zeer geliefde echtgenote van Wim Bootsma, voorzitter van de Stichting HCJB. Boven het overlijdensbericht staat onder andere: "Je hebt ons jouw overvloed van liefde gegeven"

 

 


Van deze liefde getuigden kinderen en kleinkinderen in de herdenkingsdienst, die gehouden werd op woensdag 29 september 2010. Zij deden dat ieder op hun eigen wijze: met een gedicht, met muziek, met zang en een gesproken woord. Ook wij hebben Carry leren kennen als een lieve vrouw. Zij was ook een kleurrijke vrouw. De prachtige kleding, die zij met flair droeg, benadrukte dit nog eens extra.

Carry stond nergens voorop; ze was bescheiden en toch duidelijk aanwezig. Altijd belangstellend naar het wel en wee van de ander. Steun en toeverlaat voor Wim, wiens gezicht altijd begon te stralen als hij over zijn Carry sprak. In een ontroerende herinnering aan Carry vergeleek Wim haar met een diamant, die uit een rots wordt gewonnen, moeilijk te vinden is en daarna wordt geslepen. Tijdens iedere fase van haar leven werd opnieuw een zijde van die diamant geslepen; konden de zonnestralen weerkaatst worden en vertoonde de geslepen zijde een overweldigende scala aan prachtige kleuren.

Na deze indrukwekkende herdenkingsdienst werd het lichaam van Carry overgebracht naar het kerkhof, waar het aan de schoot der aarde werd toevertrouwd. De plechtigheid werd afgesloten met het zingen van het prachtige lied:

Sjema Jisrael
Adonai Elohenoe
Adonai Echad
Baroech sjem kevod malchoeto
le olan vaed (2x)

   (Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is Een
   Gezegend zij de naam van zijn glorieuze koninkrijk voor eeuwig)

Toen de Heer had gezien, dat Zijn diamant na al die jaren de ultieme perfectie had bereikt, haalde Hij deze kostbare schat naar Huis.

Namens de bestuursleden van de Stichting HCJB,
Nel Appeldoorn

 
     
   
 
   

 

 BINNENVALLER

Geeft en u zal gegeven worden

         Lukas 6:38a

Van de Redactie:  

Hey hoi, beste TIENERS,

Hier is de nieuwe en laatste TienerMuurKrant.  Zoals je hierna kunt lezen in het stukje van het bestuur, krijg je de volgende keer de “FamilieMuurKrant”! Het muurkrantgebeuren stopt dus niet!

Deze keer hebben we het thema “Gaven”. Dat we van onze hemelse Vader gaven hebben gekregen, is zeker, maar wat doen we ermee??
De grootste gave die we allemaal hebben gekregen, is een ster te zijn en als ster mag je stralen! Laat het zien! We hebben onze schrijvers gevraagd om iets over onze gaven te schrijven. Lees maar eens de verhalen en de gedichten die onze schrijvers deze keer instuurden.

Heel veel leesplezier en Gods zegen.

Saapke Lemke,

eindredacteur TMK

 

 
     
VAN HET BESTUUR  
 
 

 

Een paar maanden geleden heeft het bestuur van de Stichting HCJB (uitgever van o.a. de MediaMuurkrant) vergaderd om zich te beraden over de toekomst van de Stichting en daarmee samenhangend de diverse Muurkranten.
De prangende vraag was: Is er überhaupt nog toekomst en zo ja, hoe gaan we verder? In de praktijk blijkt het steeds moeilijker te worden om Muurkranten te laten verschijnen en er moesten zelfs al twee Muurkranten worden opgeheven. Ook hadden Wim Bootsma (voorzitter van de Stichting) en Anneke Methorst (bestuurslid en adviseur van diverse Muurkranten) te kennen gegeven als bestuurslid te willen bedanken en dat is een enorme aderlating. Natuurlijk moesten we hun besluit respecteren, maar de problemen zouden dan alleen maar groter worden. Dan konden we de Stichting wel gelijk aan de wilgen hangen (variatie op een bekend spreekwoord).
Na rijp beraad en stevig overleg is het volgende besloten:
De twee bestuursleden, die hun aftreden hadden aangekondigd, zijn bereid om in elk geval komend jaar als pro-forma-bestuursleden aan te blijven. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee!
Alle Muurkranten, w.o. dus ook de TienerMuurkrant worden samengevoegd tot één muurkrant: de FamilieMuurkrant.
De eerste FamilieMuurkrant zal als kersteditie verschijnen. Het bestuur heeft gevraagd of ik als hoofdredacteur wil fungeren en daarin heb ik toegestemd.
In 2011 (alles uiteraard D.V.!) verschijnen hopelijk nog 2 FamilieMuurkranten en daarna gaan we als bestuur evalueren en zullen we een definitief besluit over de toekomst van de Stichting HCJB nemen.

Wat betekent dat concreet voor de abonnees van de TienerMuurkrant?
Dit exemplaar is de laatste TienerMuurkrant in deze vorm en daarna ga je geluid- en naadloos over naar de FamilieMuurKrant. De inhoud van deze krant zal er uiteraard anders gaan uitzien: rubrieken voor de kinderen, tieners, jongeren en volwassen worden toegevoegd.
Natuurlijk kan ik er nog verder over uitweiden, maar ik zou je gewoon de raad willen geven: geef ons de kans om met een nieuwe krant te komen en oordeel zelf over de inhoud!

Namens het bestuur,
Nel Appeldoorn

 
 
     
BIJBELSTUDIE  
 
 

 
Giften en geschenken.
Je kunt een gift krijgen voor een bepaalde taak die je volbracht hebt. Wanneer je iets krijgt zonder dat je iets “verdiend” hebt, noemen we dat een geschenk. Ook is het omgekeerde mogelijk. We geven iemand een geschenk omdat we hem of haar waarderen om zijn houding ten opzichte van ons. We kunnen ook een gift schenken aan een organisatie die een naar ons oordeel een goed doel nastreven. Al deze giften en geschenken hebben te maken met de natuurlijke wereld waarin we leven.

Geestelijke gaven.
In de bijbel staat dat een mens ook geestelijke gaven kan ontvangen. Zo is er de gave van genezing of een gave om andere mensen van Jezus te vertellen. De mens die die gave heeft noemen we een evangelist.
De apostel Johannes heeft het over een ‘gave Gods’. Hij bedoelt dat God de Vader zijn Zoon Jezus als ”gave” aan deze wereld heeft gegeven zodat wij verlost kunnen worden van al onze zonden. Als we dat geloven schenkt Hij ons een nieuw leven. Dat betekent voor altijd te mogen delen in zijn heerlijkheid. Jezus’ liefde voor ons was zo groot dat Hij zijn leven voor onze zonden heeft gegeven. Jezus als Verlosser accepteren is het aannemen van de grootste gave die een mens in deze wereld kan ontvangen.
***********
Mart

 
     
LOSSE STEENTJES OF GEDACHTEN  
 
 

 

 

 

 

 

Muurkrant: Losse steentjes of gedachten

                               Door: Biker Bherke

Gaven

Wat doen we met onze gaven, en zeg nu niet: “Ik helemaal niks want ik heb er geen.”  Ik heb al vaak op een familiefeestje gezien hoe een kind van 5 jaar de hele familie bezig houdt met haar zangtalent of haar schaterende lach of de kunstjes die ze uitvoert.  Dus als zo een kind talent heeft om  een hele familie X een tijd te boeien, dan zal je ze ook wel hebben.

Ik geloof trouwens dat iedereen een of meer gaven heeft, maar dat we die vaak niet zien. En weet je waarom ? Omdat je die van de buurman mooier vindt. Misschien speel jij wel gitaar of keyboard of zing je heel mooi, maar je doet het niet, omdat de buurman/vrouw het allemaal veel mooier kan.  Jij kunt ongetwijfeld,  als je dat laatste opzij zet , heel wat mensen boeien met je gaven.
In je kerk ben jij eigenlijk onmisbaar, want onze Here Jezus heeft jou een gave geven en jij doet er niks mee. Zo blijft de gehele kerk in gebreke.

Het wordt hoog tijd, dat je alle belemmeringen opzij gooit en heel de wereld laat zien welke gave  jij hebt gekregen. Laat je niet bang maken voor kritiek, je moet leren ermee om te gaan.

Kijk, er stond een schaap in de weide en het schaap begon te zingen bee bee bbee  enzovoorts. Iets verder stond een koe en wat dacht wat deze zei ??? Ze liet alleen maar een Boeeeee   horen.
En zo zijn er mensen die lijken op die koe:  ze laten alleen maar een boeeee horen, ze zijn zo kritisch ingesteld. Maar als ze eenmaal  thuis komen, zijn ze toch onder de indruk van je talent. Gewoon je talent gebruiken!

Als iedereen zijn talent niet zou gebruiken, zouden wij allemaal heel veel zegen missen.  Ik hoop dat jullie dit laatste stukje dat ik nu schrijf voor deze jongerenkrant een heel leven zullen meenemen, zodat ik in de rest van mijn leven nog een aardig stukje kan genieten van jullie talent.

Weet wel: kom niet aan zoals die kameel in de dierentuin…
Een kleine kameel vroeg eens aan zijn vader:  “Waarom hebben wij zulke lange wimpers?”
Zijn vader antwoordde:  “ Dat is om het woestijnzand uit onze ogen te houden.”
“En waarom hebben wij zo’n brede poten?”
“Om niet door het woestijnzand te zakken.”
“En waarom hebben wij dan zulke twee dikke bulten?”
“Dat is om genoeg reservewater mee te nemen op een tocht in de woestijn.”
“Maar papa, wat doen we dan hier in de zoo van Antwerpen? ”
Een duidelijk beeld van een christen, die heel wat kennis van de Bijbel heeft, weet hoe je gered wordt en anderen gered kunnen worden, maar er zelfs niets mee doet!

Bherke

 
     
GEDICHT  
 
   

GAVEN

Wat heeft uw scheppend Woord een wonderlijke kracht:
voor ik geboren werd had U mij al gezien, bedacht
Toen had U in gedachten heel mijn komende bestaan,
U wist hoe ik zou leven en waar mijn voet zou gaan.

Ik ben zo dankbaar dat ik in uw wereld leven mag,
en dat U zo dichtbij bent, elke nacht en elke dag.

Uw gaven en talenten geeft U met gulle hand,
U laat ons leven met gevoel, met hart en met verstand,
gevoel en hart voor anderen die lijden en die treuren,
en om met woord en daad een ander op te beuren.

Heer, geef ons een open oog om mensen op te merken.
En maak ons vindingrijk om  hen te helpen en te sterken.
Dan zult U zeggen als we Uw koninkrijk binnengaan:
“Kom gauw naar binnen. Wat Ik opdroeg heb je goed gedaan.”

 

Kees van Baardewijk
 

 
     
CARTOON  
 
   

 

TUSSENDOORTJE

 

 

Wie geeft wat ie heeft, is waard dat ie leeft!

 

 


 
       
     

Reni en Elisa - Laat het zien

 
 
   

https://www.youtube.com/watch?v=yraJaLjbg9g

Gaven? Gaven!

Er is over gaven veel te vertellen. Het woord “gaven” alleen al heeft zoveel betekenissen, dat er een aparte rubriek aan te wijden zou zijn. Maar dat doe ik niet.

Als je aan “gaven” denkt, dan denk je automatisch aan de talenten, die je van God hebt gekregen. Je gaat ermee aan het werk, of je stopt ze in de grond. Jezus vertelde in een gelijkenis over de talenten (in dit geval ging het om muntstukken) en hoe ermee werd gewerkt. Je kent die gelijkenis vast en zeker wel en anders zou ik zeggen: zoek de gelijkenis op en doe er je voordeel mee. Je vindt het in Mattheüs 25 : 14 – 30.

Gaven of een ander woord: talenten…..je mág ze niet in de grond stoppen; je móet ermee werken, want het is een gave, die je uit Gods hand ontvangen hebt. Om niet, vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Gaven: je krijgt ze om niet. Gaven: je geeft ze om niet! Als je deze TienerMuurkrant leest, dan is de dankstond voor gewas en arbeid al achter de rug. In mijn gedachten zie ik dat er wenkbrauwen worden gefronst en hoor ik denken: “Wat is dat nou weer?” Het is een ouderwetse term voor God danken omdat er weer geoogst kon worden. Dankbaar voor het werk dat je kon doen: op school of in het bedrijfsleven. Of je daar altijd blij mee bent (geweest), laat ik maar in het midden ☺. Zo’n dankdag wordt altijd op woensdag gehouden en op de zondag, die volgt wordt in vele kerken de oogstdienst gehouden. Dan worden de producten op de oogsttafel uitgestald en worden deze gaven symbolisch aan God de Vader, Schepper van hemel en aarde, teruggegeven. Hij heeft er recht op, want wij ontvangen het uit Zijn hand!

Doe met je gaven, met je talenten wat je moet doen en laat anderen erin delen! Op welke manier dan ook! En dat is zooooooo gaaf!

 

Nel Appeldoorn

 
     
FRE@KY TIPZZZZ  
 
   

Pizza pannenkoek

Benodigdheden:

  • 1 pak pannenkoekmix

  • 1 pak melk. 9 dl

  • Salami, kaas, spekreepjes, ui, champions, paprika

  • Olie

Bereiding:

  • Bereid de pannenkoekmix zoals het op het pak staat.

  • Snij de uien, paprika en champignons in fijne stukjes.

  • Verwarm de olie in een koekenpan.

  • Bak de spekjes, daarna de champignon, ui en paprika toevoegen, even goed bakken. Dan een soeplepel pannenkoekmix erover verdelen. Plak kaas en salami er bovenop.

  • Even garen en dan de pannenkoek omdraaien. Dit kun je gemakkelijk doen met een plat deksel, je schuift de pannenkoek erop, koekenpan er op en het geheel omdraaien. (een ervaren pannenkoekbakker kan hem in de lucht omdraaien) eventjes afbakken.

Je pizzapannenkoek is klaar, smullen maar!

 

UITSMIJTER

GAAF – GAVE – GAVEN van God gekregen om te geven

 
     
VERANTWOORDING  
 
 

 
Verantwoording:

Saapke Lemke - Redactie en samenstelling
Nel Appeldoorn - Binnenvaller, tussendoortje, verhaal en correctie
Kees van Baardewijk - Gedicht “Gaven”
Bherke Biker - Losse steentjes of gedachten
Edith Bosch - Webmaster en verzending
De Buurmannen - Lay out
Anneke Methorst - Adviseur
Mart Prins - Bijbelstudie
Willem Lemke - Fre@ky Tipzzzz
Wim Bootsma - Voorzitter
Hanneke Rademaker - Abonnementenbeheer
e.a.
 

 
     
MUURKRANT-EDITIES  
 
 

 
EDITIES |M U U R K R A N T| EDITIES

 
   
     
  De stichting Hoort Christus Jezus' Boodschap Nederland geeft de volgende e-zines uit  
     
 
Edities Doelgroepen

Aanmelden

Redactieadres:

KinderMuurkrant online - klik hier!!! Kinderen van 5 tot 10 jaar Klik hier voor aanmelding voor de KinderMuurkrant
TienerMuurkrant online - klik
hier!!! Tieners van 10 tot 15 jaar Klik hier voor aanmelding voor de KinderMuurkrant
JongerenMuurkrant online - klik
hier!!! Jongeren van 15 tot 25 jaar Klik hier voor aanmelding voor de JongerenMuurkrant
GemeenteMuurkrant online - klik hier!!! Voor Gemeenteleden vanaf 25 jaar
(voorheen Gemeente- en ZendingMuurkrant)
Klik hier voor aanmelding voor de Gemeente- en Zendings Muurkrant
Omroep- en KerkbladredactieMuurkrant online - klik hier!!! Voor redacties van omroepen en christelijke bladen
(voorheen Omroep- en KerkredactieMuurkrant)
Klik hier voor aanmelding voor de MediaMuurkrant Redactie Omroep en KerkredactieMuurkrant
Muurkrant Acteel online - klik hier!!! Voor geïnteresseerden in nieuws van het christelijk erf Klik hier voor aanmelding voor de Omroep- en Kerkbladredactie Muurkrant

 
     
 

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Uitgever Muurkrant

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: https://muurkrant.org

Terug naar de bovenkant van deze pagina