Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-12-30 22:40:10
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


O U D ?

Toepasselijk, niet waar? Wanneer je dit leest dan resteert er nog één dag van jaar, of het is al voorbij, en zijn we aan het jaar 2015 begonnen. Wat is een jaar? 'De naam van een tijdsruimte waarin de aarde éénmaal haar baan om de zon doorloopt', zegt het woordenboek. Dus simpel gezegd wordt de aardse tijd in jaarmoten verdeeld. Het is ook 'de eenheid waarmee de menselijke levensduur gemeten wordt.'  En nu is er dus weer bijna zo'n moot op van de ons toegemeten tijd!

En al is het dan een jaarlijks terugkomend iets, toch heeft het voor ieder wat bijzonders. De een wordt droefgeestig, een ander zenuwachtig, de een verlángt naar het nieuwe jaar, de ander neemt met moeite afscheid, de een denkt met blijdschap terug aan het voorbije jaar, de ander met droefheid of met gemengde gevoelens.  Voor een zieke of werkeloze duurde het jaar heel lang, voor een druk bezet iemand vloog het om, en was het te kort! Kortom, zo verschillend onze levens zijn, zo verschillend gaan we ook met de jaarwisseling om.

Stemmigheid, oliebollen en vuurwerk zijn de vaste begeleiders bij die laatste dagen van het jaar; als je dit leest dan hangt de oliebollengeur al tussen de huizen, vermengd met de geur van te vroeg afgestoken vuurwerk!

365 dagen, 12 maanden, 52 weken, en dat was het dan, het jaar 2014; je kunt het gemaakt hebben, je kunt het verknoeid hebben, maar het is voorbij, géén herhaling, géén herkansing!

“God houdt de wereld in Zijn hand”, zong Mahalia Jackson jaren geleden. En dat deed Hij ook in 2014, ondanks alles wat er gebeurde, en ook ondanks alles wat jij meemaakte!

Wat mensen er van maakten was soms afgrijselijk en onbegrijpelijk. Of was het God? Veel mensen hebben de neiging om inderdaad dáárheen te wijzen, als ze een schuldige zoeken. Of in ieder geval ‘dat Hij het toch wel had kunnen voorkómen’! Typisch, het zijn meestal de mensen die ‘niets met God hebben’, maar Hem op zo'n moment wél de schuld geven!

Maar onderwijl gaat Hij wel door met Zijn plan, ook na 2014! Hij houdt de controle op álles, ook al lijkt het soms of alles Hem uit de hand is gelopen! En het doel dat Hij voor ogen heeft is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; en Hij wil heel graag dat jij en ik daar de bewoners van worden, en daarom houdt hij déze wereld én ons in Zijn hand! En dat deed Hij ook dit jaar, ook al had je er geen idee van, en begreep en begrijp je er geen syllabe [meer] van! Wij zijn op weg naar de eeuwigheid, dat is zeker, dát is zeker! Hoe je die eeuwigheid door gaat brengen, dát ligt uitsluitend aan de keuze die je gemaakt hebt, of gaat maken! Hoeveel jaarmoten er nog komen weet geen mens, maar wanneer Jezus terugkomt, dan begint de eeuwigheid, dát staat vast! En de God die de wereld én jou én mij in handen heeft, Die heeft de ‘toegangsbewijzen’ tot die eindeloze periode!

Nu en aanstonds, in het nieuwe jaar, krijgen we opnieuw nog tijd om daarmee bezig te zijn, maar niemand weet hoelang! Voor iedereen is dat heel persoonlijk, én beperkt! Tijd is een menselijk iets, ontstaan nadat de mens in de fout ging en het beter meende te weten dan zijn Schepper. Begrippen als sterven en dood komen in Gods eeuwigheid niet voor, en daarom is het ook Zijn verlangen om ons binnen te halen in die wereld!

De poort naar die wereld heeft Jezus ontsloten door Zijn leven te geven aan het kruis, waardoor Hij de straf droeg voor zondaren zoals ik. Hij kocht mij vrij met Zijn lichaam en bloed, met Zijn leven! En ik geloof dat Hij voor mij het toegangsbewijs voor dat eeuwige leven bij God heeft verworven! Dát wil Hij voor jou ook doen, wie je ook bent! 

Als je in de laatste dagen van deze ouwe jaarmoot bedenkt dat je leven in 2014 een leven zónder Jezus was, wees dan heel blij dat je nog de gelegenheid krijgt om mét Hem 2015 te gaan beleven. Als je de eeuwigheid zéker wilt stellen, dan ontkom je niet aan een persoonlijke keuze voor Jezus, de Zoon van God! De tijd verstrijkt, het ‘aftellen’ gaat door, het nieuwe jaar brengt Gods eeuwigheid dichterbij dan ooit! Wat ga je doen?

Alle lezers wens ik van harte Gods zegen en nabijheid toe, ook in 2015! Je kunt er van op aan,  ook in deze wereld van hier en nu: “De Here zal voor je uit gaan en Hij, de God van Israël, zal je van achteren beschermen.” [Jes. 52:12b, het Boek]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl