Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-05-20 02:25:31
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


Bijzonder.......,

Dat ‘lenteweer’, dit voorjaar. En ook dat staatsecretaris Weekers toch aan kon blijven, ondanks een motie van wantrouwen. En dat zangeres Anouk met haar mooie stem en een mooi lied Nederland weer eens na zoveel jaren in de finale bracht! En helemaal bijzonder is wel dat gedoe rondom het strafbaar stellen van illegaliteit. Omdat het een ‘ruiltje’ was met de VVD, moet de partij van de Arbeid het nu wel accepteren, maat het is een heel hete aardappel!

Zo kan er in een kort tijdsbestek heel veel gebeuren, krijgt het even alle aandacht. Dingen worden er uitgelicht, maar dan is het voorbij en verdwijnt het naar geschiedenisboeken, wordt het in overzichten, statistieken en naslagwerken opgenomen, en vergeten! Zo gaat het met binnen- en buitenlandse gebeurtenissen, zonder uitzondering. De nieuwswaarde neemt heel snel af, wat het ook is. Als ik terugblader in m’n bijna 20-jarig columnbestand dan verbaas ik me over al die ‘belangrijke’ gebeurtenissen, die toen ‘hot news’ waren, en er nu op geen enkele manier nog toe doen.

Daarom vind ik het bijzonder dat bepaalde dingen, die al eeuwen geleden plaatsvonden, nog wel wereldwijde aandacht krijgen! Ik werd er vandaag, 1e Pinksterdag, bij bepaald dat die gebeurtenis die 1980 jaar geleden plaatsvond, nog altijd over de hele wereld door christenen wordt herdacht, hoewel het toch een vreemd en onzichtbaar iets was, wat daar in Jeruzalem plaatsvond. Eigenlijk was het een vervolg op een andere gebeurtenis; Jezus, de Zoon van God, was aan een kruis gestorven maar na drie dagen weer opgestaan uit Zijn graf! Ook al zo iets bijzonders dat altijd elk jaar weer de volle aandacht krijgt van 1/3 van de wereldbevolking!

Toen Jezus Zijn missie had volbracht vertrok Hij volgens plan weer naar de hemel, maar voor Hij ging beloofde Hij dat de Heilige Geest Hem zou komen vervangen: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven”. [Joh. 14:16] En het gebeurde; tien dagen na Jezus’ hemelvaart kwam de Geest van God in mensen wonen, onzichtbaar maar duidelijk aanwezig! En nog altijd woont Hij in en werkt door mensen heen, al bijna 2000 jaar! Als je niet gelooft, dan zou het je toch in ieder geval tot verwondering moeten brengen, dat ‘zoiets’ nog steeds zo actueel is en elk jaar weer zoveel aandacht krijgt! Trouwens, hetzelfde geldt voor de geboorte van Jezus; er wordt door de wereld een heleboel poespas omheen gebreid, maar de verjaardag van Hem Die de Verlosser van de wereld werd, wordt al meer dan 2000 jaar herdacht door miljarden! En het Boek, waarin al deze dingen beschreven worden, is jaar in, jaar uit ’s werelds meest verkochte en gelezen Boek! Bestseller nummer 1, de Bijbel, Gods Boek, en de Auteur is Diezelfde Geest die met Pinksteren in mensen kwam wonen!

Kunt u nog een ander boek noemen dat al zo oud en toch nog zo actueel is? Kan jij een andere gebeurtenis beschrijven die bij het begin van de jaartelling plaatsvond en die nog steeds door miljarden mensen herdacht wordt? Ben je het met me eens dat dit toch wel heel bijzonder is, en zeker alle aandacht verdient? Het is het allerallerbelangrijkste, het is van levensbelang,  en dan bedoel ik het eeuwige leven! Als je persoonlijk gaat kiezen voor Jezus, dan zal ook Die Pinkstergeest in joU komen wonen en je alles duidelijk maken. Jezus heeft al voor joU gekozen, want je bent geliefd en bijzonder in Zijn ogen! Laat Hem niet langer wachten.

Stort over mij Uw zegen,                             

En doop mij met Uw Geest;

Dan vier ik door Uw zegen

Ook waarlijk Pinksterfeest.

Dan, door U aangenomen,

Zing ik, verheugd en blij:

Het voorjaar is gekomen,

De winter is voorbij!

 

Dan, door Uw Geest geheiligd,

reis ik aan Uwe hand,

Voor alle kwaad beveiligd,

Naar ’t hemels Vaderland.

En eenmaal, ter bekroning,

Van al Uw tederheid,

Vind ik in Vaders woning,

Een plaats ook mij bereid.

[Joh. de Heer  393]

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl