Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-09-16 01:52:49
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Rampgebied

 De stelling voor deze week is: De wereld is een groot rampgebied, en wij zitten er middenin! Ben je het daar mee eens of oneens? Je kunt reageren en je mening geven, per brief of e-mail of telefoon, of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Hartelijk welkom!

Ik schreef al eerder over dit onderwerp en stond ik vierkant achter bovenstaande stelling. Helaas moet ik constateren dat het alleen maar verslechterd is en alleen maar duidelijker geworden dat het werkelijk zo is: een rampgebied!

Onderstaand wil ik graag deze stelling opnieuw onderbouwen.

Oké, onze minister-president heeft de noodtoestand niet afgekondigd en de sirenes op kerktorens en andere gebouwen in alle dorpen en steden gaan alleen [nog] maar af op de eerste Maandag van de maand, om ze te testen!

Als we letten op de nieuwsberichten en/of de krant lezen dan zijn naar de mening van de media de rampgebieden in deze dagen in het Midden Oosten;  Syrië en Irak in het bijzonder. En Liberia, waar het dodelijke virus ebola verwoestend haar slachtoffers eist!  Duidelijk zichtbare rampgebieden, en het verontrustende is dat er steeds toegevoegd worden, maar dat in verhouding er maar weinig ‘geschrapt’ worden van het lijstje! Het meest rampzalige in deze dagen is vast en zeker het 'virus' IS of ISIS, een opkomende duivelse macht die dood en verderf zaait, waar het ook maar mogelijk is. Een wrede onmenselijke organisatie die er opuit is om van de wereld één Islamitische Staat te maken, een Kalifaat. Medestanders vindt men overal, ook in de westerse landen, en daarom is het met recht een dodelijk virus dat ongemerkt voortwoekert! Groeperingen als Hamas, Boko Haram en anderen zijn met hetzelfde sop overgoten en strijden én doden voor hun eigen kalifaat, waarin alleen maar moslims getolereerd worden, en dan alleen nog maar zij, die hun leer aanhangen.

En dan natuurlijk de milieurampen, de opwarming van de aarde, de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande invloeden op ijs en water en temperatuur! En ook al beweren ‘deskundigen’ dat de inbreng van de mens in dit hele gebeuren maar gering is, het gebeurt wel! En het geeft heel veel kopzorg aan bestuurders en overheden; en de maatregelen die genomen moeten worden, teneinde te voorkomen dat nog meer rampgebieden ontstaan, verslinden vele miljarden aan euro’s of dollars!

Met het sociale milieu is het niet anders gesteld, en dat heeft ook mijn grootste zorg. Als je de berichten volgt dan moet je met mij constateren dat de verloedering en de ongezonde leefsituatie alleen maar toeneemt, en het leefklimaat meer en meer verziekt wordt! De korte berichten aan de zijlijn van de krant liegen er niet om; talloos zijn de meldingen van geweld en aanranding en dood! Of heeft u een ‘betere’ krant? Er worden geen berichten geplaatst over ‘machten’ die het milieu ‘geestelijk’ verontreinigen, hoewel dat wel de hoofdoorzaak is van het ontstaan van ‘ons’ rampgebied!

In Europa en zeker ook in Nederland moet alles kunnen, zeker als het geld opbrengt! Niets is te dol! Het bedrijfsleven, de media, die goud delft [verdient] aan tv-programma’s, computertoepassingen en spelletjes en allerlei troep, die verziekend zijn voor de menselijke geest, maar gretig aftrek vindt bij jeugd en ouderen! Sluipende geestelijke milieurampen, een gif dat door de EU spoelt, door velen niet opgemerkt, maar wel vernietigend! En ons lieve landje is vaak nog het ‘gidsland’! Je moet uiterst selectief en geconcentreerd met je tv-toestel en gids omgaan, wil je niet geconfronteerd worden met de verdorvenheid die via het scherm je kamer en je denken wil vervuilen! Goorheid ten top!  Holland, een rampgebied, laten we maar gerust de noodtoestand afkondigen!

Occulte, onzichtbare krachten, verborgen in muziek, amusement en andere normaal schijnende zaken, doen stil en dodelijk hun werk, het milieu, de moraal verwoestend!

Ik schreef het al, deze wereld is een rampgebied, en wij leven er middenin! Dit bedreigde aardse gebied neigt naar de ondergang!

De Bijbel is daar heel duidelijk over; deze periode wordt spoedig afgesloten, en alles wat nu gebeurt wordt voorzegd in het Woord van God! Maar nu is het nog genadetijd, en de vraag is of je je los wil maken van dit rampgebied en of je wilt kiezen voor Koning Jezus, zodat Hij ook joUw Koning wordt! Zoals Jezus eens kwam op deze aarde, zo zal Hij weer komen om dit verklaarde rampgebied te veranderen in een Vrederijk! Zijn komst is aanstaande, dus schiet op, en maak [eindelijk] de juiste keuze! Niet dat je dan gespaard zult blijven voor rampen, want de Bijbel zegt dat de “rampen van een gelovige talrijk zijn”! [Ps. 34:20] Maar, zo vervolgt de Psalm: “uit die alle redt hem/haar de Here.” En daar gaat het om; als je oprecht gaat geloven in Jezus, en dat Hij ook voor u, voor jou, verlossing heeft gebracht, dan mag je weten dat je ‘reddingslijn’ klaar ligt, verankerd in de hemel! Als je dit leest kun je nog kiezen hoe je straks de eeuwigheid gaat doorbrengen, ‘zalig’ of ‘rampzalig’! Als je meent dat het ‘hier en nu’ ‘alles’ is, ‘het einde’, weet dan dat God van je houdt en je waarschuwt! Hij zegt: “Neemt u in acht want onheil [rampen] bedreigt u.” [Ex. 10:10] Als je dat niet doet, en maar verder sukkelt, dan voltrekt zich een ramp om je heen, ongemerkt, die tot een eeuwige R A M P  zal leiden! Dit is niet de mening van een zwartkijker maar de vaste overtuiging van een gelovige realist!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl