Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Meewerken

Alle medewerkers (zowel op de voor- als achtergrond) van Stichting HCJB, die op één of andere manier hun steentje bijdragen aan de tot standkoming van deze website en de zes verschillende e-zines, doen dit geheel en al op vrijwillige basis.

Zo zijn er de bestuursleden(hoofd)redacteurs, columnisten, gastschrijvers, vaste schrijvers, lay-outers, illustratoren, correctors, adviesgevers, agenda-itemsbeheerders, persberichtenbeheerders, abonnementenbeheerders en een webmaster.

Er is nog veel ruimte voor nieuwe medewerkers. We kunnen uw medewerking gebruiken op veler gebied:

  • Up-to-date houden van agenda-items (één of meerdere categorieën - naar keuze)
  • Up-to-date houden van persberichten (één of meerdere rubrieken - naar keuze)
  • Gastschrijven in één (of meer) van de zes e-zines - naar keuze
  • Column(s) schrijven in één (of meer) van de zes e-zines - naar keuze
  • Lay-outen van één (of meer) van de zes e-zines - naar keuze
  • Illustraties zoeken/plaatsen op één (of meer) van de zes e-zines - naar keuze
  • Corrigeren van één (of meer) van de zes e-zines - naar keuze
  • enz.

NB. Sinds december 2006 wordt deze site bijgehouden via een zgn. Content Management Systeem (CSM).
Ook hierbij kunnen we nog meer hulp gebruiken (van deskundigen / geïnteresseerden) om het geheel te verder te verfijnen, aan te passen en uit te breiden.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dat kan - zoals u hier boven kunt lezen - op vele manieren.
Meldt u dan aan bij onze opzichter en voorzitter:
Wim Bootsma 

 

DE MUURKRANTEN WORDEN UITGEGEVEN DOOR

STICHTING HCJB NEDERLAND
(Hoort Christus Jezus' Boodschap)

HEB JE VRAGEN, SUGGESTIES, OP- OF AANMERKINGEN?
SCHRIJF, E-MAIL, BEL OF FAX DAN NAAR:

Correspondentieadres:
Wim Bootsma
Spiegelstraat 62
7552 MR Hengelo
tel./fax: 074-2420948
  

e-mail: voorzitter@muurkrant.org
internet: http://muurkrant.org

Wil je de Muurkrant steunen?
Maak dan een bijdrage over op:
Bankrekening:  3002.26.837
t.n.v. Stichting HCJB Nederland te Dokkum
o.v.v. Muurkrant
Uw giften zijn belastingaftrekbaar

Woont u in het buitenland en
wilt u de Muurkrant steunen?
Maak dan uw bijdrage over op:
IBANnummer NL46 RABO 0300 2268 37
en BICcode RABONL2U t.n.v.
Stichting HCJB Nederland te Dokkum

LET OP! Uw giften aan onze stichting zijn
BELASTINGAFTREKBAAR