Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-01-24 01:21:52
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Afkopen……..?

 

Ik moest er aan denken toen minister Kamp eindelijk naar Groningen ging, vorige week. Hem wachtte een groot aantal Groningers die bijna in opstand komen omdat hun onrecht wordt aangedaan! Je kent het verhaal; al meer dan vijftig jaar voorziet die provincie heel Nederland van aardgas en, daarmede, de staatskas van miljarden aan guldens/euro’s. Een bodemschat die in 1959 werd aangeboord en die tot één van de grootste gasvelden ter wereld behoort, bleek een goudmijn te zijn! Echter, Groningen zélf heeft er weinig garen bij gesponnen; het meeste geld kwam allemaal ten goede aan de Randstad, en de aanleg van de Betuwe- en HSLlijn werd er mee bekostigd. Het ging jaren goed en niemand murmureerde, totdat in 1986 de eerste beving werd ervaren. Na een volgende, en nog een, was er al gauw de suggestie dat dát wel eens in de gaswinning zou kunnen zitten. En nu, na bijna dertig jaar én talloze bevingen is wetenschappelijk aangetoond dat er werkelijk verband bestaat tussen deze twee! Voor de Groningers is de ramp compleet en de maat vol! Ze hebben zich verenigd in `Schokkend Groningen´ en ´Groninger Bodem Beweging´ en eisen genoegdoening! De al maar toenemende woningschade, de waardedaling van de huizen, de emotionele schade en alle andere kosten, veroorzaakt door een bron die hen persoonlijk weinig tot niets oplevert, het is ze allemaal teveel geworden. En nu is dan de minister gekomen met een zak euro´s én het bericht dat er gas ´teruggenomen´wordt, minder boringen dus, voorlopig. Een soort afkopen dus van alle ellende, voor nu én de komende jaren? Het is maar de vraag of de noorderlingen dát voldoende zullen vinden voor al hun sores, en met alle onzekerheid die blijft bestaan!

Afkopen, het heeft meestal te maken met iets waar je van af wilt, of wat je heel graag wilt bezitten! Een geldelijke verplichting, een woekerpolis of een andere schuld. Ook moet ik  denken aan de aflaten die men al eeuwen kent in de rooms katholieke kerk. Een soort brief die men kan verwerven door bepaalde vrome werken te doen, waaraan kwijtschelding van zondestraf werd verbonden. In de middeleeuwen ontstond er een levendige aflatenhandel en kocht men deze brieven ook voor geld om, zodoende, vergeving van zonde te krijgen. Paus Clemens IV gaf bijvoorbeeld in 1265 toestemming om aflaten te verkopen ten behoeve van de bouw van de Utrechtse Dom!

Als laatste voorbeeld noem ik Israel, een volk dat heel graag vrede wil met haar buren, en er bijna alles voor over heeft om dat te kopen, af te kopen! De afkoopprijs is: het hartland van Israël én een deel van de stad Jeruzalem. Als ze daar wérkelijk vrede voor zouden krijgen, échte vrede, dan zouden ze het doen. Maar de buren zijn onbetrouwbaar, ze willen niet eens erkénnen dat Israël bestaat! En een stukje land, Gaza, dat ze al kregen van Israël, gebruiken ze nu om raketten op ze af te schieten. En op de kleuterschool leren de buurkinderen al om Joodse mensen te haten; via leesboekjes en de paplepel wordt het ze ingegoten! Nee, het zou niet verstandig zijn om tot afkopen van vrede over te gaan, vind ik. Maar de EU, de VN, de VS en ook ónze regering vinden van wel; ze dwingen en pressen hen ongeveer onder dreiging van allerlei sancties en boycots om die stap te doen, alleen ten bate van zichzelf! Gelukkig is er de God van Israël Die het laatste woord heeft! Wat Hij er van vindt is te lezen in Zijn Boek: de Bijbel. En wat daarin geschreven staat, dat is gebeurd of staat te gebeuren, absoluut! Wat zou het anders worden in deze wereld, als dát Boek het handboek, het kompas van de wereldleiders, staatshoofden en regeringsleiders zou worden!

In dat kostbare Boek staat ook aangekondigd dat eens de Zoon van God zou komen, om de zondeschuld van de hele mensheid af te kopen! En Hij is gekomen, en Hij heeft álles volbracht wat van Hem beschreven staat. Met Zijn lichaam en bloed heeft Hij mij losgekocht, uitgekocht, vrijgekocht van de zonde, Jezus heeft de afkoopsom betaald, Zijn leven!! Dat geldt ook voor u en jou en iedereen die met heel zijn of haar hart gelooft in het offer dat Hij bracht! De afkoopsom die Jezus betaalde aan het kruis was meer dan voldoende voor de gehele mensheid. Helaas zijn er tallozen die er aan voorbij leven, totdat het voor eeuwig te laat is! Maar nog altijd is er genadetijd en bestaat de mogelijkheid om op elk moment aanspraak te maken op de afkoopsom die Jezus ook voor JOU betaalde! God de Vader, Jezus de Zoon, Zij willen graag de eeuwigheid met zoveel mogelijk mensen doorbrengen, ook met JOU, in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde! Halleluja, wie is een God als Hij?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl