Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-06-04 00:30:15
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


V E I L I G……… ?

Waar zal ik beginnen? Bij ons in de tuin? Daar broedde een eend haar elf eieren uit; elke dag zat ze trouw op haar legsel, ondanks de kou. Op een dag lagen er alleen nog maar de lege eierdoppen en had ze met haar kroost de sloot opgezocht. Nog geen week later was ze terug bij de kippen, voor een boterham. De kinderschaar werd uitgeroeid door reigers, ratten en andere vraatzuchtige vijanden. En nu, een maand later zit ze daar weer, op twaalf eieren, met hoop en verwachting. Maar helaas, ik weet de afloop al. Al lijkt het een veilig plekje, de wachtende reiger aan de slootkant duidt op het tegendeel! Als dieren elkaar opvreten dan noemen wij dat ‘natuurlijk’, dat zit in de aard van het dier, en zo blijft het evenwicht in stand, zeggen we dan. Het is van alle eeuwen en er verandert daarin niet veel in de dierenwereld, het blijft stabiel onder het motto: eten en gegeten worden! Straks meer hierover.

In de mensenwereld neemt die onveiligheid wel drastisch toe; vanwege het voortschrijdend inzicht zou je kunnen veronderstellen dat het juist af zou nemen, dat mensen meer inzicht en begrip en medemenselijkheid krijgen en gaan betrachten, maar nee, in tegendeel. Je kunt rustig stellen dat wereldwijd in toenemende mate een groot deel van de inkomsten opgeslokt wordt door voorzieningen die de veiligheid betreffen! Alleen al de kosten die gemaakt worden om manifestaties veilig te stellen, bezoeken van wereldleiders, een kroningsfeest zoals kortgeleden bij ons, enz. En wordt het er veiliger op? Het zal zeker helpen en erger voorkomen, maar onzekerheid blijft, want ‘het kwaad’ laat zich niet stoppen! Mensen radicaliseren en worden door duivelse machten in ‘bezit’ genomen, en zij worden ‘wandelende tijdbommen’! Vorige week zagen we het gebeuren in Londen en Parijs; niets vermoedende militairen werden midden op straat aangevallen door een radicale moslim. De Engelse militair werd op beestachtige wijze vermoord en de dader bleef rustig wachten en zelfs nog uitleg geven aan het publiek! De onrust in het Midden Oosten neemt zienderogen toe en is geworden tot een grote bron van onveiligheid voor de wereld. Ook Turkije laat nu ‘lentesymptomen’ zien, de onrust golft door de straten en wat zal het gevolg zijn? In Syrië begon het ook zo, en nu na meer dan twee jaar is het erger dan ooit!

Er is nog zoveel meer te noemen dan een onveilige trein die uit de handel genomen wordt. Deze wereld is niet de wereld die God bedoelde, toen Hij scheppend sprak en gebood. Toen de mens niet luisterde naar Gods raadgevingen ging het mis; het kwaad kwam in de wereld en daarmee ook de onveiligheid! Sindsdien is er de duivel die door mensen heen de dingen verziekt. Maar God houdt vast aan Zijn oude plan: een veilige volmaakte aarde waarop gerechtigheid woont! Daarom kwam Jezus, Zijn Zoon, om de straf voor elk mens te dragen!

Hij stierf aan het kruis, stond op en overwon daarmee de macht van satan! Ieder die dát gelooft en Hem aanneemt als Heiland en Verlosser belooft Hij een veilig en eeuwig bestaan op een nieuwe aarde, zónder duivel, dus zónder ellende, oorlog, ziekte of verdriet! Dan zullen dieren elkaar ook niet meer verslinden, maar het groene gewas eten, zoals vroeger. [Gen.1:30] Want het is ónnatuurlijk om elkaar op te eten, net zoals het abnormaal is dat wij elkaar vermoorden en dwarszitten! Dát is nooit de bedoeling van onze Schepper geweest, en je kunt er zéker van zijn dat dát straks allemaal over en uit is, eens en voorgoed! Man, wat kan ik daar naar verlangen! En weet je, op die nieuwe en veilige aarde is er ook plek voor JOU! Door Jézus alleen! Door ons aan Hem volledig en persoonlijk toe te vertrouwen verwerven we een plekje op die perfecte aarde, die er eens al eens was en straks opnieuw en voorgoed gevestigd wordt! Dan zal niemand het ooit meer verpesten; de duivel is dan voorgoed afgevoerd en kan geen mens meer beïnvloeden, Jezus zal in ons midden zijn en God Álles in allen!  Tot zolang zegt God tegen ieder op deze onveilige aarde: ‘Wie schuilt bij de Allerhoogste God kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem en haar.”[Ps. 91:1, het Boek] En Jezus belooft: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij of zij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? [Joh.11:25-26] Heb je al antwoord gegeven op Zijn vraag, of twijfel je nog aan Hem? Bij alle onzekerheid op deze wereld is er één ding zéker: “het is veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart!” 

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl