Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010


2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001

Wekelijks verzorgt Hans van den Berg een column in de 's Gravenzander, onder de kop: Wijzer
Hieronder kunt u deze columns nog eens nalezen.
nb. U mag deze columns vrij gebruiken voor Evangelisatie doeleinden, mits onder bronvermelding.

H. van den Berg, tel.06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl

Columns Hans van den Berg: 2010

2010-12-20 12:37:39
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida
Ruim 2000 jaar geleden dacht bijna niemand in Israël er meer aan dat de beloofde Messias nog wel eens zou kunnen komen. God had het wel beloofd en het door de profeten aan de mensen laten zeggen, maar het duurde zó lang, dat de mensen dachten: vergeet het maar, dat gaat niet meer gebeuren! Nu, in 2010, zijn wij in een zelfde situatie; het is wel voorzegd door God, via Zijn apostelen en engelen, maar het duurt zó lang, vergeet het maar!
Wél vieren wij Jezus’ geboorte nog elk jaar, want Hij kwam tóch nog, ruim 2010 jaar geleden! Ook in deze dagen vieren we het kerstfeest; we geven in onze welvarende wereld uitgebreid aandacht aan dit ijkpunt in de wereld: de geboorte van de Zoon van God! Velen geven er inhoud aan door middel van een kerstboom, feestelijke eet- en drinkpartijen,   kerstpakketten, een kerststalletje, een kerstlied, een kerkbezoek in de kerstnacht. Wij zingen nóg van ‘ een kindje, klein en stil, dat in een kribje werd gelegd, koud en kil.’ We houden het vol, elk jaar weer, en brengen onze romantische dagen door, rondom het kindje Jezus. Maar onderwijl zijn we ingeslapen, net als 2000 jaar geleden. We rekenen nergens meer op! Of u nog wel? Ben jij nog wél in verwachting?
2010-12-14 23:18:36
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Ja, oké, natuurlijk, in deze tijd, waarin je je verlangens kenbaar kunt maken aan sinterklaas of de kerstman, is deze titel wel op z’n plaats. In deze dagen worden we als de kinderen, die vaak een hartgrondig verlangen hebben naar iets, waar ze helemaal op gefocust zijn. Op weg naar school drukken hun neus tegen de etalageruit, waarachter ‘hun verlangen’ ligt uitgestald! En op de terugweg staan ze er weer, spiedend of ‘het’ er nog ligt, wat het kost en overwegend of het haalbaar zal zijn, middels het verlanglijstje. Het is een maand van verlangens vervullen en van verlangens die vervuld worden, of toch niet. Ook al is het een koude en donkere maand, het is ook een ‘lieve’ maand. Men is milder, liever, er is een sfeertje van genegenheid; en het gaat gepaard met iets geven, iets krijgen, met waarderende woorden en een gevulde envelop, en/of een pakket! Een ‘mooie’ maand waarin velen zich van hun ‘beste’ kant laten zien, uiterlijk en innerlijk!

2010-12-07 00:02:30
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida
Zo aan een einde van een jaar gebeuren er altijd wel dingen die anders zijn dan anders. De feestdagen, een jaar dat afgesloten wordt, een tijdmoot waar niet meer op terug te komen is.
Het schept sfeer, emotie en het zet mensen aan tot ‘abnormale daden’. Vriendelijker, goedgeefser, meer aandacht voor de ‘naaste’, en een golf van cadeaus die het land overspoelt!
De een geeft, de ander krijgt, of beiden geven en beiden krijgen, allemaal even leuk en lief.
2010-11-30 17:16:22
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida
Het is zo goed als zeker dat niemand onder ons er nog aan twijfelt dat Sinterklaas, de aller kindervriend, in het land is, en deze week en dit weekend talloze bezoekjes aflegt. Vele ouders zullen het aangrijpen om hem nog even een boekje open te laten doen over hun kroost.
De alleswetende oude man wordt zo gebruikt om de nog goedgelovige kleintjes bij te schaven, en hen te wijzen op hun ‘fouten en gebreken’. Maar ook de goede daden worden uiteraard benoemd. Verwachting, spanning en angst alom dus, deze week!
2010-11-23 02:49:20
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

En jij? In deze dagen worden we er extra bij bepaald dat het anders kan zijn dan gedacht. Niet alleen het boek van Sinterklaas geeft rond vijf December haar geheimen prijs, maar ook de media doet, als het even kan, een boekje open over ‘foute’ leden van de 2e Kamer.

2010-11-16 23:13:19
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Ja, vervangen, het is aan de orde van de dag in deze gebroken wereld. Alles is onderhevig aan slijtage en verval, of het nu om ons meubilair gaat, om inventaris en gereedschap, of om onze body. Soms kan je er blij mee zijn dat er vervangen kan worden; die uitgezakte matras, waar je al maandenlang rugpijn van overhield bij het opstaan, inruilen voor een strak verend bed, dat is, behoudens de financiële pijn, genieten geblazen! Maar als je heup vervangen moet worden, omdat de pijn van de slijtage ondragelijk is geworden, dat is andere koek en daar kijkt geen mens naar uit, ook al is het geweldig dat het heel goed te realiseren is in onze verzorgingsstaat! Ook in de mensenwereld is vervangen een regelmatig terugkerend onderwerp. Een regering moet vervangen worden omdat de oppositie daar al lange tijd strijd voor heeft geleverd, of dat coalitiepartijen niet meer door één deur kunnen. Mensen worden vervangen omdat ze niet meer [goed] functioneren, of omdat ze arbeidsongeschikt raken.

2010-11-09 00:32:22
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Ook al doe je het met dezelfde oren, er is een duidelijk verschil tussen deze twee werkwoorden. Het horen heeft te maken met de geluiden die we met het oor opvangen, we nemen geluiden waar. Luisteren is het verwerken van wat we horen, het tot ons door laten dringen, er iets mee gaan doen. Horen is een makkelijk werk, maar luisteren kan soms zwaar werk zijn! Luisteren kan trouwens op twee manieren: met je gewone oren, maar ook met je geestelijke! Je kunt bijvoorbeeld naar je lichaam luisteren en eindelijk eens naar de dokter gaan, of minderen met eten of roken. Maar je kunt ook naar goede raad gaan luisteren, die je toegestuurd krijgt via een brief of e.mailbericht! Daarom geloof ik dat een doof iemand niet kan horen maar wél kan luisteren. Bent u het tot zover met mij eens?

2010-11-02 21:19:19
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

In een snel veranderende wereld als die van ons, ontkom je niet aan telkens weer herzien! Dat zou een stelling kunnen zijn waarop je met ja of nee zou kunnen antwoorden.

Het geldt voor alle facetten van het leven: zijn we nog wel op de goede weg, volgen we de markt, moet onze doelstelling bijgesteld worden, doen we nog steeds wat we beloven, enzovoort. Voor een goed huwelijks- en gezinsleven zijn afwegingen als deze ook van het grootste belang! Is er nog genoeg tijd voor elkaar, voor de kinderen, laten we ons niet teveel regeren door het wérk, of door het géld?

2010-10-28 21:22:33
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Wonderlijk in feite, dat wachten en verwachten werkwoorden zijn, vind je niet? Je doet niets en toch ben je aan het werk en ja, je kunt er zelfs moe van worden! En je kunt ze ook beiden tegelijk doen, wachten omdat je iets verwacht! Geen wonder eigenlijk, dat je er dan moe van kunt worden.☺ Gekke taal, hè, dat Nederlands.

2010-10-26 03:03:18
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Dit woord kwam in me op toen er vorige week een elektricien een aardpen in onze meterkast kwam slaan. Een aardlekschakelaar is mij wel bekend maar zo’n pen die in de aarde wordt geslagen, dat was nieuw voor mij. En het was een lange van twaalf meter, van koper en met aarddraad er doorheen. Ik ga er geen uitleg over geven, hoor, want ik snap het bijna niet! Hij praatte over weerstand en potentiaal en geleidingsvermogen, en het heeft met de Wet van Ohm te maken. Het is een empirische natuurkundige wet die een relatie legt tussen spanning,

weerstand en stroomsterkte. Knap hoor, van die meneer Ohm; het was een Duitse wis- en natuurkundige die 200 jaar geleden leefde, en dit soort dingen onderzocht. En die wet? Die is U = I : R, waarbij U de elektrische spanning aangeeft in eenheid Volt, I de stroomsterkte in eenheid Ampère en R de weerstand in eenheid Ohm. Wist je dat niet? Ik ook niet hoor, en ik snap er ook niks van, maar in elk geval, zo’n aardpen is voor onze veiligheid!

2010-10-19 00:31:46
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida
Vorige Zaterdag was het Wereldvoedseldag, en ik ben nogal geschrokken over de berichten, daaromtrent. Door de media werd er aandacht aan geschonken, en ook de voedselbanken, Artsen zonder grenzen en anderen vroegen aandacht voor de betekenis van deze dag. Aandacht vooral voor de armoede in de wereld, maar ook voor de verspilling waar wij in de Westerse wereld, en ook in Nederland, royaal met meedoen! Daar schrok ik het meest van; dat wij 20% weggooien van wat we inkopen, ter waarde van € 3.600.000.000, 3,6 miljard euro, in een jáár! Gedeeltelijk gebruikt, of zelfs ongebruikt gedumpt in de container! Daaronder vooral veel brood en teveel ingekochte producten die ‘over de datum’ zijn geraakt!
Over ruim een week is er weer ‘de week van het Brood’ maar de bakkers zullen van deze berichten beslist niet vrolijk worden, nu blijkt dat er zo met hun kostelijke producten omgegaan wordt. Misschien wel goed om in deze Broodweek eens even tot bezinning te komen, en een dag van ‘collectieve schaamte’ te houden.
2010-10-11 23:51:31
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

1000 journalisten worden er verwacht, deze week, bij de bevrijding van de kompels uit de koper- en goudmijn in San José. Het wordt een spektakel van eerste orde, zo ziet het er naar uit, maar er dienen zich ‘onvoorziene’ problemen aan, 624 meter ónder de grond! Men verschilt van mening over wie, nee, niet als eerste, maar als láátste naar boven gaat! Na ruim twee maanden is verlossing nabij, maar er zijn er die graag de 32 collega’s vóór laten gaan, uit kameraadschap of, misschien, uit sensatiezucht? De laatste zal ongetwijfeld de meeste aandacht krijgen van de media, daar men deze mannen, na een verblijf van zeventig dagen onder de aarde, niet direct langdurig aan het daglicht zal blootstellen, en snel zal afvoeren.

2010-10-06 00:23:09
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Een woord met een dubbele inhoud; het is een werkwoord en wel: overgankelijk of onovergankelijk, dus mét of zonder lijdend voorwerp! Nee hoor, ik ga geen taalles geven, maar het is toch wel aardig om even te zien dat zo’n werkwoord, dat met deze benaming maar weinig gebruikt wordt, toch veel inhoud heeft! En in de voorbije dagen heeft het woord in twee betekenissen gewerkt. Vandaag was er de rechtzaak tegen de leider van de PVV, Geert Wilders, die voor het gerecht gedaagd werd door verschillende partijen die zich door hem beledigd voelen vanwege zijn uitlatingen, richting de islam en haar aanhangers. En jawel, hij kreeg weer alle aandacht omdat hij zweeg!

2010-09-21 00:14:49
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Even was ik een paar weken met vakantie en verbleef in een heel klein huisje, aan de Zeeuwse kust. Dat wil zeggen, óp het strand, aan de rand van die grote zandbak, met de zee op een afstand van vijf tot vijftig meter, al naar gelang het eb of vloed was. En ik heb er, samen met m’n vrouw, weer geweldig van genoten, ook al komen we er al tien jaar! Vredig is het er om deze tijd, rustig en stil, en het strand en de zee voelt aan als ‘particulier eigendom’! Mensen zijn er [bijna] niet, die werken weer, zoals het hoort, en de kinderen zijn weer naar school. En dan is het een geweldige ambiance om helemaal los te komen van alle beslommeringen en andere zaken, die dan even niet hoeven. Tijd te over om te genieten van zand, zon, zee, prachtige luchten en wisselende winden en golfslagen. En ik moet je zeggen, ik heb me opnieuw verbaasd en verwonderd en verheugd over en in Gods grootheid en almacht! Wat is het allemaal mooi en geweldig, als je het ziet en er zo middenin leeft, en er rustig over na kan denken. Al dat zand, heb je er wel eens bij stilgestaan hoeveel zand er wel ligt, alleen al aan één zo’n strand? En die duinen, die daar extreem hoog zijn, zóveel zand, waar je overheen dient te komen, als je naar de bewoonde wereld wil? Zand, het is een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde, en het zijn meestal allemaal kleine stukjes steen, variërend van 63 micrometer en 2 millimeter.

2010-08-31 23:04:40
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Het is een uitdrukking die we al lang kennen, maar tegenwoordig wordt het steeds meer gebruikt voor en door mensen met een afwijkende seksuele geaardheid. Het ‘uit de kast komen’ geeft aan dat zij aan hun omgeving en/of aan de wereld bekendmaken dat ze homoseksueel of lesbisch zijn. Iets wat zij lang in de verborgenheid hielden en verstopten, maken ze nu openbaar. De ‘kast’ wordt gebruikt als een metafoor voor het opgesloten zijn, en het eruit komen zou dan bevrijdend moeten werken. Je hebt je verstopt voor de mensen, maar er is nu een ‘coming out of the closet’, zoals men het in Engeland formuleert. Je was ‘closeted’, ‘gekast’, maar nu verlaat je de donkere benauwde ruimte en stap je de vrijheid tegemoet, het licht én de openbaarheid! Zó is het met enkele woorden gekenschetst maar zó simpel is het niet; het is meestal een langdurig proces van zelfverwerkelijking, en écht niet eenvoudig voor de persoon in kwestie.

2010-08-24 08:01:08
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida
Het was weer een spektakel van jewelste: Sail Amsterdam 2010. Naar men zegt trok de sensatie 1,5 miljoen bezoekers, in vier dagen tijd. Ik kan me daar iets bij voorstellen; in 1990 was ik daar ook, uitgenodigd als een v.i.p. door Nationale Nederlanden. Te midden van allerlei belangrijke personen voer ik mee op de Minerva, een mooie oude driemaster. En ik vond het geweldig, daar op het IJ, tussen al die schepen, bootjes en andere vaartuigen. Het ontbrak ons aan niets en het zicht op die duizenden schepen was perfect. De grootste tall ships en de kleinste badkuip zag ik aan me voorbijtrekken, onder het genot van allerlei lekkers! Ik ervoer het als iets speciaals, zo op het water met al die vrolijke mensen en ja, het was ook heerlijk warm zomerweer. Je merkt het wel, ik word weer lyrisch als ik er aan terugdenk. Maar goed, ik ben zakelijk niet meer productief, en word ik dus ook niet meer gevraagd; maar de herinnering blijft!
2010-08-15 22:26:12
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Het leven is vol gebeurtenissen waar je van kunt leren en lessen uit kunt trekken. Je kunt je verdiepen in de natuur en dan dingen tegenkomen die weer een link leggen naar het geestelijke leven.

In de vijftien jaar dat ik m’n columns schrijf zijn dát vaak de dingen die mij wijzen naar een ‘boodschap’, voor mijzelf maar ook voor een ander.
Deze week werd het een ‘latertje’; om vier uur lag ik tussen de lakens en ik bedacht me dat ik de andere morgen om tien uur op de tennisbaan moest staan. Stiekem hoopte dat het zou regenen, maar nee, toen de wekker me stoorde in m’n slaap, zag ik met nog halfdichte ogen dat er geen excuus was wat het weer betrof, en verder kon ik ook niks bedenken!
Na een douche en wat koffie was ik nog verre van fris, maar de tijd drong. M’n vrouw was ook vertrokken naar de baan, en ik besloot, net als zij, om het pand door de garage te verlaten.
2010-08-10 12:21:25
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Niet dat ik mij er dagelijks mee bezig hou, maar het onderwerp is actueel in verband met het proces tegen de ex-president van Liberia, Charles Taylor. Hij staat terecht bij het Siërra Leonetribunaal in Leidsendam, en wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden die hij zou hebben gepleegd in zijn buurland Siërra Leone. De aanklagers verdenken hem er van dat hij e.e.a. heeft gefinancierd met bloeddiamanten. Hij zou deze gekregen hebben van rebellen uit Siërra Leone, in ruil voor wapens. Deze edelstenen ontlenen deze naam aan hun afkomst; ze komen uit conflictgebieden, meestal uit Afrika, en de opbrengst ervan wordt gebruikt om oorlogen van regeringen of rebellen mee te financieren. Hoewel Taylor ontkent dat hij hier ooit mee te maken heeft gehad, kwam het fotomodel Naomi Campbell getuigen dat zij van deze man ook zo’n steentje had gekregen, hoewel ze niet goed meer wist of het van hém afkomstig was. En nu kwam er weer een oud-filmster getuigen dat ze dat écht wel heeft gezegd, 13 jaar geleden. Een heel gedoe, alles bij elkaar, maar deze diamanten spelen dus een opmerkelijke rol in dit proces. Ze zijn nu trouwens in handen van de Afrikaanse justitie!

2010-08-03 14:52:38
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Het mag dan een archaïsch woord zijn, verouderd, volgens het woordenboek, het is in deze komkommertijd voor ons land hoogst actueel! Dachten alle kamerleden heerlijk zomerreces te kunnen hebben, moeten ze nu toch opdraven om de situatie die zich aandient, te bespreken. Het is wat droge kost voor deze vakantietijd, maar ik hoop het te’ mengen’, zodat het tóch zal boeien.

2010-07-27 01:10:49
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

De eerste tragedie van Horatio en Anna Spafford was de dood van hun zoontje Horatio jr., die op vierjarige leeftijd aan roodvonk overleed. Tweede tragedie was de grote brand van Chicago op 8 Oktober 1871, waarbij hij alles wat hij bezat, verloor. Hij was een prominent advocaat die veel geïnvesteerd had in onroerend goed. De derde verschrikkelijke tragedie was de schipbreuk van de ‘Ville du havre’ in 1873. Twee jaar na de brand in Chicago besloot Horatio met zijn gezin op vakantie naar Europa te gaan. Hij koos voor Engeland, omdat hij wist dat daar zijn grote vriend D.L. Moody aan het evangeliseren was. Opgehouden door zaken liet hij zijn gezin vast vooruitgaan: zijn vrouw Anna en hun vier dochters Tanetta, Maggie, Annie en Bessie.

2010-07-20 01:38:24
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Het is een tijd, zegt het woordenboek, waarin voor de media weinig nieuws te berichten valt, met name vanwege te vakantietijd. Nu is het Nederlandse nieuws inderdaad schaars, op dit moment; het ‘oranje’ is weer in de kast en of ‘paars’ uit de kast komt, is nog maar de vraag.

Een bijna onmogelijke combinatie van rechts en links bevindt zich al dagenlang in de ‘kraamkamer’, en de stilte die daarbij is afgekondigd veroorzaakt mede dat ‘komkommergevoel’! De media wacht in spanning en ook de kiezers die gestemd hebben op deze partijen, zien met gemengde gevoelens uit naar het resultaat van hun keuze. Onderwijl kan er wel weer vanaf morgen vier dagen lang gewandeld worden, in Nijmegen. En tallozen gaan ook op vakantie in deze dagen; na het voetbalgebeuren ontstond er een wedloop op de last minute aanbiedingen van de reisorganisators en beleefde Schiphol haar drukste weekend van het jaar. Bijna een half miljoen landgenoten trok naar het buitenland en nog eens zo’n aantal zoekt haar rust in eigen land. En de komende weekenden wordt het vervolgd! Crisis? Wat crisis? De welvaart van Nederland ten toon gespreid, zou je kunnen zeggen. Hoewel lang niet iedereen in die welvaart deelt, verkeert ons volk in materieel opzicht nog steeds in een rijk gezegende situatie! Zoals je ook zelf kunt constateren is er wereldwijd zeker geen sprake van komkommertijd; het olielek in de Golf van Mexico is nog steeds een hot item, wél dicht of nóg niet dicht, het blijft nog steeds een grote zorg! Daarnaast ontstond er een grote bosbrand in Washington, was er een ernstige treinramp in India, waren er kevergevechten in Japan, werd Nelson Mandela 92 jaar en wordt Desi Bouterse wellicht tóch weer president van Suriname! De wereld draait door, en de gebeurtenissen volgen elkaar in een razend tempo op!
2010-07-13 03:21:53
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida
De strijd om het wereldkampioenschap voetbal is gestreden en ons elftal heeft lang stand gehouden, tot aan de finale! Men werd steeds optimistischer naarmate men de achtste- de kwart- en de halve finale passeerde. De huizen, de straten, de mensen kleurden steeds meer ‘oranje’, en men werd steeds ‘gelukkiger’, zo zei de geluksprofessor; Nederland scoorde al tot een acht aan ‘geluksvreugde’, zo had hij becijferd.
En nu zouden ze nog één keer ‘los gaan’ voor het goud, en dan………….!
Maar vandaag is het alles voorbij; in de finale verloor Nederland van Spanje en moeten we [weer] met een tweede plaats genoegen nemen, en met een medaille. De gouden beker was voor de Spanjaarden, de trofee waar het allemaal om ging, en waaraan álles wordt opgeofferd!
Terecht, zeggen de deskundigen, Spanje heeft verdiend gewonnen! De buitenlandse media is hard in haar oordeel over het spel dat wij speelden, en werden onze mannen zelfs de ‘dirty Dutch’ genoemd, vanwege onfair spel! Ook dat nog! Maar morgen worden ze in Amsterdam toch groots gehuldigd, en zelfs de vaartocht door de grachten gaat door, hoewel die gekoppeld was aan het behalen van het kampioenschap. Maar vanwege de veiligheid lijkt het beter om de massa te verspreiden langs de grachten!
2010-07-06 21:22:49
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Ja, laten we het daar eens over hebben; niet over voetbal of de kabinetsformatie, maar over de zomertijd, en de dingen daarom heen.
Het is weer echt zomer geworden, en dat niet alleen op de kalender, maar het is ook écht realiteit! Een heerlijke zon en lekker warm, ik vind het geweldig weer en geniet er enorm van.
En het is vrij stabiel, dus probeer er ook van te genieten, het is zo weer voorbij! Zo zat ik buiten wat te mijmeren over licht en duister en over de lichtdragers en het heelal, en ik las er wat over, met name over de zon, onze lichtbron! Wist je dat die kleine felle bol  1,3 miljoen keer groter is dan de aarde? Je zou het zo niet denken als je lekker in het ‘zonnetje’ zit, maar de temperatuur op dat geweldige oppervlak is ongeveer 6000 *C, maar in het hart van de zon is het nog iets warmer volgens de wetenschap: 20 miljoen *C! De aarde ontvangt maar een klein gedeelte van deze enorme lichtbron aan licht en warmte: 27 miljardste deel, de ‘rest’ gaat ergens anders heen. Toch is ‘onze’ zon slechts een klein ‘sterretje’, vergeleken met bv. de ster San Doradus, die 1000 maal zo groot is en 500.000 maal zoveel licht geeft! Voor ons is tie echter maar heel klein, we kunnen hem met het blote oog niet eens zien! En het is nog maar een ster van de tiende grootte; de ster Antares is 36 miljoen keer zo groot als ons zonnetje! En wat dacht je van de gigant Betelgeuze, één van de sterren van de Orion welke 50.000.000 keer zo groot is als ónze lichtbron?

2010-06-29 21:50:53
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Terwijl er in Den Haag druk ‘gesnuffeld’ wordt naar een nieuw kabinet, geniet het grootste deel van de bevolking van het zonnige zomerweer. Daarnaast genieten er miljoenen van de overvloed aan voetbalwedstrijden om het wereldkampioenschap in Zuid Afrika, en voor diegenen die zat en moe zijn van dat gedoe en de doordringende vuvuzelageluiden, die kunnen hun hart ophalen aan geweldige tennismatches op Wimbledon. Voor hen die dát gebeuren te saai of te ingewikkeld vinden, die kunnen uitzien naar hét drie weken durende wielerspektakel van Europa, dat dit keer in Rotterdam van start gaat: de Tour de France!

2010-06-22 20:49:34
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Vandaag beleven we alweer de langste dag van het jaar, en vanaf morgen gaat het alweer eerder donker worden. Gisteren was het Vaderdag voor de vaders onder ons, en in deze dagen wordt er weer gevlagd met ‘vlag en schooltas’, voor de geslaagden onder ons. Vandaag ook overlegt de informateur met fractieleiders over de mogelijkheid van een ‘paars kabinet’. En Donderdag a.s. gaat Nederland weer voetballen, en gaat daarna verder voor de volgende ronde om het wereldkampioenschap. De Polen hebben gisteren gestemd voor een nieuwe president en moeten nu nog een keer voor een definitieve keuze. Ook de Colombiaanse bevolking ging ter stembus voor een nieuwe leider. En onze landgenoot Joran van der Sloot is ‘er ingeluisd’, vindt hij.  

2010-06-14 23:50:09
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Ná de verkiezingscompetitie en bij de aanvang van het nu álles overheersende voetbalspektakel in Zuid Afrika, kreeg ik dit onderwerp ingegeven. Al zou je het zo niet denken, het heeft met allebei van doen!

Zoals je wel móét weten heeft de verkiezing van een nieuwe volksvertegenwoordiging een drastische verschuiving teweeg gebracht! En inderdaad hebben, zoals voorspeld, honderd-duizenden kiezers aan shirtruil gedaan, en gekozen voor een partij waar ze op dat moment meer vertrouwen in hadden dan in hun vorige keuze. Of ze het na een week nog hébben, dat is maar de vraag. Nu men alles wéét en zìét wat er eventueel kan gaan gebeuren met hun stem, is er spijt, zo blijkt uit een gehouden ‘spijtpeiling’! Na zolang zweven en het maar niet weten, en dan achteraf beseffen dat je tóch nog het ‘verkeerde’ shirtje hebt aangetrokken! Ja, want wat zal het nu worden, welke coalitie zal er ten slotte gevormd worden, en welke ‘breekpunten’ zullen er uiteindelijk nog meer geen ‘breekpunt’ meer zijn? Kortom, er is massaal van shirt geruild, maar tot welke kleurencombinatie het daardoor zal leiden is niet te voorspellen. Een weg terug is er niet; hooguit weer aan shirtruil doen, over een jaar……, of later?!
2010-06-08 22:19:19
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Nog heftiger dan de strijd tussen de politieke voormannen is de strijd tussen de twee kleuren die in deze Junimaand domineren: het rood van het potlood en het oranje waarmee Nederland zich ‘opmaakt’, om op ‘passende wijze’ mee te leven met het nationale elftal dat in Zuid Afrika gaat strijden om de titel: wereldkampioen voetbal. Geen wonder dat mensen zó in de war raken, op drift raken, zoals een landelijke krant ‘kopte’. Volgens dit artikel zal de helft van de stemmers ánders kiezen dan vorige keer, en zal dus ook de helft van de 150 zetels in de Tweede Kamer veranderen van politieke kleur! Zijn er zoveel kiezers teleurgesteld in hun vertegenwoordigers? Of spelen onzekerheid en angst voor de toekomst een rol in dit gedrag? We beleven een periode waarin de ‘zekerheden’ zijn weggevallen, of ook op drift zijn geraakt! Wereldwijd zijn de banken, in ons beleven toch hét ‘fundament’ van ons bestaan, gaan schudden, omgevallen, of alleen nog maar met steun van de overheid overeind gehouden! En daar is het niet bij gebleven; de zorgen hebben zich tot in alle hoeken van de samenleving verspreid, zodat ook nagenoeg elke burger het op een of andere manier ervaart.

2010-05-24 23:46:56
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Dit woord bleef bij mij hangen tijdens de afgelopen weken. Dagelijks werden we via de tv geconfronteerd met het vuil van de grote steden, waar de reinigingsdiensten aan het staken waren gegaan. Zo werden we met onze neus op de feiten gedrukt, wat betreft de productie van onze afvalbergen! En ook op het belang van een goed functionerende ophaaldienst! Want we produceren wat! Alleen al op Koninginnedag liet men in Amsterdam 200 ton vuil achter! En jaarlijks komen wij met z’n allen aan meer dan 8 miljard kilo afval, restanten die overblijven van onze aankopen en welvaartsuitspattingen! Dat is meer dan 500 kg per persoon: aan GFT, [groente, fruit, tuinafval] papier, glas, plastic, textiel, metalen, hout, stenen, enz. In een bericht las ik dat de overheid een productie van 1000 kg per inwoner verwacht, in 2015!

2010-05-18 20:22:15
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Een niet zo passende titel wellicht, in deze hectische tijd, waarin de realiteit van alle dag onze aandacht steeds weer volledig opeist. De stofveroorzakende vulkaan, de olieramp in de Golf van Mexico, de vliegtuigramp die Nederland zo zwaar trof, het almaar ophopende vuil in de grote steden, de economische situatie in Europa en de neergang van de euro, de dreigende burgeroorlog in Thailand, de komende verkiezingen, enzovoort, enzovoort. Dat is waar het om draait, in onze wereld van vandaag, het hier en nu! Het gebeurt allemaal in de ‘zichtbare’ wereld, en daarom wil ik iets schrijven over de ‘onzichtbare wereld’, nu het over enkele dagen Pinksteren wordt.

2010-05-11 15:10:53
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

 

Niet alleen in de lucht en in de zee, maar ook op het land is het niet pluis! Nog steeds stof uit de IJslandse krater, nog steeds lekkende olie in de Golf van Mexico, en ook nog steeds grote economische zorgen in de financiële wereld. Moesten vorig jaar zelfs banken gered worden die dreigden om te vallen, nu doet hetzelfde zich voor bij ons omringende ‘eurolanden’! Deze zwakke landen moeten door een krachtig ingrijpen van de EU voor een bankroet worden behoed, en zo was er gisteren, Zondag 9 Mei, een bijzondere en historische vergadering van de Europese ministers van Financiën, waar er naarstig werd gezocht naar een reddingsplan voor de euro, notabene! Wie had dat ooit kunnen denken? Die ijzersterke munt, die de gulden, de lire, de frank, de franc, de drachme en de mark deed verdwijnen, en daarna alleen maar in kracht toenam, en langzaam de dollar verdrong van zijn plaats als wereld-betaalmunt?

2010-05-03 20:27:59
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Oké, het is nog wat vroeg, maar ik wilde deze keer eens de eerste zijn! Bovendien, een goed advies moet je op tijd krijgen, zodat je er over na kunt denken voor je er gebruik van maakt.

En, tenslotte, het duurt nog wel vijf weken voor je je stem kunt uitbrengen voor de leden van de 2e Kamer, maar deze week worden de stellingen al wel betrokken, en kun je ‘vuurwerk’ gaan verwachten! De kandidaat-lijsten zijn samengesteld, de lijsttrekkers hebben hun positie tijdens de partijcongressen ingenomen, en nu wordt de jacht op de kiezer geopend! Want, en dat verbaasd mij steeds weer, het barst van de ‘zwevende kiezers’, mensen die nog lang niet weten wat zij zullen doen, eenmaal in het stemhokje aangekomen. Zweeft u ook? En jij, ook nog geen idee wat het gaat worden? Opmerkelijk is het dat het circus rondom de verkiezingen steeds meer wordt uitgebreid; terwijl je vroeger hooguit één vergadering had van de kiesvereniging, vóór de grote dag, breekt er nu een spektakel los dat met het voortschrijden van de tijd gekker wordt! De prominenten, waaronder net afgetreden ministers en de lijsttrekkers, slaan op markten, in winkelstraten en andere volkrijke buurten aan het flyeren, en gaan in gesprek met elke passant. Een fenomeen van de laatste jaren is ook de zogenaamde
‘lijstduwer’, een in het land of stad bekend figuur, die op vaak ludieke manier probeert een duw in de goede richting te geven. En daarnaast is er natuurlijk het internet waarop diverse helpers te vinden zijn: de stemwijzer, het kieskompas, de stemmentracker en, als nieuwste hulpmiddel Queetz, een Twitterpoll van Maurice de Hond. Links, Rechts, of toch het Midden?
2010-04-27 18:27:49
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida
Vandaag was er het verheugende bericht dat de IJslandse vulkaan z’n stofwolkenveroorzakende erupties heeft beëindigd. Wat een opluchting! De luchtvaart kan haar weg weer vervolgen en haar passagiers op tijd afleveren op alle gewenste locaties. Maar helaas, de volgende natuurramp kondigt zich al aan; na de ontploffing van een booreiland in de Golf van Mexico, waarbij 10 vierkante km zee werd besmeurd met BP-olie, is de afgebroken leiding gaan lekken, 1500 meter diep, en stroom er, naar men zegt, 160.000 liter per dag de zee in! Met kleine robots probeert men het onheil nu af te wenden, maar als het niet lukt, dan lijkt het catastrofaal te worden. Opnieuw een bewijs van onze kwetsbaarheid, waar dan ook! 10 kilometer hoog, 2 kilometer diep, het kan overal de ‘spuigaten’ uitlopen!
Deze dingen kunnen je tot nadenken stemmen, je doen verbazen over dit alles, of er gewoon aan voorbij leven.
2010-04-13 01:35:23
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Is daar ‘zomaar’ de Lente; na een lange winter met veel sneeuw en kou is er dan plotsklaps het voorjaar, het nieuwe leven in de natuur! De macht van koning Winter is bedwongen, het donkere weer wordt overwonnen door het licht en de zomertijd neemt een aanvang. Zo zou je het poëtisch kunnen verwoorden. Aan alle kanten is het merkbaar; door bomen, struiken en andere gewassen stromen de levenssappen en ontwikkelen zich nieuwe loten en takken. Bloemknoppen staan op openbarsten of hebben het stadium van bloei al bereikt, en worden al druk bezocht door een bijenvolkje. En je hoeft niet eens erg goed op te letten om langs wegen en in bermen de talrijke narcissen en hyacinten de wereld te zien kleuren; schitterend, leven!

2010-04-02 14:49:49
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Als je dit leest is het Goede Vrijdag, of het is al weer voorbij. Een hopeloze dag leek het toen, die dag dat de ‘Man van smarten’ daar hing aan het kruis. Een trieste dag, niets Goeds aan te ontdekken; de natuur raakte er door van slag, waardoor het donker werd, midden op de dag, drie uur lang! En het werd stil, daar op de heuvel Golgotha, net als toen bij Job, eeuwen voordien. Sprakeloos waren zijn vrienden bij zoveel ellende, sprakeloos waren ook Jezus’ volgelingen, nu al hun hoop de bodem werd ingeslagen! En Jezus?

2010-03-29 00:56:22
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Ik moest er aan denken toen ik vandaag hoorde en zag van het onheil dat in twee Moskouse metrotreinen was aangericht door twee vrouwen, die zich opbliezen in een overvolle coupe.

Tientallen slachtoffers in de trein en op het perron, een enorme ravage en grote angst en paniek waren het gevolg van deze ‘opoffering’! Want waarom het ook was, ze gaven hun leven om daarmee aandacht te vragen voor een in hun ogen ‘goede zaak’! Door een aanslag zoals deze schrikken we wel weer even op, maar we zijn er ook al aan ‘gewend’ geraakt! Talloos zijn de zelfmoordaanslagen die al gepleegd zijn in de loop der jaren; Israël vooral, maar ook Indonesië, Spanje en de VS kregen te maken met deze opofferingsgezinde lieden, die, door demonische krachten geleid, hun leven ‘vrijwillig’ beëindigden, temidden van zoveel mogelijk onschuldige burgers. Voor elk weldenkend mens zijn het laffe, gemene duivelse aanslagen, maar zij zagen en zien het als een offer voor een heilig doel, met een ‘goddelijke’ beloning tot slot!
2010-03-16 00:17:52
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

De heftige bewegingen in onze vaderlandse politiek overdenkend, kwam ik tot deze, naar ik meen, passende titel. Daarbij komt dan nog het in deze tijd zo vaak gebezigde voort-schrijdende inzicht, dat mij tot deze column brengt.

Een titel trouwens die door de Partij van de Arbeid in 1987 al gebezigd werd voor een door haar uitgebracht rapport. En zoals in de voorbije weken zichtbaar werd liet deze partij de ‘panelen’ niet meer ‘schuiven’ maar denderen! Een kabinet dat brak, een leider die vertrok vanwege werkzaamheden in het gezin, en ingeruild werd voor de burgemeester van Amsterdam! Kan het nog heftiger? En zo kwam er ook plotseling een einde aan het fenomeen van een Joodse- en een Arabische burgemeester van twee van onze grootste steden. Dat dat alles niet zo zeer in het belang van het vaderland was, maar veel meer partijbelang, dat mag duidelijk zijn. Een slim spel, wellicht, waarvan de uitkomst nog moet blijken, maar het ziet er veelbelovend uit, zo wijzen ons alweer de peilingen!
2010-03-09 12:01:57
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Al vanaf 1935 wordt er elk jaar een ‘boekenweek’ georganiseerd, en zo ook nu weer, deze week. Het thema is dit keer ‘Jong zijn’; de jongere staat centraal tijdens deze 75ste Boekenweek. Zoals altijd wordt er ook nu weer extra aandacht gegeven aan het boek in het algemeen, en aan sommige bestsellers in het bijzonder. Morgenavond begint het met het boekenbal, en daarna gaat het festijn van start met een boekengeschenk als je wat koopt!

2010-03-02 00:56:12
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Een oefenmeester, een trainer, een begeleider, een adviseur, een helper, een repetitor, wie heb jij nodig in deze enerverende tijd? Door wie wilt u gecoacht worden? Deze week mag je, als inwoner van een democratisch land, je stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad in je stad of dorp. Maar misschien heb je moeite om een keuze te maken en wil je de ‘kieswijzer’ raadplegen, als een soort coach! Er wordt van alle kanten aan ons getrokken, vooral ook door de landelijke politici, terwijl de verkiezing voor het parlement pas over drie maanden plaats vindt! Het gaat nu om onze ‘eigen’ leefomgeving, en daarom is het belangrijk om kieskeurig te zijn, en om duidelijk onderscheid te maken.

2010-02-25 02:49:08
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Gelukkig hebben wij in Nederland, in deze hectische dagen, nog onze Olympische helden, die een sprankje gouden gloed verspreiden in het grijze en trieste politieke gebied dat in de voorbije weken is ontstaan in Kamer en Kabinet. Gingen en gaan zij voor het edele metaal en de overwinning, in het parlement ging het meer om het eigen gelijk en veel minder om het landsbelang, waardoor het allemaal uitliep op het uiteenvallen van de regering. Onverantwoordelijk gedrag, opgefokt door een oppositie die zich vaak op een weinig vriendelijke manier richtte tot de bewindslieden, zonder enig respect of ontzag! Beschamend, om zo een deel van de volksvertegenwoordiging bezig te zien! En héél jammer dat niet álle coalitieleden hun rug recht hielden! En nu heeft men wat velen graag wilden, een gevallen kabinet, en dat in een tijd dat álle handen ‘aan het bed zouden moeten zijn!’ Blijkbaar is de partijpolitiek, het eigen belang, zo vlak voor de gemeenteraadverkiezing, dan toch van groter importantie dan het landsbelang. Geen enkele reden dus, om, wat dit betreft en wat mij betreft, trots op Nederland te zijn.

2010-02-16 21:20:43
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

 

Natuurlijk, ook de Olympische Spelen en de komende gemeenteraadsverkiezing spelen een rol in het beeld van deze dagen, maar sneeuw en zout zijn toch wel overheersend in de media!

De winter die zo zacht en kalm begon heeft zich in ons land inmiddels ontwikkeld tot een ‘topper’! Vorst, sneeuw en gladheid spelen ons grote parten; het strooizout is niet aan te slepen en slechts de hoofdwegen kunnen nog goed onderhouden worden! Rijkswaterstaat strooide al 172.000 ton over onze vaderlandse wegen, terwijl 70.000 ton gebruikelijk is! En toch, als je de beelden ziet op tv, hoe men in de VS te kampen heeft met metersdikke sneeuwlagen, dan is ons probleem slechts een bagatel, niet waar? De verschillen zijn toch wel uitzonderlijk; inderdaad, Zondag konden in Maastricht de praalwagens niet mee in de carnavalsoptocht, vanwege de sneeuw, en in het Canadese Vancouver moest men de sneeuw met vrachtwagens en helikopters aanvoeren, om de Cypress Mountain  ‘in winterstemming te brengen’, voor de Olympische Spelen, maar in Rome was er sinds 1986 niet meer zoveel sneeuw gevallen, en ook Dallas [VS] beleeft de witste winter sinds 32 jaar! Zelfs in het diepe zuiden van de VS viel 30 cm, maar Baltimore ‘ontving’ het meeste: 183,6 cm, een ongekend record!

2010-01-26 22:02:35
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

In deze dagen ben ik er druk mee, en ik vertel je in het kort waarom. In 2008 verkochten wij ons huis heel snel, en belandden ‘tijdelijk’ in een knus houten chaletje, aan de rand van het bos. Dat het toch nog 1,5 jaar zou duren voor we wisten wat onze plek voor de komende periode zou worden, dat hadden we niet verwacht. We keken rond op de Veluwe, waar de gezinnen van onze dochters wonen, en in het Westen, waar de gezinnen van onze zonen wonen, én onze wortels liggen, en ons ‘netwerk’. Én we stonden open voor elke ‘aanwijzing’! Naast het kijken vroegen we God steeds weer de weg naar onze volgende woonplek. Wij konden onze keuze niet maken en dachten: ‘laat God het maar bepalen, Hij weet wat de béste plek voor ons is.’ En dát is nu gebeurd! We zijn er erg blij mee, met het huis en de plek, maar zéker ook dat het nu duidelijk is geworden! De verhuizing is niet zo spectaculair, en velen zullen verrast zijn: we verplaatsen ons slechts 1700 m van de stulp, waar we nu verblijf in houden! Wél zijn we er van overtuigd dat dit voorlopig de juiste plek is. Hoe dát zo, vraagt u zich misschien wel af. Dat wil ik je graag vertellen of schrijven, op een ander moment, als je dat kenbaar maakt.

2010-01-19 02:05:14
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

Het zal je niet ontgaan zijn; vorige week werd in de nacht van dinsdag op woensdag Haïti getroffen door de zwaarste aardbeving sinds 1770. Sindsdien worden wij er elke dag en elk journaal mee geconfronteerd, en naar het zich laat aanzien zal dat nog lang voortduren, want de catastrofe is ongekend groot, en de ontreddering enorm! Hoewel ik het me ook weer afvraag hoelang onze belangstelling en meeleven zal duren. Heel vaak eisen de daarop volgende ingrijpende gebeurtenissen onze aandacht al weer op! En zeker als het een aardbeving betreft, waarvan er zoveel en steeds meer plaatsvinden! De cijfers van 2009 zijn nog niet bekend maar 2008 telde 585 rampen, waarvan 326 natuurrampen die bijna allemaal verband hielden met het weer! Wie weet nog van de cycloon over Myanmar die bijna 140.000 doden eiste, of de aardbeving in China, waarbij omstreeks 90.000 mensen omkwamen? Dát bedoel ik: we leven in een ‘rampgebied’ dat aarde heet, en onze aandacht wordt van het ene na het andere getrokken, en we zijn al blij dat het onze deur [nog] voorbij gaat!

2010-01-11 00:34:32
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida

‘Kennis van iets vóórdat het gebeuren zal’, zo omschrijft het woordenboek de titel van deze week. En dat is toch wel een mooie wens, zo aan het begin van 2010, om alvast iets te weten voor het gebeurt! Of niet?

Soms kun je er je voordeel mee doen; wellicht ken je het woord uit de aandelenhandel, waarbij mensen met voorkennis zich verrijken op een manier die verboden is. ‘Handel met voorkennis’ is dan de aanklacht; het houdt in dat een bepaalde persoon, in een bepaalde positie, die méér afweet van de onderliggende waarde van de aandelen dan de ‘gewone’ mensen, daar misbruik van heeft gemaakt. Het is natuurlijk heel aanlokkelijk om royaal in te stappen, omdat je zéker weet dat je straks een flinke klapper gaat maken, als het aandeel keldert of omhoog schiet! Ook in Nederland zijn er in voorbije jaren processen gevoerd over deze moeilijk bewijsbare aanklacht van handel met voorkennis. Ter herinnering noem ik u even het vrouwtje van World Online: Nina Brink, die ook verdacht werd omdat zij haar aandelen van dit bedrijf nét voor het bedrijf op de beurs kwam, verkocht!